Ako získať grand od Visegrad fund?

55 min.
slovak language

informačný seminár

Diskusia s Martinom Marciňom, projektovým manažérom Vyšehradského fondu o možnostiach finančnej podpory medzinárodných projektov a umeleckých rezidencií.

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

information seminar

Discussion with Martin Marciň, project manager of the Vyšehrad Fund about the possibilities of financial support for international projects and artistic residencies.