Kiosk 2011

KioSK je festival odvážneho diváka. KioSK je prehliadkou vybraných aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. KioSK prináša program pre náročného diváka spojený s letnou atmosférou. Okrem divadelných produkcií sú na programe aj tvorivé workshopy, improvizačné večery umelcov, filmové projekcie, inštalácie, interaktívne predstavenia, cyklojazda za urbánnymi legendami, párty v záhrade či stanovačka. Chýbať nebude ani obľúbený gastro-kiosk sestier Šrámkových.

Netradičné scénické formy

KioSK 2011 opäť ponúkne „odvážnemu divákovi“ netradičné scénické formy, popri činohernom divadle a predstaveniach súčasného tanca, predstaví zvukovú mapu miesta a mesta, divadlo s dokumentárnymi prvkami, performance – inštaláciu, site-specific, fyzické divadlo, hry na hranici improvizácie a daného scenára a performance prepájajúce viacero žánrov. Novinkou sú aj improvizačné večery umelcov, kde v komunikácii s divákom, hudbou, či priestorom predvedú svoje improvizačné a performatívne schopnosti.

Ranné diskusné fóra

Štvrtý ročník prehliadky prinesie aj tvorivú a analytickú reflexiu festivalových produkcií. KioSK otvára už ráno, a to diskusnými fórami, ktoré sa budú venovať predstaveniam predchádzajúceho dňa. Diskutérmi budú popri samotných tvorcoch aj tanečník Jaro Viňarský (SK) a svetelní dizajnéri Jan Beneš (CZ) a Patrik Sedlák (SK), ktorí sa vo svojich hodnoteniach zamerajú najmä na dva aspekty inscenácií – fyzickosť v divadle a práca so svetlom a scénou.

Inhabiting the space

Inscenácie Kiosku doplní improvizovaný fyzický komentár s názvom „inhabiting the space“ („obývanie priestoru“) spolu s exkluzívnym rozhovorom s tvorcami. Tanečnící (Zuzana Burianová, Matthew Rogers, Jaro Viňarský) predĺžia vlastný čas vybraných predstavení a cez improvizáciu vstúpia do zmeneného, pretvoreného divadelného alebo nedivadelného priestoru, v ktorom ostala energia, atmosféra, pocit, spomienka, veci a možno herci – tanečníci – performeri.

Rečou svojich tiel sa pokúsia túto zmenenú priestorovú perspektívu osobito zachytiť, zabývať sa v danom priestore a potvrdiť tým hodnotu špecifického bytia na javisku a rovnako tak dôležitosť divadelného aktu v hre, performance, predstavení. Z týchto fyzických poznámok bude plynule vychádzať krátky rozhovor s tvorcami predstavení. Zhovárať sa bude Jaro Viňarský.

Špeciálne ocenenie

V rámci prehliadky bude po prvýkrat udelené ocenenie Light KioSK 2011 za najzaujímavejšiu svetelnú a scénickú prácu. Zámerom ocenenia je pritiahnuť pozornosť laikov aj profesionálov z oboru, otvoriť diskusiu o svetelnom dizajne a zvýšiť záujem venovaný vzdelávaniu a práci so svetelným dizajnom ako samostatnou zložkou divadelnej tvorby.

Divadelný tábor

KioSK je tiež letný divadelný tábor, v záhrade pri Stanici môžete zadarmo stanovať, k dispozícii sú aj sprchy a sociálne zariadenia. Prineste si stan, spacáky, karimatky na ranné pilates cvičenia a užite si festival naplno.

Zn.: Hľadáme odvážneho diváka. Ponúkame dobrodružstvo spoločného hľadania „iného“ divadla. Ponúkame náš názor. A sme zvedaví na ten váš.

PROGRAM FESTIVALU:

STREDA, 27. 7.

18.00, S1
Zažni svetlo!
Príbeh o svetle. Krátke improvizované predstavenie na záver výtvarno-divadelného detského letného sympózia.

20.00, Mariánske námestie
inhabiting public space
Tanečná improvizácia v uliciach mesta v podaní účastníkov workshopu Pohľadom tela.

21.00, Knihárska dielňa Lida Mlichová
Light Guerilla
Svetelní dizajnéri Jan Beneš a Patrik Sedlák oživia svetlom tmavé zákutia knihárskej dielne. Inštalácia potrvá do 30. júla.
Jan Beneš a Partik Sedlák spolupracujú ako svetelní dizajnéri s mnohými českými i zahraničnými tanečnými a non-verbálnymi súbormi. Beneš je taktiež jedným zo zakladateľov Inštitútu svetelného dizajnu v Českej republike. Sedlák stále častejšie experimentuje s nekonvenčnými svetelnými zdrojmi nielen v divadelných priestoroch.

ŠTVRTOK, 28.7.

