Porota: Ján Ptačin (SK), Guillaume T. Fromentin (FR/BE)

Porota se rozhodla ocenit tanečne predstavenie Times to be opened (the perception of) (Eva Klimačková, Laurent Goldring, svetelný dizajn Yann Le Bras).

“Svetelný dizajn sa stal v tomto predstavení neoddeliteľnou súčasťou celku. Priamo ho definoval, avšak nedral sa egoisticky dopredu, viac podporoval celok a pôsobil synergicky. Jednoduchý svetelný koncept založený primárne na uhle svetla  mocňoval ba až umožňoval ideu diela. Pozitívne hodnotená bola taktiež čistota a jednoduchosť setupu, eliminácia parazitných svetiel, či subtílne svetelné zmeny.”

 Eva Klimačková, Laurent Goldring: Times to be opened (the perception of)