Sobota, 29. júl

10.00 Nová synagóga

Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková: Bojovka
zážitková hra pre rodiny

Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková: Bojovka

zážitková hra pre rodiny
60´
in Slovak

Tanečne pohybová hra, Bojovka, kde nie je víťaz ani porazený. Hra pre rodičov s deťmi naprieč generáciami. Hra je vrodená ľudská potreba niečo podnikať a trochu si namáhať telo aj hlavu. Naša hra chce ponúknuť možnosť sa stretnúť, vzájomne komunikovať a kreatívne vyjadriť svoje názory a postoje. Umožní nám uvedomiť si pojmy ako priestor a čas a osvojiť si hodnoty vzájomného vzťahu. 

Bojovka je rozdelená do viacerých dielní, kedy každá dielňa bude obsahovať konkrétne úlohy. Úlohy majú toľko riešení, koľko je účastníkov dielne. Všetci sú zodpovední za priebeh hry a svedkami konsekvencie vlastného rozhodnutia

Koncept a realizácia: Jan Bárta, Zdenka Brungot Svíteková, Barbora Látalová
Hudba: David Hlaváč / Václav Kalivoda

menej

10.00; 13.00; 18.00; 20.30 Labyrint – centra pohybu a tanca

Peter Šavel, Lucia Kašiarová, Tomáš Vtípil: Eau de Vie - (Mo)mentálny tanec
rituál

Peter Šavel, Lucia Kašiarová, Tomáš Vtípil: Eau de Vie – (Mo)mentálny tanec

rituál
60´
English friendly

Poďme prežíť okamžik. Ochutnajme ho. Privoňajme k nemu. Započúvajme sa do neho. Zrime ho. Možno sa nás dotkne. Eau de Vie nie je predstavenie. Eau de Vie je zdieľaná udalosť. Predpokladom jej vzniku je skupina, priestor a prianie prežiť niečo spoločne. Okamžik sa mení v závislosti na skupine a priestore. Dvaja tanečníci a jeden hudobník ohľadávajú pravidlá udalosti, ktoré sú v neustálom procese premeny. Istotou sú inšpirácie Fridou Kahló, japonskými Geishami, samurajskými bojovníkmi a haiku. Eau de Vie je cesta. Cesta skrz ostatných k sebe a od seba k ostatným.

Skúsenosť začína rozhovorom. Hovoríme „ahoj“ a pripomíname si základnú myšlienku, nejaký základný a jednoduchý smer. A potom sa presunieme do spoločného priestoru, vyberáme ho spoločne. A pijeme alebo jeme. Návrat k našim zmyslom. Naša chuť, vôňa, zrak a dotyk. Kedy som naposledy ochutnal jedlo ako toto – vo svojej celkovej pozornosti nasmerovanej na samotný pocit?

Sme tu. Pracujeme a zažívame a praktizujeme cesty ako vedieť viesť vás. A zároveň vás počúvame, aby ste nás riadili. Máme priestor pre vás. A niečo sa stane, hoci sa nič nemení. My zažívame. Eau de Vie nás pozýva na spoločnú cestu.

koncept / účinkujú: Lucia Kašiarová, Peter Šavel
živá hudba: Tomáš Vtípil
svetlo: Zuzana Režná
produkcia: danceWATCH / Karolína Hejnová 

premiéra: 10. 12.  2016, Studio ALTA, Praha
www.dancewatch.cz

 

menej

11.00 ParkStan

DiskoFórum

DiskoFórum

120´
English friendly

„Nový divák“ – umenie vhľadu

Pýtať sa na pozíciu súčasného diváka je možné na základe v divadelných teóriách známeho diváckeho paradoxu – a síce, že niet divadla bez diváka.

Akého diváka dnes formuje divadelno-performatívna scéna a aká je skúsenosť diváka s touto scénou? Má sa iba dívať alebo má byť jeho pozícia úplne zmenená na pozíciu účastníka a čo to znamená? Má si držať odstup alebo ho má stratiť? Má byť divadlo miestom zobrazovania alebo komunikácie? O čo sa tvorca snaží ak chce diváka vtiahnuť a čo na to divák? O aké vzťahy a vzdialenosti v mieste a čase divadelnej udalosti ide a kto je kto? A čo ak spochybníme hierarchiu rolí tvorca-divák, protiklady medzi pozeraním a konaním, pasivitou a aktivitou, odstupom a priblížením?