17.00 , S1
Urban Legends III: Mytológia postindustriálneho priestoru
Mestské legendy – nielen v Žiline, pohľadom nielen etnológie
Prezentácia doplnená obrazovou a audiovizuálnou projekciou sa zameria na problematiku takzvaných mestských legiend a mýtov (súčasných povestí), fám a príbuzných naratívov typických pre súčasnú globalizovanú spoločnosť. Pražský etnológ a folklorista Petr Janeček sa zameria na príbehy vyzbierané v súčasnej Žiline a jej okolí – historky typické pre kultúru miestnych detí, adolescentov a študentov, moderné povesti viazané k určitým miestnym stavbám, dominantám či lokalitám a varovania šírené nielen ústnym podaním, ale aj internetom.
Tieto príbehy, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť miestneho génia loci a symbolickú výpoveď o danom priestore, budú komentované nielen na základe ich paralel a príbuzných príbehov nazbieraných na celom svete, ale aj na základe ich možných interpretácií z etnologického, sociologického a psychologického hľadiska. Súčasné urbánne príbehy vnímame ako odraz prianí, obáv, strachu a úzkosti súčasnej spoločnosti, ako podvedomú kolektívnu reakciu na súčasné politické, ekonomické, sociálne a kultúrne zmeny a problémy, a v neposlednom rade ako moderný ekvivalent archaických mýtov, legiend a povestí.

19.00, S1
Marek Piaček a kol.: Ludi Apollinares / Ludi Solnae
Hörspiel Ludi Apollinares (lat. Apolónske hry) o bombardovaní rafinérie Apollo v Bratislave je svojráznou zvukovou pamäťou miesta.
V projekte Ludi Solnae (lat. Žilinské hry) Marek Piaček spolu s Dušanom Dobiašom, Danielom Kozlíkom a Jurajom Daridom umeleckou formou skúmajú urbánne legendy z mesta a okolia Žiliny. Ich tvorivé postupy vychádzajú z klasických populárnych rozhlasových žánrov ako sú hörspiel, radio-feature, soundart, scénické čítanie, v ktorých sa mieša dokumentárny prístup s umeleckou interpretáciou s pomocou rozprávačov, hercov, zvukových koláží, ruchov a hudby.

Marek Piaček je hudobný skladateľ, flautista, improvizátor a pedagóg. Tvorí komornú hudbu, elektroakustické skladby, hudbu pre film a divadlo. Je jedným zo spoluzakladateľov komorného orchestra Požoň sentimentál, spolupracoval so súbormi Musica falsa et ficta, Mio-Mio, Voice Over Noise, don@u.com, Frutti di mare, Tuleň, Gourounaki Project, Veni ensemble a inými.
Koncepcia a interpretácia: Marek Piaček, Dušan Dobiaš,, Daniel Kozlík, Juraj Darida, sestra Šrámková

„inhabiting the space“

21.00, podchod
Tomáš Danielis: Smetiar
Sólový projekt na hranici performance a inštalácie. Experiment tanečníka Tomáša Danielisa, v ktorom skúma, či fyzická akcia a interakcia s objektom majú bližšie k vizuálnemu umeniu, alebo aktivujú skôr divadelnú percepciu, ktorá reaguje na telo a jeho pohyb na scéne. Dokáže takáto koncepcia vytvoriť predstavenie s istou dramaturgickou stavbou, alebo tvorí len sled obrazov, ktoré môže divák vnímať slobodne bez performera – tvorcu, ktorý do toho zasahuje? Podnetom pre tvorbu sóla bola hra s rôznymi uhlami pohľadu, ale aj s možnosťami a limitmi zraku a kamery.

Tomáš Danielis, rodák z Banskej Bystrice, pôsobí ako tanečník, choreograf a pedagóg najmä v Rakúsku. Spolupracoval s významnými choreografmi a súbormi ako Willi Dorner, Pilottanzt, cie. F. Ruckert, cie. ABC-F. Faust, cie. CeDeCe, cie. 13 R. Mei, cie. S. Waltz and guests a ako sólista v Ballet Graz a chorvátskom Národnom divadle I. pl. Zajca.
Koncepcia a interpretácia: Tomas Danielis

22.00, záhrada
Debris Company: private prisons
Site specific projekt fyzického divadla Debris Company v prostredí Stanice Žilina Záriečie. Divadelná spoločnosť Debris vznikla na pôvodnej báze súboru Hubris. Existuje a tvorí (s prestávkou 1999–2004) už pätnásť rokov. Hlavným výrazovým prostriedkom spoločnosti koncentrovanej prevažne na klasické témy, bol vo väčšej miere nonverbálny prístup k nim (Kafka: Proces, J.L.Borgés: Evanjelium podľa Marka, Joyce: Ulysses, Jarry: Kráľ Ubu, S.Beckett, Murphy, Dych ai.). Neskôr sa tvorcovia zameriavali na autorské výpovede. Za obdobie svojej existencie divadlo vyprodukovalo viac než šestnásť predstavení.

