Letný festival „iného“ slovenského divadla a odvážneho diváka. Aktivita pôvodne iniciovaná Divadelným ústavom prerástla do formy festivalu a od roku 2008 je domovským produktom Stanice. Koná sa každoročne v druhej polovici júla.

Kiosk je prehliadkou aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Dramaturgia festivalu sa zameriava na divadlo, tanec a široko chápané performatívne umenie, ktoré originálnou a objavnou formou rieši aktuálne obsahy.

Pozývame autorov s odvahou hľadať, byť autentický, pravdivý, autorský a aktuálny. Prezentujeme tvorcov so záujmom kriticky myslieť o svete. Nejde o prezentáciu overenej kvality, ale celkovo okrajových foriem, ktoré vzdelávajú ako vlastných autorov, tak divákov.

Kiosk je primárne priestor pre experiment, umelecký risk, žánrový presah, provokáciu, pričom však nezľavujeme z kvalitatívnych kritérií. Našou ambíciou je tak podnietiť a podporovať vznik nových umeleckých foriem na slovenskej scéne.

Okrem hlavnej časti programu, ktorý obsahuje rôzne produkcie súčasnej slovenskej divadelnej scény, ponúka Kiosk aj rozmanité umelecké vzdelávacie aktivity, ktoré pojem divadla rozširujú, prepájajú ho s inými žánrami a navyše zapájajú diváka. Sprievodný program festivalu tvoria workshopy, diskusné fóra, improvizácie „inhabiting the space“, filmy, intervencie vo verejnom priestore, koncerty, ranné rozcvičky a večerné party.

Na festivale sa tiež udeľuje subjektívne ocenenie POČIN [POUČN] za originálnu prácu so svetlom.

Motto festivalu:
Zn.: Hľadáme odvážneho diváka. Ponúkame dobrodružstvo spoločného hľadania „iného“ divadla. Ponúkame náš názor. A sme zvedaví na ten váš.