Hľadáme! Vás?

Výzva pre účastníkov performance Petra Gondu

V rámci X. ročníka festivalu Kiosk prebehne v Žiline performance, do ktorej hľadáme účastníkov.

Slovenský režisér Peter Gonda sa počas magisterského štúdia na pražskej DAMU  zaoberal prevažne divadelnou prácou s nehercom. Aj vo svojom nasledujúcom projekte, pripravovanom pre Kiosk, sa chce venovať tvorbe s nehercom. Predchádzajúce divadelné skúsenosti účastníkov nie sú nutné, jediným predpokladom je záujem a schopnosť zúčastniť sa dvoch pripravovaných workshopov na Stanici Žilina-Záriečie.

Kedy:
Prvý workshop : 19. – 25.6. 2017 (cca 3h denne, poobede)
Druhý workshop : 5. – 14.7. 2017 (cca 3h denne, poobede)
Performance: 27.7. 2017 v rámci festivalu Kiosk

Príprava si nebude vyžadovať predchádzajúce herecké schopnosti alebo učenie textov. Performance sa zaoberá procesom rozhodovania v skupine. Ako dospieva skupina rôznorodých ľudí k jednému riešeniu? Ako sa tvorí konsenzus? Ako skupiny riešia problémy? Kto sa v skupine presadí a kto nie?

Ak Vás tieto otázky zaujímajú a chceli by ste sa zúčastniť projektu, vyplňte prosím tento formulár.

Vybraných záujemcov budeme kontaktovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na neherci@stanica.sk


Bolka, pizza a Peter Gonda pripravujúci workshop.