Anomalie (zážitková diskusia)

Eva Urbanová je autorkou konceptu a choreografie tanečnej performancie ANOMALIE, ktorú na festivale Kiosk uvádzame vo štvrtok. Jej piatková zážitková diskusia k predstaveniu bude mať povahu krátkeho pohybového workshopu, v rámci ktorého si účastníčky a účastníci vyskúšajú pohybové princípy, ktorým sa Urbanová venuje nielen v diele ANOMALIE, ale aj vo svojom dlhodobom choreografickom výskume. Pracuje predovšetkým s intenzitou svalového napätia, zmenou rytmu a zmenou pozornosti na vybranú časť tela. S účastníkmi bude zdieľať tiež rôznorodé telesné formy, fyzické akcie a škály telesných pocitov, ktoré ponúkajú nové pohľady na naše telo a nové možnosti vnímania našej telesnosti. 

Keďže počas tejto zážitkovej diskusie sa budete hýbať, odporúčame pohodlné oblečenie.

Foto: Jan Durina