Štvrtok, 27. júl

16.00 Nová synagóga

George Orwell: Princípy Newspeaku
zážitková performance

George Orwell: Princípy Newspeaku

zážitková performance
60´
in Slovak

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu románu 1984. Formou „odbornej“ vedeckej prednášky autor opisuje fungovanie oficiálneho jazyka fiktívnej Oceánie – románovej vízie totalitného štátu budúcnosti. Analýza charakteristických jazykových postupov oficiálnej „novoreči“ tu rozkrýva tie najjemnejšie a najmenej nápadné prostriedky, ktorými moc odníma jednotlivcovi politické slobody a nakoniec likviduje jeho ľudskú integritu. Formálne balansuje niekde na pomedzí činohry, happeningu, akustickej a výtvarnej inštalácie – v úsilí podať Orwellovu víziu a varovanie v čo najkoncentrovanejšej podobe.

Formálne by bolo možné zaradenie ako zvuková inštalácia, pretože práve zvuk sprostredkováva najviac informácií, ale zároveň sťažuje ich konzumáciu a zrozumiteľnosť. Zahltenie, množstvo, vrstevnatosť, prekrývanie budujú, ale rovnako deštruujú významy. Cez zvuk sa deje násilie na slove, význame, alebo divákovi. Práve zvuk je médiom, ktoré diváka núti k aktivite v miere vnímania a aktualizácie. Inscenácia je vystavaná ako happening, v ktorej divák dostáva možnosť slobodného pohybu. Inak totiž bude vidieť to, čo nebude počuť a naopak. Slobodný pohyb diváka je však popri násiliu v obsahu a význame páchaného autorom, režisérom, scénografom, zvukovým dizajnérom, ale aj performermi, skôr výsmechom novému divákovi.

Koncept a réžia: Rastislav Ballek
Preklad:
J. Vojtek z originálu The Principles of Newspeak
Zvukový dizajn:
Matúš Kobolka
Scéna:
Tomáš Ciller
Kostýmy:
Katarína Holková
Svetelný dizajn:
Boris Adamčík
Foto:
Robert Tappert
Účinkujú:
Robo Roth, Dominika Kavaschová, Matúš Kobolka

Špeciálna vďaka za odbornú konzultáciu patrí S. Krekovičovi a M. Ožvoldovi.
Produkcia Supra Bohema, o.z. v spolupráci so Štúdiom 12

Premiéra: 17. 10. 2016, Štúdio 12, Bratislava
www.studio12.sk

menej

18.00 Stanica, S2

Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková: Different?
tanec pre všetkých

Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková: Different?

tanec
60‘ + 30‘ diskusia
bilingual en + sk

Ako byť spolu aj s našimi rozdielmi. Kde sú vaše hranice?
Different nie je dualita. Ani oddelenie či vymedzenie. Different je o pestrosti názorov a reakcií, o dávaní priestoru.
Počúvanie, rozhodovanie a konanie, ktoré dokopy vytvorí jeden celok.
Different je večer, kedy sa javisko a hľadisko stretnú v jednom priestore. Hranice v ňom sú priepustné a flexibilné. Závisí len na tom, ako si ich nastavíte vy sami.

Projekt vznikol v rámci projektu Be SpectACTive!, čiže je do určitej miery vlajkovou loďou Nového diváctva. Cez veľmi otvorenú, významom nezaťaženú formu, heslovite a frázovite podávané informácie, dáva divákovi jedinú možnosť – slobodnú existenciu na scéne. Na základe voľnej štruktúry dáva divákovi do centra pozornosti ním prežívanú existenciu na javisku, existenciu, ktorá by mala byť tvorivá. Významy neexistujú, existuje len divák, ktorý ich tvorí. Neexistuje tvorca, len veľký tvorca, tzv. autor, ktorý kreuje diváka a dáva mu jedinú možnosť. Sloboda sa ľahko mení v totalitu prežívania.

Koncept | choreografia: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková
Realizácia: Klára Alexová, Zdenka Brungot Svíteková, Kateřina Dietzová, Eva Hromník, Barbora Látalová, Inga Mikshina, Kim Jun Wan, Daniel Raček
Svetelný dizajn: Robert Štěpánek
Scénografia | kostýmy: Marie Gourdain
Zvukový dizajn: Jelte Van Andel
Coaching: Bush Hartshorn
Produkcia: OSTRUŽINA z.s., Eva Hromník
Účinkujú: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková, Kim Jun-Wan, Petr Kavúr, Daniel Raček + skupina cca 10 miestnych participantov

