for english scroll down
buy tickets

Yuri Korec a spol.: Sólo nielen pre jedno telo

Performatívna prednáška na tému Telo v kontexte tanečnej performancie.

Sobota 28. 7., 12:00 Nová synagóga

 

 

Telo performera v tanečnej performancii je umeleckým objektom existujúcim iba v danej chvíli, na danom mieste a v danej akcii. Je objektom, ktorý má zároveň všetky vlastnosti subjektu.

Ľudské telo skúma mnoho vedných disciplín. Dokonca je pravdepodobné, že neexistuje vedecká disciplína, ktorá by sa ľudským telom, alebo aspoň okrajovým vplyvom na ľudské telo, nezaoberala. Dôvodom je fakt, že každý z nás telo má – každý z nás telom je. A práve pohľad na telo v paradigme som telo je súčasťou autorovej osobnej fascinácie ovplyvnenej dlhoročnou praxou tanečného performera, choreografa, pedagóga a pohybového terapeuta RolferaTM. K téme Telo v kontexte tanečnej performancie ho priviedlo jeho profesijné zázemie.

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Yuri Korec, Silvia Sviteková/Jozef Vaľo, Matúš Szeghő
Dramaturgická spolupráca: Jakub Turčan
Hudba: Erik Žigmund
Svetelný dizajn: Jozef Miklós
Produkcia: Skrzprst

Predstavenie bolo uvedené 14. apríla 2018 v Divadle Lab DF VŠMU v Bratislave ako umelecký výkon doktoranda Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.

______

The performer’s body in dance performance is an artistic object that exists only at a given moment, in a given place and in a given action. It is an object that has all the attributes of the subject.

Looking at the body in the paradigm of I am a body is a part of the author’s personal fascination influenced by the long practice of the dance performer, choreographer, pedagogue and movement therapist RolferTM.

Yuri Korec’s performative lecture was the outcome of his doctoral studies at the Academy of Performing Arts and it was supposed to stay there. Therefore, there is neither a stage or lighting plan, nor a technical rider, nor a trailer, nor a photographic documentation. Thrilling? Do you know what does it mean – a performative lecture? Come to see and hear the result into the New Synagogue.