Kontakty

Dramaturgia:
Martin Krištof: martin@stanica.sk
Michaela H. Pašteková: michaela@stanica.sk
Roman Poliak

Produkcia:
Michaela H. Pašteková: michaela@stanica.sk, 0903 477 979
Martin Krištof: martin@stanica.sk, 0908 938 339
Barbora Sihelská: barby@stanica.sk 

PR:
Michaela H. Pašteková: michaela@stanica.sk, 0903 477 979

Guest Service, ubytovanie:
Alexandra Mireková: sashisko@gmail.com, 0907 313 909 

Koordinácia dobrovoľníkov:
Patrik Ladňák: ladnak.patrik@gmail.com, 0919 048 470
Denisa Ničíková: denisa.nicikova@gmail.com, 0907 135 744

Technické zabezpečenie:
Milan Slama: slama.milan@gmail.com
Ints Plavnieks: inc@stanica.sk, 0944 167 46

Fakturačné údaje:
Truc sphérique, občianske združenie
Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01 Žilina
e-mail: info@stanica.sk
web: http://www.stanica.sk
IČO: 36143693, DIČ: 2021467096
č.účtu: 2628816039/1100 (Tatra banka)
nie sme platcami DPH