Počin [POUČN] je subjektívne ocenenie divadelných profesionálov za svetelný dizajn udeľované na festivale Kiosk od roku 2011 (a v roku 2015 udelené i na festivale NuDance Fest). Ocenenie a oceňovanie umeleckých foriem je vždy  veľmi diskutovanou témou. Poučn nie je o delení divadelných kusov na dobré a zlé. Poučn je o súhre ideí a samostatnej realizácii režiséra, dramaturga, choreografa, tanečníka a svetelného dizajnéra. Poučn je o komunikácii, možnostiach realizovať svoje sny a predstavy na javisku s pomocou svetelných technológií v menšej či väčšej miere. Autorom ceny  je výtvarník Ján Gašparovič.

Cena bola organizovaná sieťou nezávislých kultúrnych centier Anténa.

Tentoročný Kiosk 2018 bude bez subjektívneho ocenenia Počin [Poučn]. Prečo tomu tak je sa môžete dočítať v sekcii roku 2018. 

POCIN 2016
POCIN 2015 POCIN 2014 POCIN 2013
POCIN 2012 POCIN 2011