Porota: Jan K. Rolník (CZ), Ján Ptačin (SK), Braňo Bernár (SK)

Ocenenie získala pohybovo-vizuálna performance Slávy Daubnerovej Untitled.

Slova Jána Ptačina k ocenenemu predstavenie Untitled: ,,Jednoduchý setup a výber svetelných zdrojov nechal už od začiatku vo vzduchu visieť otázku čo bude nasledovať. S odvíjajúcou sa akciou a pravidelnými zmenami prevažne jednobodového svietenia sa vo mne formovala špekulácia, či by si niektoré situácie nezaslúžili bohatšiu svetelnú skladbu. S postupujúcim časom som však získal presvedčenie, že viac ako o nedostatok, ide o vedomú selekciu nutnú k dosiahnutiu zamýšľanej nálady. Vizuálna kvalita spočívala v dôslednom udržiavaní atmosféry, citlivými zmenami, držaní na uzde svetelnej intenzity a dynamiky, cielenom použití farby, fotografických efektov a neoddeliteľnom dotvorení scénografie. Za zmienku stojí tiež svetlo mechanického projektoru, ktorého výber vo finálnom súčte znamenal znova dôsledné a poctivé rozhodovanie aj o takýchto svetelných detailoch. Prepojenosť so základným námetom a dramaturgickým zámerom bola viac ako čitateľná, svetlo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou celku, možno až nosičom posolstva. Odvaha a nápad boli skryté v dôslednosti, ba až prísnosti výberu a použitia svetla v rytme diela, za čo si tento výkon z môjho uhla pohľadu plne zaslúžil hlavnú cenu za zaujímavú prácu so svetlom POČIN [POUČN] pre rok 2013.”

Sláva Daubnerová: Untitled