Afterparty
dj Michal Mishek & dj Jenal (stereodisco.sk)

PIATOK, 29. 7.

10,00, bar
Ranné diskusné fórum

13.00, perón
Cyklo lov na urbánne legendy
Bicyklový výlet so Šokom po trase zvýšeného výskytu urbánnych legiend. Komentovaná prehliadka miest, pri ktorých sa dlho nikto nepristavil. Turizmus naruby, alebo dívanie sa na prehliadané. Pravdepodobnosť zlegendárnenia kritická. Poznáte Tesco mytológiu? Viete, kde v meste majú najlepšie hranolky smažené na indulóne? Počuli ste, v ktorom žilinskom podchode zavraždili najviac študentiek? Pedálovanie periodicky prerušované ukazovaním a vopred neobmedzený počet zastavení, lebo dívať sa dá donekonečna, keď sa chce. A asi by to chcelo aj prekvapenie. Či občerstvenie?
Kto nemá, bicykel, tomu požičiame. Kapacita obmedzená. Vyrážame zo Stanice Žilina-Záriečie.
Prihlasovanie, rezervácia bicykla, info – ivana@stanica.sk

16.00, S1, filmové projekcie
Zuzana Burianová, Peter Pikna: Denníky (35 min)
Tanečný film o intímnom prostredí, o ktoré sa buď chceme alebo nechceme deliť. O rukopise, o písme, odtlačkoch, stopách a všetkom, čo predstavuje rôzne formy denníkov.
„Steny a múry ako listy zošitov, na ktoré si píšeš veci pre seba a keď si myslíš, že si v tom sám, zistíš, že to isté robia aj iní. Čo všetko ešte môžu byť denníky? A aký odkaz nesú?“

 

Yuri Korec, Peter Bebjak: voiceS (19 min)
Jedno telo a veľa duší… Tanečný film o probléme viacnásobnej poruchy osobnosti. Príbeh ženy, ktorá je konfrontovaná so svojimi odlišnými identitami, je založený na skutočnom prípade jednej rodiny. Film vznikol v spolupráci s cieLaroque/helene weinzierl a D.N. A. Production Bratislava.

 

17.00, S2, divadelné predstavenie
Company T-d’U / Martin Kukučka: ôKô
Slovensko-švajčiarsky projekt skupiny T-d’U, ÔKÔ sa zaoberá témou závislosti v spojitosti s ročnými obdobiami, s týmto neustálym kolobehom života prírody, kde sa niečo rodí, pomaly sa rozvíja, rastie a exploduje v rôznych farbách, až začne pomaly chradnúť a nakoniec uvädnuté umiera, aby sa mohlo znovu zrodiť, alebo aby mohlo vzniknúť niečo nové. Kde sa začína závislosť, ako sa rozvíja a kde končí?
Predstavenie ôKô ponúka divákovi pestrý divadelný zážitok aj vďaka kombinácii viacerých umeleckých prístupov a foriem. Hudobná zložka vzniká priamo na javisku a vytvára sugestívnu atmosféru pozývajúcu do virtuálneho sveta. Príbehy postáv, ich charaktery, myšlienky a konfrontácie tvorcovia vyjadrujú formou herectva, pohybu, zvukov, ale aj pôsobivej vizuálnej zložky, vrátane projekcie, ktorá dopĺňa osobitú symboliku inscenácie.

Skupinu T-d’U založili vo švajčiarskom meste La Chaux-de-Fonds dvaja mladí herci Guillaumarc Froidevaux a Zuzana Kakalíková s cieľom umožniť stretnutie a výmenu umelcov s rôznych oblastí. Súbor sa orientuje na multidisciplinárne projekty založené na umeleckom výskume pohybu a hereckého výrazu. T-d’U pracuje intenzívne so scénografiou a premenou priestoru. Prestavenie ôKô vytvorili v spolupráci so slovenským elledanse a švajčiarskym SAT Delement.
Réžia: Martin Kukučka
Účinkujú: Guillaumarc Froidevaux, Zuzana Kakalíková, Emil Lee Píš

19.00, S1, súčasný tanec
Lucia Kašiarová: ALA III
alternative lobbing art
absence love for art
aggressive live art

Sólová skica na hranici reálnej divadelnej akcie na tému bytia umelca na javisku. Výsledným tvarom je meniaci sa surrealistický obraz vytvorený na základe prepojenia premyslenej akcie a náhleho vnuknutia.
Choreografia a interpretácia: Lucia Kašiarová

Lucia Kašiarová, Peter Machajdík: Duet

Improvizácia tanečníčky Lucie Kašiarovej a hudobníka Petra Machajdíka. Lucia Kašiarová je slovenská tanečníčka, choreografka, pedagogička a produkčná pôsobiaca v Prahe, kde založila občianske združenie ALT@RT, centrum pre súčasné a alternatívne umenie. Peter Machajdík je hudobný skladateľ, ktorý žije a pôsobí v Nemecku a na Slovensku. Vo svojich hudobných skladbách často používa zvuky prírodných živlov v spojení s klasickými nástrojmi, ľudským hlasom a elektronikou. Spolupracuje s choreografmi, výtvarnými umelcami, komponuje hudbu k filmom a pre divadlo.

