P. Mazalán, A. Cséfalvay: Urlicht / Prasvetlo

24. – 25. 7., presný rozpis časov dole
Konzervatórium, J.M. Hurbana 48
zvukovo-vizuálna performance

 

 

Projekt Urlicht / Prasvetlo je performatívno-zvukovým dielom, ktoré spája prostriedky klasického spevu, zvukovej inštalácie a priestoru. Je sugestívnym a kontemplatívnym laboratóriom, ktoré v absolútnej intimite otvára u diváka – recipienta tému konečnosti života. Analyzuje ho ako ľudskú bytosť s poslaním a jeho dokončením. Projekt vychádza z Mahlerovej Symfónie číslo 2 – „Vzkriesenie“. Práve v nej začal skladateľ skúmať tému, ktorá sa stala pre celú jeho tvorbu symptomatickou: smrť a to, čo príde po nej. Mahler v diele rozpracoval svoju predstavu „hlasu z diaľky“ (využíval hru určitých nástrojových skupín – predstavujúcich iný, duchovný, nebeský svet – mimo sály), ktorá má v projekte významné miesto.

 

Urlicht / Prasvetlo je zvukovo vizuálna performancia vytvorená pre jedného recipienta (diváka) v trvaní piesne Urlicht, približne 6 minút. Dielo je založené na senzitívnej komunikácii a recepcii – komunikuje s divákom cez viaceré zmysly, či už sluch, zrak, ale vniká do neho aj priamo, telesne. Cieľom diela, hry so zmyslami – ich elimináciou alebo naopak hyperbolizáciou, je priniesť divákovi nový percepčný nad-zmyslový zážitok a introspektívny ponor. Projekt reaguje na súčasné povrchné komerčné tendencie v starostlivosti o duševné zdravie a mentálny komfort. Je iróniou „wellbeingových“ tutoriálov a kurzov k uvedomeniu si svojej pozemskej hodnoty.

Spev/ koncept: Peter Mazalán
Vizuály: András Cséfalvay
Klavír: Peter Pažický
Foto: Event Horizon Telescope

Podmienky: Performance je určená výhradne pre jedného diváka/diváčku (nepúšťame ani páry) a každá trvá cca 10 minút. V rámci každej hodiny sa vymení 6 divákov. Pri rezervácii sa objednávate na konkrétnu hodinu, nie však už na presný čas. Preto, kto príde posledný, môže čakať aj 50 minút, kým sa dostane na rad.

Presné časy predstavení:

24. 7.

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
20.00 – 21.00

25. 7.

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu. Ďakujeme.