Tieto a mnohé ďalšie otázky nie sú nové, no poďme ich spoločne opäť nastoliť v kontexte témy Kiosku 2017. S jubilejným rokom festivalu prichádzame aj s novým diskusným formátom, v ktorom nepôjde o hodnotenie, kritiku alebo analýzu predstavení – no možno na ne referovať – ale o živý dialóg na tému pozície diváka v súčasnom divadelno-performatívnom umení. Stretnime sa v prvom rade ako tí, ktorí sa pozerajú a majú vlastnú skúsenosť s touto pozíciou. V dvoch diskusných blokoch nie je cieľom nájsť spoločný konsenzus alebo sa navzájom presviedčať. Ale inšpirovať sa. DiskoFórum nie je teoretickou a kritickou platformou. Je skôr „lingvistickou diskotékou“ vypovedaných postojov, názorov, myšlienok, úvah či zamyslení nahlas.

menej

11.00 – 19.00 Nová synagóga

Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Dust
performance / virtuálna realita

Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Dust

performance / virtuálna realita

no language barrier

Dust je 5 minút dlhý výlet vo virutálnej realite, ktorý pozýva diváka zažiť tanečnú performance z perspektívy samostatnej častice cestujúcej vesmírom. Divák používa headset virtuálnej reality (VR), aby sa dostal do bezprostrednej prítomnosti tanečníka a spolu s ním prežil predstavenie v jedinečnom vizuálnom a fonetickom výsledku.

Dust je skúsenosť s mixovanou realitou, ktorá spája skutočné a virtuálne svety a vytvára nové prostredia, v ktorých fyzické a digitálne existuje a pracuje v reálnom čase. Konkrétnejšie spája živý prúd informácií s virtuálnym prostredím vytvoreným volumetrickým spracovaním a týmto spôsobom sa snaží divákovi sprostredkovať virtuálnu realitu cez vizuálny, fyzický a emocionálny zážitok.

Dust je VR v miestnosti, ktorá na rozdiel od VR pri ktorej sa sedí, alebo stojí, dovoľuje divákovi skúmať virtuálne prostredie fyzickým pohybom v priestore. Pomocou kombinácie pohybu a sledovania VR headsetu posúva diváka do série intímných momentov, v ktorých prežíva pocit objavovania a prítomnosti.

Koncept / tvorba / programovanie: Andrej Boleslavský, Mária Júdová
Kreatívna produkcia: Carmen Salas

www.vrdust.org.uk
www.mariajudova.net
www.id144.org

menej

13.00 Stanica, Park

Joga / Shanti centrum

Joga / Shanti centrum

60´
English friendly

Rannú jogu s Mušnulou praktikuje dnes kdekto, ale poobednú jogu so žilinským Shanti centrom praktikuje tiež kdekto.

www.shanticentrum.com

menej

15.00 Stanica, S1

Yuri Korec: d-BODY-m
súčasný tanec

Yuri Korec: d-BODY-m

súčasný tanec
45´
no language barrier

+ Inhabiting the Space: Play I.

Priestor pre pamäť tela. Dve telá na jednom mieste, oddelene a naraz. Pamäť tela. Dve telá, oddelene a naraz. Priestor pre pamäť na jednom mieste. Priestor tela, oddelene a naraz. Priestor pre pamäť tela. Dve telá na jednom mieste, oddelene a naraz.

Tak ako opis, aj dielo zámerne postráda slovesá, nikam sa v ňom nedostaneme. Cesta odnikiaľ nikam, alebo skôr kruh či diagonála s uzlami, vedú performeri predstavenie od začiatku bez začiatku ku koncu bez začiatku. Neustála repetícia, zauzľovanie a strácanie významovosti v hluku by sa mohli stať druhým leitmotívom a témou Kiosku. Na zvukovej stránke rovnako ako v Princípoch Newspeaku uzlí významy Matúš Kobolka, choreograf Yuri Korec zas drží dielo až v učebnicovo čistej polohe, ktorá donekonečna opakuje a ďalej posúva scény a pohyby. Eva Priečková a Lukáš Bobalík profesionálne zvládajú detailnú prácu s pohybom a s citom ho dekomponujú.
krátený a remixovaný text Kataríny Zagorski

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Eva Priečková, Lukáš Bobalik
Dramaturgia: Maja Hriešik
Hudba: Matúš Kobolka, Puding Pani Elvisovej
Svetelný dizajn: Jozef Miklós
Produkcia: Jakub Turčan

Premiéra: 23. 2. 2017, Arteatro, Bratislava
www.yurikorec.eu

TEASER

menej

15.00 Stanica, S2

Tejnorová, Viňarský a kol: You Are Here
fyzický sprievodca prítomnosťou

Tejnorová, Viňarský a kol: You Are Here

fyzický sprievodca prítomnosťou
70´
English friendly

Fyzický sprievodca prítomnosťou, ľudskými vzťahmi a inými dobrodružstvami.

