Martin Talaga / SOMA / workshop / performance

 

Martin Talaga_SOMA

Pre túto časť programu hľadáme iba mužov od 16. rokov !

SOMA je vizuálno-pohybová performance, ktorá sa inšpiruje výtvarným umením a zobrazovaním ideálu krásy v ľudských dejinách. V tomto roku získala ocenenie Tanečná inscenácia roka a zároveň Objav roka na Českej tanečnej platforme v Prahe.

Workshop bude zameraný na tréning vnímavosti a prítomnosti tela prostredníctvom skúmania jeho základných fyziologických a anatomických princípov. Štúdiom telesnej kompozície sa odkrývajú nové možnosti pohybu, obnovujú sa vzťahy medzi naším telom a svetom, ktorý ho obklopuje. Účastník workshopu bude vedený k práci s telom ako zdrojom bohatej a neustálej aktuálnosti každého momentu.

Výstupom workshopu je performance SOMA v rámci festivalového programu.

KEDY: 27. – 29.7.
KDE: Nová Synagóga
KAPACITA: 10 mužov

VÝSTUP: 29.7. o 15,00

 

MARTIN TALAGA je performer, tanečník a choreograf. Momentálne študuje na pražskej AMU choreografiu na magisterskom stupni. Svoje skúsenosti obohatil na mnohých workshopoch doma aj v zahraničí a tiež na choreografickej stáži v LABAN/TRINITY SCHOOL v Londýne. Ako interpret pôsobil externe v súbore Laterna Magika v Prahe a tiež v súbore SPITFIRE COMPANY. Ďalej spolupracoval aj s Radimom Vizvárym, Ondřejem Lipovským, Matthew Rogersom, Alexandrou Karabelas, súborom VERTE DANCE a ďalšími. Venuje sa aj choreografickej práci a to nielen pre tanečné a pohybové súbory, ale aj pre činoherné či alternatívne divadelné súbory (divadlo DISK, Geisslers Hofcomoedianten, Divadlo Spektákl). Spolu s mímom Markom Zelinkou založili divadelný tím PLAYboyz Marek Zelinka & Martin Talaga.