Premiéra: 19. 5. 2016, Divadlo Ponec, Praha
www.bespectactive.eu

TEASER

menej

19.30 Nová synagóga

George Orwell: Princípy Newspeaku
zážitková performance

George Orwell: Princípy Newspeaku

zážitková performance
60´
in Slovak

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu románu 1984. Formou „odbornej“ vedeckej prednášky autor opisuje fungovanie oficiálneho jazyka fiktívnej Oceánie – románovej vízie totalitného štátu budúcnosti. Analýza charakteristických jazykových postupov oficiálnej „novoreči“ tu rozkrýva tie najjemnejšie a najmenej nápadné prostriedky, ktorými moc odníma jednotlivcovi politické slobody a nakoniec likviduje jeho ľudskú integritu. Formálne balansuje niekde na pomedzí činohry, happeningu, akustickej a výtvarnej inštalácie – v úsilí podať Orwellovu víziu a varovanie v čo najkoncentrovanejšej podobe.

Formálne by bolo možné zaradenie ako zvuková inštalácia, pretože práve zvuk sprostredkováva najviac informácií, ale zároveň sťažuje ich konzumáciu a zrozumiteľnosť. Zahltenie, množstvo, vrstevnatosť, prekrývanie budujú, ale rovnako deštruujú významy. Cez zvuk sa deje násilie na slove, význame, alebo divákovi. Práve zvuk je médiom, ktoré diváka núti k aktivite v miere vnímania a aktualizácie. Inscenácia je vystavaná ako happening, v ktorej divák dostáva možnosť slobodného pohybu. Inak totiž bude vidieť to, čo nebude počuť a naopak. Slobodný pohyb diváka je však popri násiliu v obsahu a význame páchaného autorom, režisérom, scénografom, zvukovým dizajnérom, ale aj performermi, skôr výsmechom novému divákovi.

Koncept a réžia: Rastislav Ballek
Preklad: 
J. Vojtek z originálu The Principles of Newspeak
Zvukový dizajn: 
Matúš Kobolka
Scéna: 
Tomáš Ciller
Kostýmy: 
Katarína Holková
Svetelný dizajn: 
Boris Adamčík
Foto: 
Robert Tappert
Účinkujú: 
Robo Roth, Dominika Kavaschová, Matúš Kobolka

Špeciálna vďaka za odbornú konzultáciu patrí S. Krekovičovi a M. Ožvoldovi.
Produkcia Supra Bohema, o.z. v spolupráci so Štúdiom 12

Premiéra: 17. 10. 2016, Štúdio 12, Bratislava
www.studio12.sk

menej

21.00 Elektrárne

Peter Gonda a kol.: Rilato
realizmus

Peter Gonda a kol.: Rilato

realizmus
50´
in Slovak

Predstavenie vzniklo priamo pre festival Kiosk, na základe otvorenej výzvy, ktorá bola adresovaná piatim slovenským tvorcom. Pre predstavu počiatku a konca pridávame aj časť popisu predloženého projektu od samotného autora:
… Cítim, že pri práci s nehercom v divadle musí existovať ešte mód, ktorý (bez komplikovania tohto rozdelenia) nie je ani dokumentárny, ani fikciou. Myslím, že túto tretiu cestu som v niektorých chvíľach nakrátko našiel, ale nikdy som sa jej programovo nevenoval. Ak teda skutočný človek na javisku nezdeľuje ani svoj príbeh a zároveň nereprezentuje inú postavu, čo tam potom robí ? Môj návrh je, že rieši problém. 

Ako prebieha koordinácia a konfrontácia názorov, hľadanie konsenzu v rôznorodej skupine cudzích ľudí? Ako skupiny riešia problémy? Nápad do Žiliny spočíva v myšlienke so skupinou účastnikov pracovať na formáte performance, ktorá by na javisko postavila skutočných ľudí, ktorí v skutočnom čase hľadajú riešenie nejakého reálneho problému (ktoré môžu hneď vykonať), alebo sa snažia dosiahnúť nejaké rozhodnutie resp. konsenzus. Dôraz sa nekladie na ich životy, ani na konanie postáv (lebo žiadne nereprezentujú), ale v ideálnom prípade by sa pred divákom mal odohrávať spoločenský proces, ktorý v reálnom čase operuje na ľudskom substráte. …

Koncept / réžia: Peter Gonda
Scénografia: Matěj Sýkora
Produkcia: Barbora Jombíková
Na vývoji sa podieľali: Simona Baková, Ivana Rumanová, Terézia Klasová, Margaréta Fehérová
Účinkujú: Tibor Blšťák, Damini, Tomáš Hrebeň, Eva Janoušková, Johy, Anton Kováčik, Alex Krámová, Maggie, Róbert Remiáš, Jozef Vrábel

Premiéra: 27. 7. 2017, Kiosk festival, Žilina
www.gnd.sk
www.stanica.sk

menej

22.00 Stanica, S2

Viktor Černický: Parolapolea
súčasný tanec

Viktor Černický: Parolapolea

súčasný tanec
25´
no language barrier

+ Inhabiting the Space: Echo I.

