Porota: Jan Ptačin (SK), Jaro Viňarský (SK)

Ocenenie Počin [POUČN]  za rok 2014 získalo predstavenie RootlessRoot Company: W memorabilia (Phaedra’s Laboratory).

Porota k ocenenemu predstavenie: ,,Riešenie svetelného dizajnu spočívalo (v predstavení na festivale Kiosk) vo využití jediného “custom made” svetelného panelu postaveného na segmentovanom gride jednoduchých reflektorových žiaroviek. Jeho jasná smerovosť, mäkké tiene, teplé biele svetlo a jemná práca s intenzitou tvorili podstatu kvality svetelného dizajnu. Zmena uhlov a práca s priestorom urobili z tohto prvku živý organizmus, ktorý dokázal odhaľovať štruktúry a tvoriť vzťahy.”

RootlessRoot Company: W memorabilia (Phaedra’s Laboratory)