25. 7. / piatok

10.00 h, diskusia, parkStan Ranné fórum Moderovaná diskusia s tvorcami predstavení z predchádzajúceho dňa. Moderátormi sú divadelná teoretička, dramaturgička a režisérka Maja Hriešik a choreograf a tanečník Jaro Viňarský. Svetelný dizajn predstavení bude hodnotiť scénograf a architekt Jan Ptačin, svetelný dizajnér, architekt, grafický dizajnér a scénograf.

12.00 – 17.30 h, interaktívna inštalácia, kontajner Zuzana Husárová a Ľubomír Panák: Enter:in' Wodies

Intermediálna performancia a inštalácia, kde interagujete s dielom pomocou senzoru Kinect. Počítačový program odpovedá na pohyby Vašich rúk. Zobrazí sa pred Vami 3D model ženského alebo mužského tela a Vy máte postupne odkrývať jeho sedem sústav – pomocou virtuálneho dotýkania sa jej/jeho častí tela a nachádzania poézie. Odhalenie každej sústavy prinesie biologický obrázok tkaniva, hudbu (ktorej zvuk korešponduje s danou sústavou) a poetický text o jedinečnosti sústavy.

Web: www.delezu.net

14.00 h, prezentácia, parkStan Európska škola svetelného dizajnu a Anténa Pod hlavičkou Antény – siete pre nezávislú kultúru sa už štvrtým rokom organizujú jedinečné workshopy zamerané na svetelný dizajn. Sú otvorené ako divadelným profesionálom tak i záujemcom z iných odvetví (napr. architektúra, výstavníctvo...), s ktorými je svetelný dizajn úzko prepojený.

Katarína Ďuricová a Tomáš Morávek, zakladatelia tejto iniciatívy sa pokúsia o priblíženie doterajších aktivít, akou je napríklad Európska škola svetelného dizajnu, možnostiach zapojenia sa do programu, ale predovšetkým sa sústredia na budúcnosť tohto projektu. Otvorená diskusia a odborová platforma sú možnosťami ako túto stále viac potrebnou, ale opomínanú profesiu v rámci Slovenskej republiky profesionalizovať.

Web: www.antenanet.sk

16.00 h, autorský kabaret, S1 Dominika Doniga, Katarína Máliková: Omylom

Pásmo o dievčatách a ženách určené aj mužom.
Nedivadlo, netanec, nespev, nehudba. 
Dialógy zo života prepasírované sitami ženského vnímania. Sny, snaženia, hľadania, naháňania. Slzy, smiech, radosti, starosti.
 Vlastne to, čo vždy, len opäť trochu ináč a možno aj tak isto.

Autorský projekt dvoch žien, kamarátok, podobne vnímajúcich, podobné píbehy prežívajúcich. Katarína je skladateľka, všestranne hudobne nadaná študentka kompozície, Dominika je operná speváčka, hlasová pedagogička, spolupracujúca na rôznych multižánrových predstaveniach. Po dlhoročnej túžbe niečo spolu vytvoriť sa rozhodli skúsiť to. Ich vzájomnou súhrou, tvorivou i ľudskou, vzniklo predstavenie inšpirované emóciami, silnými a čerstvými zážitkami ich mužsko - ženských vzťahov a skúseností, ale aj pozorovaniami ľudí v ich bezprostrednom okolí.

Tvorba, účinkujú: Dominika Doniga, Katarína Máliková Web: www.dominikadoniga.comInhabiting the Space, Vol. 4
 (len o 20.00 h)

17.00 h, fyzické divadlo, Nová synagóga Divadlo D’EPOG: ∞

Ďakujem, že ste ma priviedli na svet. Nečakal som to. Obrazy extrémneho rodičovstva. Na ležatej osmičke rodič plodí dieťa a dieťa plodí rodičov. Kto je za koho zodpovedný? Kto o kom rozhoduje? Pohybovo-vizuálna drezúra zmyslov plná absurdity a telesnej ekvilibristiky. Deformácia deja a pocitu, premena rolí, premena divadla na krutosť a hlad. Artaudovské divadlo krutosti a moru nereflektuje svet, ono je svetom.

