KioSK 2013

25. 7. / štvrtok

16.00 h, prezentácia workshopu, Považská galéria umenia
Video Mapping

18.00 h, hudobno- pohybová performance, Štúdio Mestského divadla
Peter Šavel, Kamil Mihalov: Shifts / vypredané

+ Inhabiting the Space, Vol. 3

20.00 h, divadelné predstavenie
Dušan Vicen a kol. SkRAT: Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!) / vypredané

26. 7. / piatok

10.00 h Ranné fórum

13.00 h, diskusný seminár o dramaturgii
No dramaturgy, no responsibility?

16.00 h, projekcia
Petra Tejnorová: Kniha o plánu

17.00 h, dokumentárne divadlo / performance
Petra Tejnorová a kol.: Edge

19.00 h, fyzická performance, Štúdio Mestského divadla
Jaro Viňarský a kol.: Animalinside / vypredané

21.00 h, performance
Divadlo D´ EPOG: 121 / vypredané

22.00 h, párty
Seven Minutes dj

27. 7. / sobota

10.00 h Ranné fórum

10.00 h Malý trh

10.00 a 11.30 h, interaktívne predstavenie pre batoľatá
Bábkové divadlo na Rázcestí: AKVAbatoláRIUM

13.00 h, diskusný seminár o dramaturgii
No dramaturgy, no responsibility?

16.00 a 20.00 h, výtvarné divadlo
Divadlo Non.Garde: Rôzne kapitoly tej istej knihy / 16.00 aj 20.00 vypredané

Zmena programu!
16.00, prezentácia práce vizuálneho umelca
Luca Pulvirenti / Research of surfaces / Skúmanie povrchov

18.00 h, pohybovo – vizuálna performance, Štúdio Mestského divadla
Sláva Daubnerová: Untitled / vypredané

21.00 h, súčasná opera
Marek Piaček a kol.: Kráľ duchov, Štós

22.30 h, koncert
Dychový orchester Štós a Mužský spevokol Štós

23.30 h, udeľovanie ocenenia
Cena za svetelný dizajn „Počin” [„Poučn”]

00.00 h, párty
Kontaktní kočky (Cz)

28. 7. / nedeľa

10.00 h Ranné fórum

13.00 h, nedeľný festivalový obed pre dospelých i detských návštevníkov KioSKu
Divadelná hostina

14.00 h, tanečno – divadelné predstavenie pre deti
Taneční studio Light: Hodně malá čarodejnice

15.00 h tvorivá dielňa pre deti
Taneční studio Light: Keď môžeme čarovať

ENGLISH 

25. 7. / Thursday

 

16.00, public presentation of the workshop, Považská galéria umenia (Museum of Art Žilina)

Video Mapping

18.00, music – movement performance, studio of Mestske divadlo Žilina (City Theater Žilina)

Peter Šavel, Kamil Mihalov: Shifts / sold out

+ Inhabiting the Space, Vol. 3

20.00, theater performance

Dušan Vicen and col. SkRAT: Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!) (Process process process (Are you going to jail? Asshole!)) / sold out

 

26. 7. / Friday

 

10.00 Morning forum

13.00, discussion seminar about dramaturgy

No dramaturgy, no responsibility?

16.00, projection

Petra Tejnorová: Kniha o plánu (Book about a plan) (Čr, 2013, 32 min)

17.00, documentary theater / performance

Petra Tejnorová a kol.: Edge

19.00, physical performance, studio of Mestské divadlo v Žiline (City Theater Žilina)

Jaro Viňarský a kol.: Animalinside / sold out

21.00, performance

Divadlo D´ EPOG: 121 / sold out

22.00, party

Seven Minutes dj

 

27. 7. / Saturday

 

10.00 Morning forum

10.00 Small market

10.00 and 11.30, interactive performance for toddlers

Bábkové divadlo na Rázcestí: AKVAbatoláRIUM

13.00, discussion seminar about dramaturgy

No dramaturgy, no responsibility?

16.00 and 20.00, visual theater

Divadlo Non.Garde: Rôzne kapitoly tej istej knihy (Different chapters of that same book) / sold out

16.00, presentation of visual artist

Luca Pulvirenti / Research of surfaces

18.00, movement – visual performance, štúdio Mestského divadla v Žiline (studio of City Theater Žilina)

Sláva Daubnerová: Untitled / sold out

21.00, contemporary opera

Marek Piaček a kol.: Kráľ duchov, Štós (Erl king, Štós)

22.30, concert

Brass band Štós and Male choir Štós

23.30, awards

Price for lightning design „Počin” [„Poučn”]

00.00, party

Kontaktní kočky (Cz)

 

28. 7. / Sunday

 

10.00 Morning forum

13.00, Sunday festival lunch for adults and children visitors of KioSK

Theater feast

14.00, dance – theater performance for children

Taneční studio Light: Hodně malá čarodejnice (Small Little Witch)

15.00, creative workshop for children

Taneční studio Light: When we can do magic