Adam Dragun: ALEX

40 min.,
performatívna prednáška,
slovak language

 

V rámci performatívnej prednášky odprezentuje Adam Dragun svoj nový časozberný projekt s názvom ALEX. Sleduje v ňom krátky úsek zo života divadelného tvorcu Alexa D. stojaceho na prahu zásadnej životnej krízy. V súlade so svojou zaužívanou praxou sa v nej pohybuje na hranici reality a fikcie, manipulácie a úprimnosti a verejného a intímneho priestoru. 

Adam Dragun je režisér a autor textov. Pôsobí medzi Prahou, Varšavou a Bratislavou. Spieva v post-punkovej kapele Berlin Manson. 

Autor/performer: Adam 

ENGLISH

Adam Dragun will present his new time-lapse project called ALEX in a performative lecture. In it he follows a short segment in the life of theatre maker Alex D., who is standing on the threshold of a major life crisis. In line with his established practice, he navigates the boundaries between reality and fiction, manipulation and sincerity, and public and intimate space.

Adam Dragun is a director and lyricist. He works between Prague, Warsaw and Bratislava. He sings in the post-punk band Berlin Manson.