YOU ARE HERE ponúka prekvapivé vykoľajenie “pre prítomnosť”, ktoré mení uhly pohľadu a citlivosť pre svet okolo nás. Divák môže s tanečníkmi zažiť rozkoš z vlastného tvorenia, nadchnúť sa pre dobrodružstvo a opustiť zažité predsudky nielen o tanci…

Z manifestu Nového diváka festivalu Kiosk:
Divadlo zostáva v divadle, ale mení jeho priestor – mizne hľadisko, javisko je spoločné, zdieľané.
Základná dychotonómia tvorca vs. divák zostáva – po začatí hry sa priestor ustanoví podľa nového dizajnu, s novými pravidlami, s jasnou deľbou rolí.
Vyžaduje sa aktívny divák v rámci vymedzených možností.
Žiada sa participácia na fyzickej úrovni, nie na mentálnej.
Divák je pozvaný ovplyvňovať dianie na javisku – môže sa stať aj interpretom, fyzicky vystúpiť pred ostatnými. Jeho úloha je ale jasne vymedzená – porušenie, vybočenie nie je žiadané.
Divák podlieha výberu – typická je znížená kapacita.
Tvorca na základe množstva úloh, otázok, ponúk, ktoré kladie divákovi, získava veľké množstvo informácií o svojich divákoch. Zvyklosti, názory, preferencie, pocit v spoločnosti. Akoby zámerne však s nimi nepracuje. Alebo len doposiaľ? Zbiera ich, aby ich použil v jeden deň proti všetkým? Podobne ako Google, Facebook, aplikácie?

YOU ARE HERE vytvorili – režisérka Petra Tejnorová, tanečníci a performeri Jaro Viňarský, Tereza Ondrová a Nathan Jardin, scénografka Adriana Černá, sound designer Dominik Žižka, light designer Tomáš Morávek, produkčný Michal Somoš – v spolupráci s teoretičkou Alicou Koubovou, tanečníkom a asistentom choreografie a réžie Matthewom Rogersom, dramaturgickým okom Marty Ljubkovej a grafickým dizajnérom Jaromírom Skácelom.

Premiéra: 26. 9. 2016, Divadlo Ponec, Praha
www.sgt.tejnorova.com
www.tanecpraha.cz
www.physicalarts-sk.com

TEASER

menej

17.00 Mestský úrad

Denkzeug / Archimera a hostia: Zvuk Auly
divadelno-hudobný zážitkový večer

Denkzeug / Archimera a hostia: Zvuk Auly

divadelno-hudobný zážitkový večer
60´
in Slovak

Zvuk auly je obrazovo – dokumentárnou kolážou o stave súčasného študenta. Vychádzajúc z jeho perspektívy a ambícií diskutuje o úlohe kultúrnosti, vzorov, inšpirácií a autorít. Tieto fenomény prepája univerzita ako vrcholná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má formovať a rozvíjať predpoklady študentov. Priestor príležitostnej univerzitnej auly na mestskom úrade v Žiline sa stáva scénou pre reflektujúce a kritické divadlo – arénou pre symbolické vyjadrenia nadčasových, ako aj bezprostredne súčasných spoločenských procesov, absurdity a humoru.

Zvuk auly vznikol pôvodne ako intermediálne hudobno-divadelné predstavenie, ktoré pracuje s charakterom jedinečných architektonických priestorov vysokoškolských ául. Vysokoškolské auly, symbolické a ceremoniálne priestory, ohromujú svojou mierkou a výtvarným stvárnením, ktoré podčiarkuje ich spoločenský význam. Tieto priestory však ostávajú pre bežnú verejnosť skryté za fasádou známych stavieb. Projekt formou predstavenia sprístupňuje tieto nepoznané miesta univerzitných ceremónií. Predstavenie bolo formované ako site specific projekt pre auly Slovenskej technickej univerzity v Trnave (arch. Maxim Čabelka), Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (arch. Martin Kusý) a aulu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (arch. Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský). Žilinská časť sa nemôže konať v pravej aule, pretože tie prešli v tomto meste devastáciou, zatepľovacím procesom, alebo dekonštrukciou, čo tiež vypovedá viac ako len o stave vysokého školstva mimo centra.