„inhabiting the space“

21.00, S2, tanečná improvizácia v interakcii s divákmi
Peter Šavel, Stano Dobák: Much to much or „Once you go US, you can’t go back“
Po úspešnom duete „One for you, two for me“, ktorý zaujal aj na minuloročnom Kiosku, sa bývalí spolužiaci z prestížnej školy P.A.R.T.S. v Bruseli znova stretávajú na javisku. Nový projekt skúma hneď niekoľko tém spojených s otázkou konfliktu medzi komerciou a umením. Pre toto predstavenie tvorcovia vytvorili rozsiahly zoznam ideí so spoločnou tematikou: kedy je veľa priveľa, ako sa priveľa stane presne toľko, koľko treba. Kedy sa pátos zmení na skutočnú emóciu a naopak. Ako ďaleko treba ísť, kým sa niečo umelo vytvorené znova stane skutočným?
Tieto premenlivé, výrazne audio-vizuálne a fyzické obrazy sú v neustálom dialógu s divákom. Mnohé nápady sa tak zhmotnia až v priebehu premiéry. Na prvý pohľad šialený a hravý svet, ktorý svojou silne fyzickou prítomnosťou a úprimnosťou ponúkajú títo dvaja mladí umelci, v sebe však skrýva viac než len prvý plán. Zábavné a citlivé predstavenie, plné emócií a odkazov na každodenné radosti a bolesti.

„inhabiting the space“

Afterparty
Puppesh & hamborgarafabrikkan

SOBOTA, 30. 7.

10,00, bar
Ranné diskusné fórum

16.00, S2, dokumentárne divadlo
Ján Šimko: Posledná historická úloha mladej generácie
Príbehy študentov, ktorí si aj vo vypätých chvíľach udržali svoje miesto na okraji diania.
Čo sa stane, keď sa na nejakom žúre dozviete, že v Prahe niekoho zbili a začala sa revolúcia? Perestrojka beží štyri roky, režimy vo východnej Európe padajú jeden za druhým, v Poľsku už stihli mať slobodné voľby, Berlínsky múr rozoberajú prví turisti, len v Československu skoro nič. Len také niečo ako keby cítiť vo vzduchu. To je politika a život je predsa inde.
Inscenácia rozpráva o roku 1989 z pohľadu pamätníkov, o „revolúcii“, ktorú viedli študenti, herci a speváci. O generácii, ktorá „je tu na to, aby zvrhla Havla a zasadla ku kormidlu spoločnosti.“ A o tom, či by ešte mohla byť nejaká revolúcia.
Réžia: Ján Šimko
Účinkujú: Martin Meľo, Juraj Igonda, Ľubomír Bukový, Matúš Homola

17.00, bar
Juraj Johanides: Plagáty (23 min)
Dokumentárny film o maľovaní plagátov na VŠVU bezprostredne po 17. novembri 1989

18.00, S1, esencia dramatického textu
Divadlo Ivana Palúcha/ Viera Dubačová, Jaro Viňarský: Helver a tí ostatní
Divadelný projekt, ktorý nie je činoherným ani tanečným predstavením. Táto forma vyplynula pri tvorbe z akéhosi osobitého divadelného výjavu: jeho hlavnými atribútom je presne definovaný priestor, od ktorého sa odvíja konanie herca a tanečníka. Priestor s nekompromisnými pravidlami prenesenými do fyzického výrazu. Telo hnané do extrémneho fyzického vypätia. Totálnosť konania v krutých podmienkach daných okolím. Keď sa už zdá, že môže nastať hlboký výdych a uvoľnenie, nie je už cesta ako pomôcť telu, aby reagovalo na túto ponuku.
Inscenácia je inšpirovaná hrou Ingmara Villquista Helverova noc, v ktorej tvorcovia hľadali esenciu, pocit, vnem, silný odkaz a aktuálnosť. Zmizli slová, zostal zvuk. Ten sa premenil v priestor a v tichú prítomnosť na javisku. Helver, človek na okraji, prehliadaný, nepoužiteľný, iný, neprijateľný – taký, ktorého je najlepšie zničiť.
Koncepcia, réžia, interpretácia: Viera Dubačová, Jaro Viňarský

