KioSK 2015 – Téma: osobné ≷ politické

 

Sociálna a politická realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, často označovanej v katastrofických konotáciách ako dezintegrovaná, spoločnosť nevoľnosti, či v kríze, si vyžaduje podľa väčšiny teoretikov spoločenských vied – nazvime to habermasovsky – konať (action). Aj v tejto súvislosti neustále stúpa spoločenská objednávka po holistickej a komplexnej analýze interaktívneho vzťahu štruktúry spoločnosti a indivídua a po formulovaní normatívnych riešení množiacich sa spoločenských rizík.

Zuzana Kulašiková
Osobné je politické – Nové paradigmy súčasnej politickej filozofi

kiosk final 3

If you are not political your personal life should be exemplary.

(Jenny Holzer)

 

Aj letné dni roku 2015 sú preplnené politickými témami. Je ich toľko a prichádzajú z toľkých strán, že namiesto stimulu k akcii možno vyvolávajú paralýzu a apatiu. Ako zlúčiť tradičný čas dovoleniek, festivalov a osobných vypnutí od sveta s jeho politickým zachraňovaním?

Dramaturgický tím KioSKu oživil slogan druhej vlny feminizmu „osobné je politické“, ktorý bol medzičasom rôzne skloňovaný v spoločnosti aj v umení, aby hľadal prieniky, napätia, alebo vzájomnú ignoráciu medzi umeleckou a spoločensko-politickou realitou. Spochybnenie hesla otáznikom, či jeho absolútnu negáciu osobné nie je politické, sme vyriešili zmierlivou, otvorenou nerovnicou osobné ≷ politické, ktorá bude skúmať tento široký priestor.

Pri výbere inscenácií zisťujeme (nielen tento rok), že medzi slovenským divadlom a súčasnou politickou situáciou je viac ignorácie než prienikov, a ak sa aj divadlo pustí do politiky, väčšinou ide o témy historické, ktorých interpretácia je neporovnateľne menej riskantná. Slovenské nezávislé divadlo sa prikláňa viac k osobnému, explicitná občianska, spoločensko-kritická či politická iniciatíva mu nie je vlastná. Na druhej strane vo verejnom priestore pribúdajú manifestácie a demonštrácie, ktoré sú vysoko teatralizovanými prejavmi nesúhlasu, vymedzenia sa voči niekomi (voči Rómom, homosexuálom, imigrantom).

Len pred pár dňami sa v rámci turné po slovenských mestách zastavili v Žiline kotlebovci s estrádnou show Imigrantov nechceme – zhromaždenie s množstvom divadelných efektov, svalnatých mužov, silných rečí, cvičených koní, zborového spevu. Kostýmy ladené do zelenej a čiernej, herci s takmer identitickými postavami, účesmi a obvodmi krku. V hereckom prejave Stanislawského metóda prežívania, v tesných tričkách nabitá forma valcujúca obsah šírený nie príliš inovatívnymi heslami, zato ale zapálenými hlasmi. Je introspektívny charakter slovenského divadla snahou vyhnúť sa pátosu politickej angažovanosti? Nie je tento dualizmus príliš stereotypný a zjednodušujúci? Kedy a ako sa v umení osobné, neexplicitné a abstraktné stáva politickým?

Dotácie na umenie, podporu, aj jeho existenciu často obhajujeme konštatovaním, že odráža stav spoločnosti. Vonku sa však odohráva reálna bitka o budúcnosť aj prítomnosť. A ak si myslíte, že nie, váš osobný život je viac než ukážkový.

dovienia v dave

PROGRAM

Štvrtok, 23.7.

19.00 Nová synagóga

Miroslav Tóth a Marek Kundlák:

Oko za oko (60´) *

21.00, Stanica, S2

ME-SA:

SuperNaturals (45´) *

Piatok, 24.7.

10.00, Stanica, parkStan
Ranné fórum

14.00 – 17.00 Mestská tržnica
František Kowolowski, Jiří Surůvka: Cheap Art For Bad Times

15.00 – 18.00 Elektrárne
Stanislav Dobák, Jamie Lee:
Dreams *
>>16.00 a 17.30
živá akcia
16.00 Stanica, S1
Zuzana Juhásová ExBurianová, Kristína Chmelíková, Maja Danadová:
Verzus (35´)

19.00 Nová synagóga
Kolektiv (70´) *

21.00 Stanica, S1
Zuzana Juhásová ExBurianová, Kristína Chmelíková, Maja Danadová:
Verzus (35´)

21.00 Stanica, parkStan
Krehká identita – Zuzana Piussi
(SR / ČR / 2012 / 70‘)

22.30 Stanica, S2
Milan Tomášik: Lovecká sezóna (55´) *

23.30 Stanica, bar
párty
sevenminutes dj

Sobota, 25.7.

