Kiosk 2014

24. – 27. júl 2014

Téma: Sebareflexia alebo Tomorrow, I will make better mistakes

p class=“impact-text“>Zadanie témy smerovalo primárne dovnútra KioSKu – dokáže festival plniť nejakú úlohu a ak áno, akú? Je to, čo ponúkame, ešte odvážne, nové, progresívne? Nielen Kiosk, ale festivaly všeobecne – nie je už prefestivalované, príp. dofestivalované? Je možné počas troch dní niečo predstaviť, zachytiť a pochopiť? Môže subjektívny výber ponúknuť nejaké objektívne zistenie? V tomto roku bol festival prvý krát relaizovaný bez zakladateľky festivalu Martiny Filinovej. Téma vychádzala z potreby novopríchodzích dramaturgov definovať festival, ako samostatnú entitu.
Avšak, ak sa už rieši festival sám, musí riešiť situáciu celkovo – ako kľúčová sa ukázala aj téma recepcie a reflexie diváka a diváctva. Má divák miesto v hlave divadelníka, je potrebný, alebo je hlavné divadlo, a je na divákovi, ako sa s ním vysporiada?
Zasiahla však aj celkovo rolu umenia (a slovenského divadla zvlášť), ktoré sa zameriava výrazne na seba samého a akoby prestávalo myslieť na divákov, trendy, spoločnosť a jej témy a reagovalo len na seba samého. Výber inscenácií reflektoval celkovo vnútornejšie témy a ponúklo introspektívne náhľady na seba, identitu, pohlavie, národ, herca / performera, profesionalitu, tvorbu, ale aj spoločenskú recepciu divadla, pozíciu diváka.

kiosk-7