Odrazovým mostíkom pre predstavenie je otázka vplyvu okolitého prostredia na ľudské jednanie. Parolapolea zvyšuje viditeľnosť fyzického sveta, ktorý vytrháva človeka z nečinnosti a uvádza ho do pohybu. Gravitačná sila, zotrvačnosť, objem priestoru, svetlo, zvuk – to všetko sú činitele, na ktoré reagujeme v každom momente nášho života. Ako sa v pôsobení toľkých parametrov, ktoré celkom prirodzene určujú náš spôsob existencie, prejavuje ľudská vôľa? Sólo pre jedného tanečníka, dve tyče a tri rozmery vonkajšieho sveta.

Žiadalo by sa napísať nová krv na novej scéne (síce bez nového diváka). Pritom sa jedná o klasické divadlo, klasický tanec, ktorý však existenciou, prítomnosťou a rozhodnutím performera byť tu a teraz na pódiu, je nové. Postava performera je to, čo dodáva klasickému predstaveniu punc novosti.

Choreografia a performance: Viktor Černický
Scénografia: Stanislav Cibulka
Svetelný dizajn: Zuzana Režná
Hudba: Panáčik
Coaching: Jaro Viňarský

Premiéra: 16. 3. 2016, Studio Marta, Brno
www.facebook.com/ZDRUHESTRANY

menej

23.00 Stanica, Kontajner

Stavros Papadopulos
zvuková inštalácia

Stavros Papadopulos

zvuková inštalácia
25´
no language barrier

Hlasovo-zvuková kompozícia skúmajúca prepojenia medzi hlasom a technikou. Živelnosť. Živočíšnosť. Telesnosť. Za projektom stoja performeri Anna Čonková a Erik Pánči. Po prvej spoločnej časti sa Erik predstaví so svojím sólovým projektom, kde…. “Prepájam minimalistické harmónie s funkčnou náhodilosťou. Snažím sa nájsť smer, kde by nebola existencia diela podmienená pozorovateľom, ale dielo by bolo schopné existencie i v neprítomnosti človeka ako subjektu, ktorého uvedomenie si samého seba je podstatou reality nášho sveta.“

menej

23.30 Stanica

Poláková, Korec, Šavel, Procházka: Pocitové rozUmenie
site specific tanečná performance

Poláková, Korec, Šavel, Procházka: Pocitové rozUmenie

site specific tanečná performance
40´
no language barrier

Tanečné predstavenie v netradičnom priestore prináša divákovi novú skúsenosť vo vnímaní súčasného tanca. Námet sa sústreďuje na maximálne využitie zmyslov, ktoré sú vstupnou bránou cítenia a porozumenia nielen tanca, ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Zmyslová pamäť je východiskom, tvorí základ skúmania vzťahu vizuálneho, verbálneho a neverbálneho aspektu vyjadrenia sa – od mechaniky k cíteniu, od rozumu k pocitom.

Koncept roztancovaného sveta, vesmíru je starý ako tanec sám. Tanec ako oslava, šťastie, vnímanie sveta cez pohyb, sloboda, je podľa mnohých praktizujúcich tanečníkov cesta do raja – sveta, kde sú ľudia empatickí, zdieľajú svoj osobný priestor a prežívanie prítomnosti. Možno to je práve definícia nového diváka. Preto vyráža tanec do verejného a poloverejného či súkromného priestoru, aby z človeka, ktorý sa nezaujíma, spravil nového diváka.

Konceptov, cez ktoré je možné vnímať predstavenie je však viacero. Cez potrebu priameho sprostredkovania zážitku, budovanie diváckej základne pre tanec na nových frontoch, zdieľanie, sharovanie, alebo len čisté hľadanie najlepšieho diváka. Preto je lepšie takýto koncept raz zažiť, ako ho stokrát tvoriť.

Koncept: Marta Poláková
Choreografia: Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel
Réžia: Tomáš Procházka
Hudba live: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Martina Golianová
Účinkujú: Simona Tonková, Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalík, Andrej Štepita
Produkcia: Občianske združenie Byť v pohybe / B in Motion

Premiéra: 5. 10. 2015, Urban House, Bratislava
www.labanbratislava.sk

TEASER

menej

00.00 Stanica, Bar

DJ Seven Minutes
afterparty

DJ Seven Minutes

afterparty

menej