Angažovanosť a aktivizmus v tanci

Angažovanosť a aktivizmus v tanci

25. 7. (štvrtok), 16.30 (po predstavení Habibi 2196-18), Stanica, S1

  diskutujúci: Jitka Pavlišová, Yuri Korec + aktívni diváci a diváčky Jedným z cieľov predstavenia Habibi 2196 – 18, inšpirovaného skutočným príbehom lásky dvoch iránskych gay tínedžerov, je (minimálne) podnietiť divákov k diskusii o inakosti v našom regióne, ku kladeniu si otázok o postavení a strachu menšín v našej krajine, ale aj o tom, kedy sa (ne)cítime slobodní. Môže však tanečná performance donútiť k akcii? Aký je alebo môže byť jej aktivistický potenciál? Poznáme v minulosti príklady, kedy tanečné umenie dokázalo svojím názorom a výrazom zarezonovať a ovplyvniť celospoločenskú diskusiu? Kedy môže byť tanec politickým nástrojom? Nie len o tom sa budeme spoločne rozprávať po prvom z dvoch uvedení predstavenia Habibi 2196 – 18 na Kiosku.