Réžia: Lucia Repašská Dramaturgia: Matyáš Dlab Scénografia: Matěj Sýkora Hrajú: Radim Brychta, Zdeněk Polák, Janet Prokešová Web: www.depog.cz

18.30 h, performance, parkStan Zuzana Husárová a Ľubomír Panák: Enter: in' Wodies Enter: in’ Wodies je intermediálna performancia, kde performer interaguje s dielom pomocou senzoru Kinect. Recepcia projektu si vyžaduje kombináciu čítania, pozerania, počúvania a pohybu. Enter: in' Wodies nastavuje alternatívne „hranice“ medzi tým imaginárnym a virtuálnym, medzi dvoma bytosťami, medzi vnútrom a vonkajškom. V projekte sa uvažuje o vnímaní slov ako „mostov“ do imaginácie a písmená sú nazerané ako materiál, ktorý odhaľujete v ľudskom vnútri.

Počas performancie bude Ľubomír Panák interagovať s dielom a Zuzana Husárová bude tvoriť zvukovú poéziu z odhalených písmen. Web: www.delezu.net

19.00 h, súčasná opera, S2 Marek Piaček, deti a Slovenská filharmónia - 2′ 16′′ a pol: Vesmírna odysea

Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4′ 3′′ je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Tím okolo Mareka Piačeka sa však na to dal; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami - s víziou detskej porcie.

Súčasná opera vznikla spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Ide pritom o rovnocennú spoluprácu, deti zažívajú seriózne účinkovanie v orchestri a súčasnú hudbu na vlastnej koži a profesionálni hudobníci seriózne pristupujú na túto hru.

Hlavnými osami deja sú ticho a detské strašidelné príbehy; zvuky, ktoré sa pri tom objavujú, majú za úlohu vypĺňať medzery a štrbiny medzi nim. Výskyt disharmónii, kalov a hudobných usadenín je v diele prirodzeným javom a naozaj ničomu to nie je na škodu.

Kompozícia a dirigent: Marek Piaček Réžia, dramaturgia, skladba, scenár, scénografia, lektorské vedenie a produkcia: Ivana Rumanová, Barbora Uríková, Hana Hudcovičová Lukšů, Martu Hlavajová, Marek Piaček Detskí účinkujúci: Ema Adamcová, Michal Bartošák, Gabriela Brezániová, Johanka Čierna, Matej Garčár, Nelli Horváthová, Terezka Kardošová, Carolina Knorst Da Silva, Nina Konáriková, Terezka Majdanová, Marína Majtánová, Simonka Mihalcová, Nelka Molnárová, Dorotka Ničíková, William John O’Brien, Šimon Papala, Natasha Sabolová, Alžbetka Sopčáková, Ema Starinská, Žofia Škvareková, Marcel Šimko, Martina Tinková, Tomáš Urík, Paulína Uríková, Mária Žideková, Dospelí: Zuzana Kolenová, Jakub Urík, filharmonici: Cyril Šikula – flauta, Karol Nitran – lesný roh, Marián Hrubý – husle Zvukové nahrávky a video: Algis Kaveckis, Dušan Dobiaš Technická spolupráca: Daniel Kozlík

Web: www.stanica.sk, www.marekpiacek.sk

20.00 h, autorský kabaret, S1 Dominika Doniga, Katarína Máliková: Omylom Pásmo o dievčatách a ženách určené aj mužom.

20.30 h, autorská projekcia, parkStan Tanec a film

Projekcia tanečných, pohybových, vizuálnych a experimentálnych filmov z dielní slovenských a slovensko-zahraničných tvorcov, ktorých prepája len to, že netvoria klasický naratívny film, ale snaha o tvorbu emócií cez pohyb a obraz. Väčšina projekcií prebehne za účasti tvorcov a bude doplnená diskusiou.

