Kiosk 1 – festival iného slovenského divadla a tanca

26. – 29. júl 2018

Stanica Žilina-Záriečie a spriatelené priestory v Žiline

Letný festival „iného“ slovenského divadla a odvážneho diváka. Aktivita pôvodne iniciovaná Divadelným ústavom prerástla do formy festivalu a od roku 2008 je domovským produktom kultúrneho centra Stanica. Koná sa každoročne v posledný júlový víkend.

Kiosk je prehliadkou aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Dramaturgia festivalu sa zameriava na divadlo, tanec, performatívne umenie, ktoré originálnou a objavnou formou rieši aktuálne obsahy umenia a spoločenských problémov. Pozývame autorov a divákov s odvahou hľadať, byť autentickí, pravdiví, autorskí a aktuálni. Prezentujeme tvorcov so záujmom kriticky myslieť o svete. Nejde o prezentáciu overenej kvality, ale okrajových foriem, ktoré vzdelávajú a prinášajú nóvum pre tvorcov i divákov.

Festival Kiosk sa po minuloročnom hľadaní nového diváka zameria na skúmanie procesu. Práve ten je pri príprave tanečného či divadelného predstavenia častokrát vzrušujúcejší ako samotný výsledok. Cesty sú ešte nevyšliapané, názory na seba narážajú, pokusy môžu byť omylmi aj úspechmi. Procesuálnosť, experiment či improvizácia vytvárajú dynamický umelecký dialóg, častokrát naprieč viacerými médiami.

Aj preto Kiosk v tomto ročníku predstaví skôr otvorené diela než uzavreté projekty, inscenácie, ktoré budú balansovať na pomedzí divadla a výtvarnej performancie, hudobno-vizuálne predstavenia, presahy k virtuálnej realite či site-specific inštalácie a performatívne prednášky. Diskusie nie len za okrúhlym stolom si budú klásť otázky, čo je vlastne dnes výskumom v umení, kedy je ešte proces tvorivou činnosťou či ako dešifrovať hranicu medzi odôvodnenou neukončenosťou a umelou postmodernou hrou.

Tohtoročná téma festivalu nie je vôbec náhodná. Kiosk uplynulé leto zavŕšil desaťročie svojej existencie, a tak môžeme rok 2018 vnímať opäť ako jeho prvý. Nanovo sa tvaruje, vyvíja, skúša, čo všetko si môže dovoliť, siaha, kam sa predtým neodvážil. Je neustále živý, v procese.