pohybovo-tanečný workshop, 17. – 26. 7. 2017

LALITA
/ desať dní tela v ústraní / s Jarom Viňarským

lalita – tancovať so situáciou,

desať dní tela v ústraní je príležitosťou sledovať a kultivovať skúsenosť stavu, či okamihu, ktorý sme už všetci niekedy zažili, avšak nie sme si ho plne vedomí. Je to stav, v ktorom sú myseľ a telo zavnímané v rovnakej oblasti vedomia ako akýsi kinestetický bod – odrazový bod, impulz k pohybu. Ide o čo najviac uzemnený stav v činnosti našej mysle a tela, v ktorom môžeme slobodne zakúšať priamo a zároveň tejto skúsenosti dôverovať. V takomto momente sa my, priestor a ostatní stávame súčasťou vcítenia a vhľadu. Vnímanie, cítenie a konanie sa stáva čistejším, priamejším, precíznejším a adekvátnejším. Niekedy sa to stane, keď sa pohybujeme v rámci štruktúry alebo nasledujeme zadanie a súčasne sme otvorení niečomu inému, novému a sviežemu. Sme tak stotožnení s neznámom práve prebiehajúceho momentu, vyváženom spoľahnutím sa na to, čo je nám v ňom dôverne známe.

Akceptuje sa iba účasť na celom workshope!
English friendly.

Popatok za workshop: 190,- € (zahŕňa festivalovú permanentku, vegetariánske obedy a večere počas workshopu a možnosť ubytovania vo vlastnom stane v areáli kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie)
Termín: 17. – 26. 7. 2017
Deadline prihlasovania: 10.7.2017 (deadline zaplatenia účastnického poplatku prevodom na účet o.z. SKOK je 14.7.2017)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Viac informácií o workshope

Kontaktná osoba: Jaro Viňarský  (jarovinarsky@physicalarts-sk.com, 0948 600 749)

Kapacita workshopu je obmedzená!

Workshop je organizovaný v koprodukcii s občianským združením SKOK!, o. z..     

Tento workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


 

Škola svetelného dizajnu, 25. – 27. 7. 2017

Technická produkcia divadelných festivalov

Pri organizácii festivalov by sa nemalo zabúdať na prípravu a technickú realizáciu predstavení. Pri niektorých náročnejších produkciách môže kvalitu predstavenia ovplyniť technická náročnosť a nedostatok času prípravy. Technická produkcia je komplexná téma, v ktorej je zahrnutá komunikácia, logistika, time management a priestorové dispozície.

Lektormi workshopu sú Katarína Ďuricová a Tomáš Morávek. Vrámci pôsobenia na nezavislej kultúrej scéne a pri organizácii rôznych festivalov (Tomáš – vrámci Duncane Institutu Cena Jarmily Jeřábkové, viac predchádzajúcich ročníkov festivalu KioSk, Festival Aerowaves Spring Forward v roku 2016 v Plzni; Katarína – Festival TANEC PRAHA 2012 – 2017) nazbierali množstvo skúseností, s ktorými by sa chceli podeliť.

Popatok za workshop: 50,- / 40,-  €, členovia siete Anténa bez poplatku (zahŕňa festivalovú permanentku a možnosť ubytovania vo vlastnom stane v areáli kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie)
Termín: 25. – 27. 7. 2017  (začiatok v utorok o 10:00, koniec v štvrtok o 14:00)
Prihlasovanie a kontaktná osoba: Katarína Ďuricová (katka@stanica.sk)

Škola svetelného dizajnu je organizovaná v koprodukcii so sieťou nezávislých centier Anténa.

Kapacita workshopu je obmedzená!