Snažíme sa vytvárať dojem, že program sa usilovne skladá!