Porota: Tomáš Morávek (CZ), Kataría Ďuricová (SK), Ségolène le Contellec (FR)

Ocenene bolo predstavenie Lovecká sezóna (svetelný dizajn Luca Curk, choreograf Milana Tomášika).

Tomáš Morávek k ocenenemu predstavenie: „Na predstavení nás zaujala predcízne a profesionálne odvedená práca svetelného dizajnéra, ktorý citlivo pracoval s farebným prostredím, miešaním farieb a nebál sa používania nedivadelnch svetelným zdrojov. Ocenili sme predovšetkým jeho zmysel pre rytmus prostredníctvom svetelných zmien, kterými nás previedol celým predstavením.“

Milan Tomášik: Lovecká sezóna