Labyrint - Stanislav Dobák (BE / SK / 2014 / 6 min) Medzi vrstvami - Vanda Mesiariková (SR, FR / 2013 / 16 min) Pavel - Peter Snadík (USA / SR / 2012 / 12 min) + Tanec a film - séria krátkych tanečných filmov VŠMU Adelaars - réžia / kamera: Andrea Sudorová, choreografia: Ján Ševčík Rainaway - réžia / kamera / strih: Miro Ajven, tanec a choreografia: Adriana Pichaničová Time Flies When You... - réžia / kamera: Maroš Žilinčan, choreografia: Radovan Vagač Awakening - réžia / kamera / strih / efekty: Štefan Rybár, chorografia / tanečník: Peter Dedinský

22.00 h, tanec, S2 Martin Talaga: Žízně

Absolventské bakalárske predstavenie študenta choreografie na pražskej HAMU, Martina Talagu, vychádza z túžby po zahasení smädu. Medzi prvotnou inšpiráciou nájdeme aj tvorbu českého básnika a grafika Bohuslava Reyneka, hudba a tiež pohyb je ovplyvnená prvkami folklóru, v ktorej Martin neustále nachádza inšpiráciu.

Nespoliehajte sa na smäd. Jedným z rozšírených omylov je, že piť treba až vtedy, keď je človek smädný. Pocit smädu vzniká až pri značnom nedostatku vody v organizme. Odborníci sa tiež zhodnú na tom, že tekutiny je lepšie prijímať počas dňa pravidelne a v malých dávkach, ako vypiť veľké množstvo naraz. V takom prípade sa totiž veľká časť nevyužitej tekutiny zbytočne z tela vylúči. Človek celkom bez prísunu tekutín zomrie asi za 5 dní. Pri dlhšie trvajúcej dehydratácii sa dostavujú bolestivé kŕče, môžu sa objaviť duševné poruchy a halucinácie.

Koncept: Martin Talaga Interpretácia: Andrea Vykysalá, Marek Zelinka, Martin Talaga Spev: Klára Bulantová Hudba: ľudová, Iva Bittová Hudobná úprava: Matúš Košút, Michal Sýkora

Inhabiting the Space, Vol. 4


22.30 h, párty, bar Seven Minutes dj

Dj, ktorý vzišiel z alternatívneho podhubia a aj napriek tomu oslovuje ľudí každého veku, národnosti či pohlavia. Za zábavu považuje jedine stav, v ktorom tanec vyčerpáva až na kosť. Jeho osobitosťou je, že mu sedem minút stačí, aby zelektrizoval davy.

10.00am, discussion, parkTent Morning forum Moderated discussion with the creators of performances of previous day. Moderators will be theatre theoretic, dramaturgists and director Maja Hriešik and choreograph and performer Jaro Viňarský. Light design of performances will be judged by scenographer and architect Ján Ptačin.

12.00am – 5.30pm, interactive installation, container, english friendly Zuzana Husárová & Ľubomír Panák: Enter:in' Wodies

Enter:in' Wodies is an intermedial performance and installation, where you interact with the work via motion sensing input device Kinect. The programme responds to the movement of your hands. In front of you appears a 3D model of female or male body and you should gradually uncover her/his seven human systems – thanks to virtual touching of her/his body parts and unveiling of the poetry. The uncovering of each system brings a biological image of a tissue, music (corresponding to the sound of each system) and a poetic text about the uniqueness of each system. The reception of this project requires a combination of reading, watching, hearing and moving. Enter:in' Wodies wants to question the alternative “boundaries” between the imaginary and the virtual, between two humans, between the inside and the outside. It questions the notion of words as “bridges” into the imagination, and treats the letters as a material that you unveil in a person´s interior.

Web: www.delezu.net

2.00pm, presentation, parkTent Europe school of light design and the network Anténa Web: www.antenanet.sk

4.00pm, author’s cabaret, S1 Dominika Doniga, Katarína Máliková: By mistake

A zone about girls and women dedicated to men as well. No-theatre, no-dance, no-sing, no-music. Dialogues from life sieved by women’s perception sieves. Dreams, efforts, looking, chasing. Tears, laugh, joy, worries. As usual but in the different and maybe in the same way.