20.00, S2, súčasný tanec
ME-SA & Debris Company: between a rock and a hard place
Ak hovoríme o niečom, čo sa odohráva kdesi hlboko pod našou kožou, v našej duši, v samom strede nás, uprostred práve prebiehajúcej osobnej víchrice – môžeme vziať do ruky črep ako skalpel a jemným ťahom preniknúť hlbšie?
Tanečná inscenácia, ktorá prináša silnú tému, čistý, pôsobivý tanec a fyzické vypätie. „V objatiach, sporoch, podrazoch, hrách a rotáciách, v spoločnom priestore tanca a tmy, pod náporom kvapiek, ktoré vyhlbujú kameň tiel a duší, sa súčasné tanečnice predierajú k sebe samým a k sebe navzájom. Súčasný tanec učí ženy sesterstvu.“ (Nina Vangeli)

Nezávislá tanečná skupina vznikla ako logické pokračovanie spolupráce choreografky Ji-Eun-Lee a česko-slovenskej trojice tanečníc Hany Kalouskovej, Martiny Lacovej a Karolíny Párovej. Tanečnú inscenáciu between a rock and a hard place vytvorili v spolupráci so slovenskou skupinou Debris Company.
Koncept a choreografia: Debris Company / Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk
Interpretácia: ME-SA / Hana Kalousková, Martina Lacová, Karolína Párová

„inhabiting the space“

21.30, záhrada, divadelné predstavenie
Homo Fuge / M. de Ghelderode: Derniéra alebo Traja herci a hra
Dielo Derniéra alebo Traja herci a hra avantgardného belgického prozaika a dramatika Michela de Ghelderode (1898 – 1962), milovníka hororov, umenia, folklóru a bizarnosti a obrazov Hieronyma Boscha, rozpráva príbeh troch skrachovaných potulných hercov. Ubití biedou a osobnými neúspechmi sa rozhodnú odohrať svoje posledné predstavenie, ktorého dej sa až nápadne podobá na ich vlastný život.

Divadelný súbor Homo Fuge vznikol v roku 2006 ako nástupca niekdajšieho súboru „A DOSŤ“, ktorý dlhé roky pracoval pod vedením režiséra Františka Vaněčka. Počas svojej doterajšej existencie spolupracoval s režisérom Vladimírom Sadílkom a Petrom Hudákom.
Réžia: Anton Šulík
Účinkujú: :Juraj Špalek, Miroslav Malina, Soňa Podymáková, Juraj Luhový, Lucia Žatková

23.00, záhrada
Light KioSK 2011
Slávnostné ukončenie festivalu, počas ktorého sa bude udeľovať ocenenie Light KioSK 2011 za najzaujímavejšiu prácu so svetlom a scénou.

NEDEĽA, 31. 7.

10,00, bar
Ranné diskusné fórum: finále
Záverečné hodnotenie inscenácií predchádzajúceho dňa s rozcvičkou a raňajkami.

www.stanica.sk/kiosk

Permanentka: 13,00 / 10,00 € (dospelí / študenti)
Rezervácia permanentiek: rezervacie@stanica.sk, 041 – 56 23 564

ENGLISH 

KioSK is a festival dedicated to daring spectators. KioSK is a showcase festival of selected contemporary productions from the Slovak independent theatre and dance scene. KioSK’s program addresses a daring spectator, and is linked with summer atmosphere, informal meetings, creative workshops, garden parties, film projections, interactive performances, bike ride to urban legends and/or camping. One of the favourites – Gastro-kiosk by Šrámek sisters included.

Non-traditional scenic compositions

KioSK 2011 once again takes a „daring spectator“ to see non-traditional scenic compositions, and apart from text-based theatre and contemporary dance performances, it will present a sonic map of place and town, documentary theatre, performance-installation, site-specific, physical theatre, plays on the verge of improvisation and script, and performance of various genres. Among this year’s novelties belong improvised evenings by artists, who will present their improvisation and performance talents in communication with spectator, music and/or space.

Morning discussion forums

The fourth edition of festival will also host creative and analytic reflection on festival productions. KioSK opens in the morning, with discussion forums dedicated to performances of the previous day. Apart from creators, dancer Jaro Viňarský (SK) and light designers Jan Baneš (CZ) and Patrik Sedlák (SK) will discuss the performaces focusing on two aspects – physicality in theatre and working with light and scene.

inhabiting the space

KioSK performances will be enriched with physical commentary called „inhabiting the space“ including an exclusive interview with creators. Dancers (Zuzana Burianová, Matthew Rogers, Jaro Viňarský) will prolong the actual duration of selected performances, and, improvising, enter the changed, re-created

theatrical or non-theatrical space, left with energy, atmosphere, feeling, memory, things and maybe actors – dancers – performers.

With their body language, they will try to catch a smell of the altered space perspective, inhabit the space and reaffirm the value of specific being-ness on stage, and significance of theatrical act in the play, performance, scenic composition. The physical commentaries will be followed by a short interview with creators. Interviewer Jaro Viňarský.

