Program 2014

KioSK 2014 

24. 7. / štvrtok

18.00 a 21.00 h, súčasný tanec / premiéra
Peter Šavel a kol.: BAKKHEIA – dancing on the edge

19.30 h, spoločensky angažované divadlo
Divadlo Pôtoň: Krajina nepokosených lúk *

25. 7. / piatok

10.00 h Ranné fórum

12.00 – 17.30 h, interaktívna inštalácia
Zuzana Husárová & Ľubomír Panák: Enter:in’ Wodies

14.00 h Prezentácia siete Anténa a Európskej školy svetelného dizajnu

16.00 a 20.00 h, autorský kabaret
Dominika Doniga, Katarína Máliková: Omylom

17.00 h, fyzické divadlo, Nová synagóga
Divadlo D´EPOG: ∞

18.30 h, multimediálna performance
Zuzana Husárová & Ľubomír Panák: Enter:in’ Wodies

19.00 h, súčasná opera
Marek Piaček, deti a Slovenská filharmónia: 2´ 16´´ a pol: Vesmírna odysea

20.30 h, autorská projekcia
Tanec a film

22.00 h, tanec
Martin Talaga: Žízně *

22.30 h, párty
Seven Minutes dj

26. 7. / sobota

10.00 h Ranné fórum

12.00 – 20.00 h, multimediálna interaktívna inštalácia
Zuzana Husárová & Ľubomír Panák: l : * ttter

13.00 h, piknik, performance
Marold Langer-Philippsen: KEUNERLANDbeta

14.00 – 17.00 h, workshop nielen pre deti
Cirkus na entú

15.00 a 19.00 h, výtvarné divadlo
Divadlo Non.Garde: Zbesvedomia

17.00 h, fyzická performance, Nová synagóga
RootlessRoot Company (Gr): W Memorabilia (Phaedra’s Laboratory)

19.00 a 21.30 h, performance
Palissimo (Usa): The Painted Bird: Amidst (Part II)

21.00 a 22.00 h, tieňové divadlo
Červený nos, Cirkus Paciento: Tri rozprávky na dobrú noc

23.00 h Cena za svetelný dizajn Počin ­[Poučn]

23.30 h, párty
Tomino & Myslivec

27. 7. / nedeľa

10.00 h Ranné fórum

10.00 – 17.00 h, fyzická inštalácia, Nová synagóga
RootlessRoot Company / Jozef Fruček (Gr): Nekonečná inštalácia
ENGLISH 

24. 7. / Thursday

6.00pm and 9.00pm, contemporary dance / premiere, no language barrier
Peter Šavel and col. (Be, Sk, Cz, Hu): Bakkheia – Dancing on the Edge

7.30pm, socially committed theatre
Divadlo Pôtoň: The Land of Uncut Meadows *

25. 7. / Friday

10.00am Morning forum

12.00am – 5.30pm, interactive installation, english friendly
Zuzana Husárová, Ľubomír Panák: Enter:in‘ Wodies

2.00pm Presentation of the Europe school of light design and the network Anténa

4.00pm and 8.00pm, author’s cabaret, no language barrier
Dominika Doniga, Katarína Máliková: By mistake

5.00pm, physical theatre, Nová synagóga, no language barrier
Divadlo D´EPOG: ∞

6.30pm, performance, no language barrier
Zuzana Husárová, Ľubomír Panák: Enter: in‘ Wodies

7.00pm, contemporary opera
Marek Piaček, children and Slovak philharmony: 2´ 16´´ and a half: The Space Odyssey

8.30pm, author’s projection, no language barrier
Dance and a Film

10.00pm, dance, no language barrier
Martin Talaga: Thirsts *

10.30pm, party
Seven Minutes Dj

26. 7. / Saturday

10.00am Morning forum

12.00am – 8.00pm, interactíve installation, english friendly
Zuzana Husárová, Ľubomír Panák: l:*ttter

1.00pm, adventure performance, english friendly
Marold Langer-Philippsen (De, Sk): KEUNERLANDbeta

2.00pm – 5.00pm, workshop not only for children
Cirkus na entú

3.00pm and 7.00pm, fine-art theatre, no language barrier
Divadlo Non.Garde: Zbesvedomia

5.00pm, physical performance, Nová synagóga, no language barrier
RootlessRoot Company (Gr, Sk): W Memorabilia (Phaedra’s Laboratory)

7.00pm and 9.30pm, performance, no language barrier
Palissimo (Usa, Sk): The Painted Bird: Amidst (Part II)

9.00pm and 10.00pm, shadows theatre
Červený nos, Cirkus Paciento: Three Storytales for Good Night

11.00pm Price for light design Počin [Poučn]

11.30pm, party
Tomino & Myslivec

27. 7. / Sunday

10.00am Morning forum

10.00am – 5.00pm, physical installation, Nová synagóga, no language barrier
RootlessRoot Company, Jozef Fruček (Gr, Sk): Endless installation