KIOSK 2018 BEZ POČINU [POUČNU]

Počin [Poučn] je subjektívne ocenenie divadelných profesionálov za svetelný dizajn udeľované na festivale Kiosk od roku 2011 (a v roku 2015 udelené i na festivale NuDanceFest). Ocenenie a oceňovanie umeleckých foriem je vždy veľmi diskutovaná téma. Poučn nie je o delení divadelných kusov na dobré a zlé. Poučn je o súhre ideí a o spolupráci režiséra, dramaturga, choreografa, tanečníka a svetelného dizajnéra. Poučn je o komunikácii, o možnostiach realizovať svoje sny a predstavy na javisku pomocou svetelných technológií v menšej či väčšej miere.

Ocenenie Poučn bolo inšpirované Cenou za světelný design, udeľovanou od roku 2009 na festivale Česká taneční platforma Institutem Světelného Designu. Udeľovanie ceny v rámci festivalu Kiosk si predovšetkým kládlo za cieľ prezentovať scénický svetelný dizajn na Slovensku, pokúsiť sa o formovanie medziodborovej platformy a motivovať amatérov i profesionálov k daľšej práci so svetlami, scénickými technológiami a klásť dôraz na venovanie dostatočného času týmto aktivitám pri vzniku nových produkcií.

Dôležitá je práca samotnej poroty, ktorej členovia sú regrutovaní prevažne z radov divadelných technikov, ľudí, ktorých názor si môžme vypočuť asi len v divadelnom bare. Tu mali možnosť verejne formulovať svoje názory a postoje a týmto spôsobom mohli v priebehu festivalu prezentovať svoj pracovný odbor. Obrovskou výhodou pri zviditeľňovaní svetelného dizajnu boli i dalšie aktivity, ktoré festival ponúkal, ako napríklad diskusie, prezentácie a v nemalej miere i workshopy s domácimi a zahraničnými lektormi.

Skvelú prácu odvádzal svojím prístupom Ján Gašparovič, ktorý tvoril, spoluvytváral a inšpiroval k jedinečným podobám ocenení a s nimi spojenými happeningami v rámci udeľovania cien.

 

 

 

 

 

Tentoročný Kiosk 2018 bude bez subjektívneho ocenenia Počin [Poučn].

Myslíme si, že po 7 rokoch spolupráce s festivalom Kiosk prestávame mať čo ponúknuť a chýba nám motivácia. Radšej než stagnáciu volíme rok bez hektických a neplánovaných rozhodnutí. Rok nula po dosiahnutí dekády, obzretie sa za tým dobrým i zlým, zhodnotenie, ako môžeme pomáhať ďalej bez toho, aby šlo predovšetkým o náš vlastný prospech.

Kvalita oceňovaných predstavení a možnosť rozvíjať diskusiu sú pre nás najviac horúce témy a nie vždy sa nám ich darí skĺbiť s dramaturgickým plánom festivalu. Veríme, že dobrú prácu nielen na letných divadelných festivaloch môžeme odvádzať na základe dôvery, dobrej komunikácie a s profesionálnym zázemím.

Za sieť Anténa, Katarína Ďuricová a Tomáš Morávek

 

 

 

Ocenené predstavenia a umelci:

2011

Autori: Peter Šavel a Stano Dobák

Názov diela: Much to more or „Once you go US, you Can’t go Back“

Porota: Jan Beneš (CZ) / Jan K. Rolník (CZ)

 

2012

Svetelný dizajn: Tomáš Morávek

Názov diela: Could we F lie together?

Porota: Vladimír Burian (CZ)/ Jan K. Rolník (CZ)

 

2013

Autor: Sláva Daubnerová

Názov diela: Untiteled

Porota: Jan K. Rolník (CZ)/ Ján Ptačin / Branislav Bernár

 

2014

Autori: Rootles Root Company

Názov diela: W memorabilia (Phaedra’s Laboratory)

Porota: Ján Ptačin / Jaro Viňarský

 

2015

Svetelný dizajn: Luca Curk (Slo)

Názov diela: Lovecká sezóna

Porota: Tomáš Morávek (CZ)/ Katarína Ďuricová / Ségolène le Contellec (FR/IT)

 

2016

Autori: Eva Klimáčková, Laurent Goldring, Yann Le Bras

Názov diela: Time to be opened

Porota:  Ján Ptačin / Guillaume T. Fromentin (FR)

 

2017

Autori: Rostislav Ballek

Názov diela: Principy newspeaku

Porota:  Jan K. Rolník (CZ)/ Vladimír Burian (CZ)