Special Award

For the first time in the festival, The Light KioSK Award 2011 will be awarded for an outstanding light and scenic performance. The purpose of the award is to attract attention of laymen as well as professionals in the field, initiate public discussion on light design and raise awareness of educational and professional aspect of light design as an important element of theatre work.

Theatre Camp

KioSK is also a summer theatre camp. In the garden by Stanica, you can camp for free, showers and toilets available. Just bring your tent, sleeping bags, mattresses for morning pilates exercises and enjoy the festival at your best!

Note: Looking for daring spectator. Offering adventure of collective quest for „an/other“ theatre. Offering our perspective. Can’t wait for yours.

PROGRAM:

WEDNESDAY, July 27

18.00, S1

Put the light on!

A story of light. Short improvised performance at the end of fine art-theatre summer children symposium.

20.00, Mariánske square

inhabiting public space

Dance improvisation in the streets by workshop participants From the Body’s Point of View.

21.00, Bookbinding workshop by Lida Mlichová

Light Guerilla

Light designer Jan Beneš and hist friends are going to liven up the dark corners of bookbinding workshop with light. Installation will last until July 30.

THURSDAY, July 28

17.00, S1

Urban Legends III: Mythology of post-industrial space
City legends – not only in Žilina, not only in ethnologist’s perspective

Presentation enriched with image and audiovisual projection focuses on the topic of so-called urban legends and myths (contemporary tales), rumours and alike narratives which are typical for contemporary globalized society. Prague ethnologist and folklorist Peter Janeček will focus on the stories collected in Žilina and vicinity today – stories typical for culture of local children, adolescents and students, modern legends associated with particular buildings in the town or places and warnings spread not only by word but also the internet.

These stories, which represent an integral part of the local genius loci and symbolic message about the particular space, will be commented on the basis of their analogies and associated stories collected from all over the world, as well as on the basis of possible interpretations from ethnological, sociological and psychological point of view. Contemporary urban legends can be seen as a reflection of wishes, fears, worries and anxieties of contemporary society, as an unconscious reaction to political, economical, social and cultural changes and problems, and last but not least, as a modern equivalent of archaic myths, legends and tales.

19.00, S1, hörspiel

Marek Piaček a kol.: Ludi Apollinares / Ludi Solnae
Hörspiel Ludi Apollinares (lat. Appolonian games) about bombing the Apollo rafinery in Bratislava is an original sonic memory of the town. Artistic Ludi Solnae project (lat. Žilina games), made by Marek Piaček in collaboration with Dušan Dobiaš, Daniel Kozlík and Juraj Darida, explores urban legends of Žilina and vicinity. Their creative methods draw from classical popular radion genres such as hörspiel, radio-feature, soundart, scenic reading, in which documentary approach and artistic interpretation are mixed together by means of narrators, actors, sound collages, noises and music.

Marek Piaček is music composer, flute player, improviser and pedagogue. He composes chamber music, electro-acoustic compositions, music for film and theatre. He’s one of the co-founders of Požoň sentimentál chamber orchestra, he collaborated with Musica falsa et ficta, Mio-Mio, Voice Over Noise, don@u.com, Frutti di mare, Tuleň, Gourounaki Project, Veni ensemble and others.

Concept and interpretation: Marek Piaček, Dušan Dobiaš,, Daniel Kozlík, Juraj Darida, Šramek sister

„inhabiting the space“

21.00, subway, performance / inštalácia

Tomáš Danielis: Smetiar
Solo performance which is on the edge of performance and installation. Slovak dancer Tomas Danielis is interested in concept of performance which includes dance, movement and simple action also with objects. He is questioning whether is closer to the visual art or body – personality and its action are creating rather performative perception. Main motivation to create this solo was playing with the different possibilities of point of view, as well as playing with potential and limits of eye and camera. Smetiar is experiment whether physical action of the artist and interaction with objects creates representation thus kind of dramaturgical build up or creates succession of pictures free to perceive for each spectator without me as creator interfering on any level.

Tomáš Danielis, born in Banska Bystrica (Slovakia), Works as a dancer, choreopragpher and teacher mostly in Austria. He has been cooperating with various significant choreographers and companies like Willi Dorner, Pilottanzt, cie. F. Ruckert, cie. ABC-F. Faust, cie. CeDeCe, cie. 13 R. Mei, cie. S. Waltz and guests a and as solist for Ballet Graz and Croatian National Theatre I. pl. Zajca.

Conception, performed by: Tomas Danielis

22.00, garden, site specific

Debris Company: private prisons
Site-specific project of physical theatre Debris Company in the surroundings of Stanica Žilina-Záriečie. Debris theatre company evolved from the original group of performers Hubris. It has been active (apart from the 1999-2004 break) for fifteen years. The major means of expression of the group focused on classical themes has mostly been the non-verbal approach to them (Kafka: The Trial, J.L.Borgés: The Gospel of St Mark, Joyce: Ulysses, Jarry: Ubu the King, S.Beckett, Murphy, Dych and other). Later, creators turned to authorial methods of work. More than nineteen performances have been produced so far by the theatre company.