Námet a realizacia: Peter Mazalan, Martina Šimkovičová, Martin Zaiček
Učinkujúci: Eva Šušková, Katarína Nedelská, Brigita Teplanová, Dorota Volfová, Maroš Klátik, Peter Mazalan, Pavol Mucha, Braňo Ladič, Martin Zaiček
Svetlo a obraz: Jakub Pišek
Grafický dizajn: Matej Vojtuš

Premiéra: 27.02.2017, Aula Maxima MTF Trnava
www.archimera.sk
www.facebook.com/denkzeug
www.denkzeugprojects.com

menej

19.30 Nová synagóga

Odivo: Stopy v pamäti
vizuálna performance

Odivo: Stopy v pamäti

vizuálna performance
40´
no language barrier

Stopy v pamäti vychádzajú z osobnej skúsenosti inscenátoriek – ich bratom bola diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. Prvotným zdrojovým materiálom sa stali klinické znaky a prejavy tohto chronického duševného ochorenia. Vznikol asociačný beh na hranici svetla a tmy, ticha a zvuku, ktorý odráža stopy v pamäti, stopy v tele.

Osobné témy sú to, čo dokáže Odivo a jeho rôzne výrastky spracovávať na slovenskej scéne asi najlepšie. Ich osobné je však politické a angažované. Bez známky pátosu, naviac priamo šité na telo, riešenie seba samého, na hranici herectva a performerstva. Aj keď no dramaturgy, no responsibility, ich hĺbka ponoru nestráca pre diváka na zrozumiteľnosti a dokážu odstrániť balast. Odivo tak prepája všetky témy posledných Kioskov, preto sú pre nás rekapituláciou deviatich ročníkov. Aj keď nechávajú diváka na pokoji a pracujú len so selekciou – obmedzenou kapacitou, je dosť možné, že na budúci rok …

Námet, koncept, realizácia: Mária Danadová, Monika Kováčová
Hudba: Ján Fiala
Výtvarná spolupráca: Juraj Poliak
Pohybová spolupráca: Martina Hajdyla Lacová
Výroba bábky: Pavol Rosenberger
Kostýmy: Viktória Jehlárová
Účinkujú: Mária Danadová, Monika Kováčová a Ján Fiala

Premiéra: 24. 1. 2017, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
www.odivo.sk

menej

20.30 ParkStan

Petra Tejnorová, Tereza Ondrová a kol.: Haló? Je tam někdo?
film

Petra Tejnorová, Tereza Ondrová a kol.: Haló? Je tam někdo?

film
45´
English friendly

Ako vidia svoj život dnešné deti? Čo by povedali o sebe, o ľuďoch a celej zemeguli tým, ktorí možno žijú na iných planétach alebo vo vesmíre? Ako by im opísali alebo jednoducho vysvetlili, čo je to tanec? Na čo by sa ich spýtali? Krátky dokument je určený dospelým aj deťom, ktorí milujú sci-fi, tanec a ďalšie dobrodružstvá.

Autormi dokumentu sú žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy (Helenka, Franta, Luka, Adéla, Lenka a ďalší) v spolupráci s tanečnicou a choreografkou Terezou Ondrovou, režisérkou Petrou Tejnorovou, kameramanmi Marekom Bartošom a Dominikom Žižkom a produkčnou Luciou Račkovou.

menej

22.00 Stanica, S1

Yuri Korec: d-BODY-m
súčasný tanec

Yuri Korec: d-BODY-m

súčasný tanec
45´
no language barrier

Priestor pre pamäť tela. Dve telá na jednom mieste, oddelene a naraz. Pamäť tela. Dve telá, oddelene a naraz. Priestor pre pamäť na jednom mieste. Priestor tela, oddelene a naraz. Priestor pre pamäť tela. Dve telá na jednom mieste, oddelene a naraz.

Tak ako opis, aj dielo zámerne postráda slovesá, nikam sa v ňom nedostaneme. Cesta odnikiaľ nikam, alebo skôr kruh či diagonála s uzlami, vedú performeri predstavenie od začiatku bez začiatku ku koncu bez začiatku. Neustála repetícia, zauzľovanie a strácanie významovosti v hluku by sa mohli stať druhým leitmotívom a témou Kiosku. Na zvukovej stránke rovnako ako v Princípoch Newspeaku uzlí významy Matúš Kobolka, choreograf Yuri Korec zas drží dielo až v učebnicovo čistej polohe, ktorá donekonečna opakuje a ďalej posúva scény a pohyby. Eva Priečková a Lukáš Bobalík profesionálne zvládajú detailnú prácu s pohybom a s citom ho dekomponujú.
krátený a remixovaný text Kataríny Zagorski

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Eva Priečková, Lukáš Bobalik
Dramaturgia: Maja Hriešik
Hudba: Matúš Kobolka, Puding Pani Elvisovej
Svetelný dizajn: Jozef Miklós
Produkcia: Jakub Turčan

Premiéra: 23. 2. 2017, Arteatro, Bratislava
www.yurikorec.eu

TEASER

menej

22.00 Stanica, S2

Tejnorová, Viňarský a kol: You Are Here
fyzický sprievodca prítomnosťou

Tejnorová, Viňarský a kol: You Are Here

fyzický sprievodca prítomnosťou
70´
English friendly

+ Inhabiting the Space: Play II.

