S. Gottierová, M. Mäsiarová, D. Tomečková: 1+1+1+1=1

S. Gottierová, M. Mäsiarová, D. Tomečková: 1+1+1+1=1 

23. - 25. 7. (štvrtok - sobota), Žilinský byt inštalácia-situácia-čas

  Svet sa za poslednú dobu o niečo spomalil; vieme túto zmenu podržať? Dá sa zotrvať v bezčasí? Vytvárame miesto. Človek vstupuje dnu a vníma, pozoruje, hľadá, stišuje sa. Zostáva s priestorom a situáciou. Možno si položí otázku: “Čo sa to vlastne deje? Deje sa vôbec niečo?” To niečo je povedomé, blízke... Hlina v kvetináči je vlhká. V hrnci vrie voda. Niečo je obrátené naopak. Niečo vonia: odkiaľ to ide? Rozšúpaný pomaranč. Rozpísaná veta...  Projekt nesie prvky výtvarného, performatívneho, poetického, každodenného a známeho, až banálneho. Prostredie, do ktorého divák/diváčka vstupuje je živé - je atmosférou. Zaujíma nás efemérne, ktoré trvá len teraz. Pracujeme s pocitom intimity a blízkosti - možnosťou ich zdieľania. Vstupy: Budú iba na vopred zakúpené časenky. Jeden divák/diváčka zažije v byte 40 minút. Autorky: Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, Dana Tomečková Dialóg: Daniel Grúň