 

Afterparty

dj Michal Mishek & dj Jenal (stereodisco.sk)

FRIDAY, July 29

10am, bar

Morning discussion forum

13.00, platform

Cycle hunt for urban legends
Bike trip with Šoko along a track of increased occurrence of urban legends. Commented tour of places, which no one has stopped by for long. Tourism upside down or seeing the overlooked. The probabality of the site becoming legendary is critical. Have you heard of the Tesco mythology? Any idea where the best chips fried on hand-cream are served? Have you heard of the subway known for the highest number of female students having been murdered? The ride will be periodically interrupted by pointing at the sites. Unlimited number of stops guaranteed due to fact that one may be looking beyond any limits as long as he or she wants. And there may be a surprise as well. Or refreshment?

For those without bikes – we can lend you some. Capacity limited. Setting off from Stanica Žilina-Záriečie.

Application, bike reservations, info – ivana@stanica.sk

16.00, S1, Film projections

Zuzana Burianová, Peter Pikna: Diaries (35 min)
Dance film about intimate environment, which we either want to share or not. The film about manuscripts, writing, imprints, traces and everything else which represents various forms of diaries.

„Walls and murals are like notebook sheets. People use them for writing, for their own sake. And if you think you’re the only one doing it, you’ll find out they do it as well. What else can be considered a diary? And what is its message?“

 

Yuri Korec, Peter Bebjak: voiceS (19 min)
A dance film about the phenomenon of the multiple personality disorder by Yuri Korec in Cooperation with cieLaroque/helene weinzierl and dna production Bratislava. The story of a woman who is confronted with her distinct identities is based on an authentic history of one family.

 

17.00, S2, Theatre performance

Company T-d’U / Martin Kukučka: ôKô
Slovak-Swiss project by T-d’U company called ÔKÔ explores the topic of addiction in relation to seasons as an endless cycle of nature, in which something is born, grows and explodes in different colours only to begin slowly to wither and die… in order to be born again or give space for something new to come instead. Where does addiction begin, how it evolves and where it ends?

Performance ôKô promises a manifold theatrical experience also due to a combination of various artistic approaches and forms. Music element is being composed live on stage and creates a suggestive atmosphere taking you into the virtual world. The characters‘ stories, their personalities, thoughts and confrontations are expressed by means of acting, movement, sounds as well as impressive visual, including projection, which adds up to original symbology of the performance.

The T-d’U company was founded in the Swiss town of La Chaux-de-Fonds by two young actors Guillaumarc Froidevaux and Zuzana Kakalíková to provide space for encounters and artists exchange from different fields. The company focuses on interdisciplinary projects based on artistic research of movement and acting expression. T-d’U intensively works with scenography and space transformations. The performance was created in collaboration with the Slovak Elledanse and the Swiss SAT Delement.

Directed by: Martin Kukučka

Performed by: Guillaumarc Froidevaux, Zuzana Kakalíková, Emil Lee Píš

19.00, S1, contemporary dance

Lucia Kašiarová: ALA III
alternative lobbing art

absence love for art

aggressive live art

A solo sketch treating on the issue of the artist and their being on stage balances on the borderline between real and theatre action. What we get is a changing surreal image – one that results from merge of well planned action and a suden inspiration.

Choreography, performed by: Lucia Kašiarová

Lucia Kašiarová, Peter Machajdík: Duet

Dance improvisation

Improvisation by dancer Lucia Kašiarová and musician Peter Machajdík. Lucia Kašiarová is a Slovek dancer, choreographer, pedagogue and producer working in Prague, where she founded a civil association ALT@RT – centre for contemporary and alternative art. Peter Machajdík is a music composer living and working in Germany and Slovakia. In his compositions, he often makes use of sounds of natural elements mixed with classical instruments, human voice and electronic music. He collaborates with choreographers, visual artists, and composes music for films and theatre.

„inhabiting the space“

21.00, S2, Interactive dance impro

Peter Šavel, Stano Dobák: Much to much or „Once you go US, you can’t go back“
After a successful debut „One for you, two for me“, which shined at last year’s KioSK, two ex-classmates from prestigious school P.A.R.T.S in Brussels are back on stage again. The new project explores several topics associated with the issue of conflict between the commercial and the artistic. Authors created a long list of ideas with common theme: When does “much” turn into “too much”? How does “too much” become “just the right amount”? At which point does pathos turn into a real emotion and vice versa? How can the artificial become the real again?

These floating, strong audio-visual and physical images are being performed during an uninterrupted dialogue with spectator. The world which the two young performers manifest by their physical presence and honesty may seem mad and playful at first sight yet there is certainly more to it than superficiality. Definitely an entertaining and sensitive performance, full of emotions and references to everyday joys and troubles.