Fyzický sprievodca prítomnosťou, ľudskými vzťahmi a inými dobrodružstvami.

YOU ARE HERE ponúka prekvapivé vykoľajenie “pre prítomnosť”, ktoré mení uhly pohľadu a citlivosť pre svet okolo nás. Divák môže s tanečníkmi zažiť rozkoš z vlastného tvorenia, nadchnúť sa pre dobrodružstvo a opustiť zažité predsudky nielen o tanci…

Z manifestu Nového diváka festivalu Kiosk:
Divadlo zostáva v divadle, ale mení jeho priestor – mizne hľadisko, javisko je spoločné, zdieľané.
Základná dychotonómia tvorca vs. divák zostáva – po začatí hry sa priestor ustanoví podľa nového dizajnu, s novými pravidlami, s jasnou deľbou rolí.
Vyžaduje sa aktívny divák v rámci vymedzených možností.
Žiada sa participácia na fyzickej úrovni, nie na mentálnej.
Divák je pozvaný ovplyvňovať dianie na javisku – môže sa stať aj interpretom, fyzicky vystúpiť pred ostatnými. Jeho úloha je ale jasne vymedzená – porušenie, vybočenie nie je žiadané.
Divák podlieha výberu – typická je znížená kapacita.
Tvorca na základe množstva úloh, otázok, ponúk, ktoré kladie divákovi, získava veľké množstvo informácií o svojich divákoch. Zvyklosti, názory, preferencie, pocit v spoločnosti. Akoby zámerne však s nimi nepracuje. Alebo len doposiaľ? Zbiera ich, aby ich použil v jeden deň proti všetkým? Podobne ako Google, Facebook, aplikácie?

YOU ARE HERE vytvorili – režisérka Petra Tejnorová, tanečníci a performeri Jaro Viňarský, Tereza Ondrová a Nathan Jardin, scénografka Adriana Černá, sound designer Dominik Žižka, light designer Tomáš Morávek, produkčný Michal Somoš – v spolupráci s teoretičkou Alicou Koubovou, tanečníkom a asistentom choreografie a réžie Matthewom Rogersom, dramaturgickým okom Marty Ljubkovej a grafickým dizajnérom Jaromírom Skácelom.

Premiéra: 26. 9. 2016, Divadlo Ponec, Praha
www.sgt.tejnorova.com
www.tanecpraha.cz
www.physicalarts-sk.com

TEASER

menej

23.00 Stanica

Mušnula
queer performance

Mušnula

queer performance
30´
in Slovak, but friendly

Mušnula nie je len queer performance alebo freak show. Jeho LGBT aktivizmus spojený s hitmi Mariky Gombitovej, pudingom a láskou k vysokým podpätkom dokáže Mušnula pretvoriť v jasne vyslaný spoločensko-politický apel.

www.musnula.com

menej

00:00 Stanica

Počin (Poučn)

 Počin [Poučn]

English friendly

+ Inhabiting the Space: Shoot the KioX

Subjektívne ocenenie divadelných profesionálov za svetelný dizajn bude tento rok udelené už siedmy krát! Ocenenie a oceňovanie umeleckých foriem je vždy veľmi diskutovanou témou. Poučn nie je o delení divadelných kusov na dobré a zlé. Poučn je o súhre ideí a samostatnej realizácii režiséra, dramaturga, choreografa, tanečníka a svetelného dizajnéra. Poučn je o komunikácii, možnostiach realizovať svoje sny a predstavy na javisku s pomocou svetelných technológii v menšej či väčšej miere.
Tento rok si na program Kiosku posvieti českí svetelní dizajnéri Vladimír Burian a Jan K. Rolník.
Cena je organizovaná sieťou nezávislých kultúrnych centier Anténa.

www.svetelnydesign.cz
www.kioskfestival.sk
www.antenanet.sk

menej

01:00 Stanica bar

DJ Johana
afterparty

DJ Johana

afterparty

menej