Guides kolektív: Obyčajné divadlo pre Limbovú

Kopec na Limbovej, Sídlisko Solinky
site-specific duration performance

23.7. Prichádzame
24.7. Stavba
25.7. Zostávame doma
26.7. Odchádzame

 

Videl som tvoj dom z každej strany.
Čo mi ešte povieš?

 

Po dvoch rokoch imerzívnych a verejných intervencií sa Sprievodcovia (Guides) na festivale Kiosk 2020 dočasne a hmotne usadia, nájdu svoju novú adresu na kopci pri Limbovej, na Solinkách. Ponúkajú tak nielen pre návštevníkov festivalu, ale aj pre obyvateľov sídliska možnosť byť pozorovateľom situácií, ktoré vychádzajú z našej každodennosti a vzťahu ku nášmu bytiu “doma”. Ako pracujeme, milujeme, zomierame, ako sa nudíme, získavame návyky, ako sa znova vynaliezame a využívame obyčajnú ľudskú tvorivosť v medzných situáciách?

 

 

 

„Spočiatku ľudia prijímali toto odrezanie od vonkajšieho sveta asi tak, ako by boli prijali akúkoľvek prechodnú ťažkosť, ktorá narušila iba niektoré ich zvyky. Odrazu si však pod horúcou klenbou letného neba uvedomili, že ide o sekvestráciu, a nejasne cítili, že toto uzavretie ohrozuje celý ich život, a keď prišiel večer a s chladom sa im vracala energia, vyháňala ich občas do zúfalých činov.“ (Albert Camus – Mor)

Obyčajné divadlo pre Limbovú je otvorená (samo)izolácia pod rôznymi uhlami pohľadu.

 

Koncept, tvorba, performance a obyvatelia domu: Inga Zotova-Mikshina, Roman Zotov-Mikshin, Tomáš Janypka
Architektúra scény: Juraj Gábor
Performatívni hostia: Maja Danadová, Nela Kornetová, Peter Šavel
Technická a stavebná podpora: Nienke Voorintholt
Produkcia: Robo Blaško a Tomáš Janypka

 

Vytvorené vďaka podpore a dôvere festivalu Kiosk 2020.