10.00 Stanica, parkStan
Ranné fórum

11.00 Stanica, park
Divadlo koňa a motora: Žabáci *

13.00 Stanica, parkStan
Seminár: Divadlo a politika

16.00 Stanica, S1
Pominuteľné divadlo: 10 000. Evanjelium pre ruže (60´)

16.00 Stanica, parkStan

Paralelné životy – Adam Hanuljak
(SK / 2014 / 2 x 26‘)

17.30 Centrum mesta
Divadlo koňa a motora: Othello is Black (45´)

18.30 Elektrárne
Stanislav Dobák, Jamie Lee: Dreams *
>>19.00
živá akcia
20.00 Stanica, S1
Pominuteľné divadlo: 10 000. Evanjelium pre ruže (60´)

20.00 Stanica, parkStan
Paralelné životy – Adam Hanuljak
(SK / 2014 / 2 x 26‘)

21.30 Stanica, S2
Debris Company: Clear (60´) *

22.30 Stanica, S2
KioSK JamDance Session (30´) *

23.00 Stanica, park
Cena za svetelný dizajn POČIN [POUČN]

23.30 Stanica, bar
Dj Stroon

Nedeľa, 26.7.

10.00, Stanica, parkStan
Ranné fórum

WORKSHOP


Michal Hába, Šimon Spišák: Osobné nie je Politické

piatok – streda, 17. – 22. 7. 2015
intenzívny workshop autorského a osobnostného divadla

 

– náplň workshopu na tému „politické divadlo“ bude ovplyvnená účastníkmi. Politické a verejné nie je možné tvoriť bez diskusie a tiež znalosti vlastnej minulosti a súčastnosti, preto časť času venujeme rozpravám k téme a zoznámeniu sa s fragmentami ukážok politického divadla (vrátane tvorby M.H. a S.Š.)

– podstatnou časťou sa následne stane aj praktické zoznámenie sa s princípmi „hráčstva“ či „nepredstieraného“ hrania, akým spôsobom a ako existovať na javisku vo vzťahu k divákovi bez ohľadu na druh či žáner divadla (súčasťou „praktického cvičenia“ budú princípy dialogického jednania).

– treťou (syntetickou) súčasťou bude práca na konkrétnom fragmente („výstupe“), pokuse o „politické divadlo nanečisto“ – téma aj tvar však závisia na spoločnom hlase účastníkov workshopu.

 

Michal Hába a Šimon Spišák: ako spolužiaci študovali réžiu na KALD DAMU v Prahe. Cez debaty a vzájomné ovplyvňovanie sa, sa dostali aj k spoločnej réžii (0-0 Ohlédnutí, Ubu Antikrist). Z projektu kočovného divadla Maringotka 2008 následne vzniklo Divadlo koňa a motora, ktoré sa venuje divadlu s komunitným a sociálnym presahom. Viac „mestským“ projektom, pri ktorom stoja obaja, je skupina Lachende Bestien, venujúca sa prevažne apelatívnemu či společensko-kritickému divadlu (inscenácie 120 dnů svobody, Pláč nočního kozodoje).

 

Šimon Spišák je v súčasnej dobe kmeňovým režisérom a umeleckým šéfom Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, kde realizuje väčšinu svojich réžií (Dogville). Spolupracuje taktiež s banskobystrickým Divadlom Z Pasáže (Dobrý človek zo Sečuánu) či nitrianskym DS Slúchadlo (Nosorožec).

 

Michal Hába je doktorandom na KALD DAMU, venuje sa predovšetkým skupine Lachende Bestien (inscenácie Kohlhaas Terror, Timon/Coriolanus), spolupracuje s brnenskou Husou na provázku či Starým divadlom (Huckleberry Finn)

 

Harmonongram:

piatok 17. júla: 19.00 – 21.00, úvod workshopu (príchod účastníkov do 19.00)

sobota – streda, 18. – 22. júla: celodenná práca medzi 9.00 – 21.00 s prestávkami

Účastnícky poplatok: 60,00 / 40,00 € (dospelí / študenti)

Prihlasovanie: barbora@stanica.sk

Prednosť majú záujemcovia o celý workshop a festival KioSK.

Iba čiastočná účasť na workshope nie je možná.

V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2015.

Politicke divadlo?