S. Gottierová, M. Mäsiarová, D. Tomečková:
1+1+1+1=1 

23. – 25. 7. (štvrtok – sobota), Žilinský byt
inštalácia-situácia-čas

 

Svet sa za poslednú dobu o niečo spomalil; vieme túto zmenu podržať? Dá sa zotrvať v bezčasí? Vytvárame miesto. Človek vstupuje dnu a vníma, pozoruje, hľadá, stišuje sa. Zostáva s priestorom a situáciou. Možno si položí otázku: “Čo sa to vlastne deje? Deje sa vôbec niečo?” To niečo je povedomé, blízke… Hlina v kvetináči je vlhká. V hrnci vrie voda. Niečo je obrátené naopak. Niečo vonia: odkiaľ to ide? Rozšúpaný pomaranč. Rozpísaná veta… 

Projekt nesie prvky výtvarného, performatívneho, poetického, každodenného a známeho, až banálneho. Prostredie, do ktorého divák/diváčka vstupuje je živé – je atmosférou. Zaujíma nás efemérne, ktoré trvá len teraz. Pracujeme s pocitom intimity a blízkosti – možnosťou ich zdieľania.

Vstupy: Budú iba na vopred zakúpené časenky. Jeden divák/diváčka zažije v byte 40 minút.

Autorky: Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, Dana Tomečková
Dialóg: Daniel Grúň