„inhabiting the space“

Afterparty

Puppesh & hamborgarafabrikkan

SATURDAY, July 30

10.00, bar

Morning discussion forum

16.00, S2, Documentary theatre

Ján Šimko: The Last Historical Mission of Young Generation
What would happen when you hear at some party that somebody had been beaten up in Prague and that the revolution started? Clear, perestroyka had been in progress for four years already, the regimes in Europe were falling one after another, the Berlin Wall was taken apart by the first tourists and there was something in the air in the Czechoslovakia too. But this is politics and life is something totally different. The stories of students who were able to keep their places on the brink in those tense times.

The performance talks about the Velvet revolution in 1989 which was led by students and actors from a view of its participants. About naivety and ideals and their state after 20 years.

About the theatre of revolution and the important role of actors in it. About students and actors in 2009 and about the questionable possibility of another revolution. The playscript is based on the documentary material – interviews with participants of the revolution who were students at those times and their present day contemporaries. It investigates the stories of people whose natural need for a youth revolt was transformed into a revolution and their protest helped the fall of totalitarian regime by a lucky coincidence.

Directed by: Ján Šimko

Performing: Martin Meľo, Juraj Igonda, Ľubomír Bukový, Matúš Homola

17.00, bar

Juraj Johanides: Posters (23 min)

Documentary on painting posters on Academy of Fine Arts right after November 17, 1989.

18.00, S1, Physical essence of dramatic text

Divadlo Ivana Palúcha/ Viera Dubačová, Jaro Viňarský: Helver and the Others
Theatre project which is neither a text-based nor dance performance. This form emerged during rehearsals out of an original theatrical expression: its major attribute is a strictly defined space, which determines the actions of actor and dancer. Space with uncompromising rules transposed into physical expression. The body thrown into an extreme physical tension. The totality of acting in cruel circumstances laid down by the environment. Once you feel that a deep release is up the bend, there is no way to help the body avoid it.

The performance is inspired by a play by Ingmar Villquist Helver’s Night, in which creators looked for an essence, feeeling, sensation, strong message and topicality. Words disappeared, sound remained. It changed into a space and silent presence on stage. Helver, the man on the margins, overlooked, useless, other, unacceptable – the man to be rid of.

Concept, directed and interpreted by: Viera Dubačová, Jaro Viňarský

20.00, S2, contemporary dance

ME-SA & Debris Company: between a rock and a hard place
Ambivalence. Antagonism. Dilemma. Mass and spirit, jump and fall, light and dark – everything in one spot, in one person, in one room, for which nobody has the key.

If we talk about something that is happening somewhere deep beneath our skin, in our soul, in the right centre of us, in the middle of an ongoing private storm, can we take a piece of glass instead of a scalpel and penetrate with a gentle cut deeper?

Dance composition which stands for a heavy topic, pure, impressive dance and physical exertion. „Two contemporary female dancers are getting closer to each other as well as within themselves through embraces, conflicts, betrayals, games and rotations, in a shared space of dance and the dark, attacked by drops excavating the stone of their bodies and souls. Contemporary dance teaches both the women sisterhood.“ (Nina Vangeli).

Independent dance company resides in Prague. It was founded thanks to previous copperation between choreographer Ji-Eun-Lee and Czecho-Slovak trio of female dancers Hana Kalousková, Martina Lacová and Karolína Párová. Dance composition Between a rock and a hard place was made in cooperation with the Slovak Debris Company.

Concept and choreography: Debris Company / Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk;

Performed by: ME-SA / Hana Kalousková, Martina Lacová, Karolína

„inhabiting the space“

21.30, garden, Theatre performance

Homo Fuge / M. de Ghelderode: Derniéra alebo Traja herci a hra
The work Last Show or Three actors and drama by avantgarde Belgian prosaic and playwright Michel de Ghelerode (1898 – 1962), lover of horrors, arts, folklore and bizzare things and paintings by Hieronymus Bosch, tells the story of three broke wandering actors. Down by poverty and personal failures, they decide to perform their last piece, which very much resembles their own lives.

Theatre company Homo Fuge was founded in 2006 as a successor of „A DOSŤ“ company, which was for long directed by František Vaněčko. Up to now, the company has worked with directors Vladimír Sadílek and Peter Hudák.

Directed by: Anton Šulík

Cast: Juraj Špalek, Miroslav Malina, Soňa Podymáková, Juraj Luhový, Lucia Žatková

23.00, garden

Light KioSK 2011

Official closing of the festival. The Light KioSK Award 2011 Ceremony for an outstanding light and scenic performance.

SUNDAY, July 31

10am, bar

Morning discussion forum: Finale

Final feedback on performances from the preious day with exercise and breakfast.

www.stanica.sk/kiosk

Festival pass: 13,00 / 10,00 € (adults / students)

Reservations: rezervacie@stanica.sk, 041 – 56 23 564