Staňte sa súčasťou predstavenia Different?

Staňte sa súčasťou predstavenia Different? a otvorte desiaty ročník festivalu KioX!
Hľadáme 10 dospelých dobrovoľníkov zo Žiliny a blízkeho okolia vo veku 20 – 99+ rokov

Ako byť spolu aj s našimi rozdielmi. Kde sú vaše hranice?
Different nie je dualita. Ani oddelenie či vymedzenie. Different je o pestrosti názorov a reakcií, o dávaní priestoru.
Počúvanie, rozhodovanie a konanie, ktoré dokopy vytvorí jeden celok.
Different je večer, kedy sa javisko a hľadisko stretnú v jednom priestore. Hranice v ňom sú priepustné a flexibilné. Závisí len na tom, ako si ich nastavíte vy sami.

Projekt vznikol v rámci projektu Be SpectACTive!, čiže je do určitej miery vlajkovou loďou Nového diváctva. Cez veľmi otvorenú, významom nezaťaženú formu, heslovite a frázovite podávané informácie, dáva divákovi jedinú možnosť – slobodnú existenciu na scéne. Na základe voľnej štruktúry dáva divákovi do centra pozornosti ním prežívanú existenciu na javisku, existenciu, ktorá by mala byť tvorivá. Významy neexistujú, existuje len divák, ktorý ich tvorí. Neexistuje tvorca, len veľký tvorca, tzv. autor, ktorý kreuje diváka a dáva mu jedinú možnosť. Sloboda sa ľahko mení v totalitu prežívania.

Koncept | choreografia: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková
Realizácia: Klára Alexová, Zdenka Brungot Svíteková, Kateřina Dietzová, Eva Hromník, Barbora Látalová, Inga Mikshina, Kim Jun Wan, Daniel Raček
Svetelný dizajn: Robert Štěpánek
Scénografia | kostýmy: Marie Gourdain
Zvukový dizajn: Jelte Van Andel
Coaching: Bush Hartshorn
Produkcia: OSTRUŽINA z.s., Eva Hromník
Účinkujú: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková, Kim Jun-Wan, Petr Kavúr, Daniel Raček + skupina cca 10 miestnych participantov

Workshop k predstaveniu bude prebiehať v centre pohybu a tanca Labyrint  26. 7. (16:00 – 20:00) a na Stanici Žilina – Záriečie 27. 7. (od 15:00).
Predstavnie Different? se koná 27. 7. o 18:00 na Stanici Žilina-Záriečie.

Kontaktná osoba: Wanda Kaprálová (wanda.kapralova@gmail.com, 0905 991 322)

TEASER