Kiosk X / festival nového slovenského divadla a tanca

27. – 30. júl 2017

Stanica Žilina-Záriečie a spriatelené priestory v Žiline

Letný festival „iného“ slovenského divadla a odvážneho diváka. Aktivita pôvodne iniciovaná Divadelným ústavom prerástla do formy festivalu a od roku 2008 je domovským produktom kultúrneho centra Stanica. Koná sa každoročne v posledný júlový víkend.

Kiosk je prehliadkou aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Dramaturgia festivalu sa zameriava na divadlo, tanec, performatívne umenie, ktoré originálnou a objavnou formou rieši aktuálne obsahy umenia a spoločenských problémov. Pozývame autorov a divákov s odvahou hľadať, byť autentickí, pravdiví, autorskí a aktuálni. Prezentujeme tvorcov so záujmom kriticky myslieť o svete. Nejde o prezentáciu overenej kvality, ale okrajových foriem, ktoré vzdelávajú a prinášajú nóvum pre tvorcov i divákov.

Desiaty ročník festivalu Kiosk predstaví v rámci hlavného i sprievodného programu pätnásť scénických projektov a zameria sa aj na prezentáciu tvorby nastupujúcej generácie autorov. Každý rok rieši festival inú tému, ktorá je skloňovaná hlavne v rámci sprievodného programu. Ten tvoria diskusie, inštalácie, intervencie a projekty vytvorené na mieru festivalu. Pre jubilejný desiaty ročník to bude téma pre umenie viac než delikátna – Nový divák. Reagujeme na zvýšený záujem tvorcov o interakciu a aktívneho diváka. Akoby chceli sami tvorcovia nového diváka. Nie je to trúfalé? Alebo je to naopak a divák sám chce byť viac v centre pozornosti? Aký je nový divák, a existuje vôbec? Čo znamená byť dnes divákom?

Kiosk je primárne priestor pre žánrový presah, umelecký risk, provokáciu, pričom však nezľavuje z kvalitatívnych kritérií. Našou ambíciou je tak podnietiť a podporovať vznik nových umeleckých foriem na slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scéne.

Na festivale sa tiež udeľuje ocenenie POČIN [POUČN] za originálnu prácu so svetlom.

Vstupenky / Program / Workshopy / Info

Motto festivalu:

Zn.: Hľadáme odvážneho diváka. Ponúkame dobrodružstvo spoločného hľadania „iného“ divadla. Ponúkame náš názor. A sme zvedaví na ten váš.