Author’s project of two women, friends, perceiving similary, living similar stories. Katarína is a composer, versatile musically talented composition student. Dominika is an opera singer, voice pedagogue, collaborating on several multigenre performances. After longtime desire to create something together, they decided to give it a try. A performance inspired by emotions, strong and fresh experiences in man-woman relationships, skills and observation of people in their natural environment was created thanks to their mutual creative and human interaction.

Created and performed by: Dominika Doniga, Katarína Máliková Web: www.dominikadoniga.comInhabiting the Space, Vol. 4
 (only at 8.00pm)

5.00pm, physical theatre, Nová synagóga, no language barrier Divadlo D’EPOG: ∞

Thank you for my coming into the world. I didn’t expected it. Frames of extreme parenthood. On ∞ parent breeds child and child breeds parents. Who is responsible for who? Who decides for who? Physical visual drill of senses, full of absurdity and physical balance. A deformation of action and feeling, transformation of roles, transformation of the theatre to a cruelty and famine. Theatre of cruelty and pest, doesn’t reflect the world, it is the world.

Direction: Lucia Repašská Dramaturgy: Matyáš Dlab Scenography: Matěj Sýkora Performed by: Radim Brychta, Zdeněk Polák, Janet Prokešová Web: www.depog.cz

6.30pm, performance, parkTent, no language barrier Zuzana Husárová a Ľubomír Panák: Enter: in' Wodies Enter:in' Wodies is an intermedial performance and installation, where the performer interacts with the work via motion sensing input device Kinect. The programme responds to the movement of his hands. In front of him appears a 3D model of female or male body and he will gradually uncover her/his seven human systems – thanks to virtual touching of the body parts and unveiling of the poetry. The uncovering of each system brings a biological image of a tissue, music (corresponding to the sound of each system) and a poetic text about the uniqueness of each system. The reception of this project requires a combination of reading, watching, hearing and moving. Enter:in' Wodies wants to question the alternative “boundaries” between the imaginary and the virtual, between two humans, between the inside and the outside. It questions the notion of words as “bridges” into the imagination, and treats the letters as a material that you unveil in a person´s interior.

During the performance, Ľubomír Panák will interact with the work and Zuzana Husárová will create sound poetry from the unveiled letters. Web: www.delezu.net

7.00pm, contemporary opera, S2 Marek Piaček, children and Slovak philharmony: 2´ 16´´ and a half: A Space Odyssey

The biggest challenge of working with a children’s orchestra, composed of more than 20 children, is to silence them.

The children’s orchestra originated from the cooperation of the children and professional musicians of Slovak Philharmonic in Bratislava. It is about mutual cooperation and giving children a chance to experience serious performance in the orchestra and contemporary musicals firsthand- professional musicians offer them a particularly unique and serious perspective.

We have been pleasantly surprised with result- it is authentic and oscillates between classical and contemporary music. The main axes of the plot are silence and children’s ghost stories; sounds that occur in this space have the task of filling gaps and crevices between them, tickling the soul of the listener. Incidences of disharmony, sludge and sediments are natural phenomena in music and add a quality of honesty to the performance.

The orchestra was created as part of an international project Karaoke Europe, linking artistic activities of four different cultural organizations from Europe , among which is also the Station Archa Theatre of the Czech Republic, PanoDrama 5e from Hungary and Kwartier from Holland. The main theme of cooperation is participatory projects, working with different minorities or socially and culturally excluded communities.

Conductor: Marek Piaček Children performers: Ema Adamcová, Michal Bartošák, Gabriela Brezániová, Johanka Čierna, Matej Garčár, Nelli Horváthová, Terezka Kardošová, Carolina Knorst Da Silva, Nina Konáriková, Terezka Majdanová, Marína Majtánová, Simonka Mihalcová, Nelka Molnárová, Dorotka Ničíková, William John O’Brien, Šimon Papala, Natasha Sabolová, Alžbetka Sopčáková, Ema Starinská, Žofia Škvareková, Marcel Šimko, Martina Tinková, Tomáš Urík, Jakub Urík, Paulína Uríková, Mária Žideková, Zuzana Kolenová – Violin teacher-Rajec School of Music Filharmonics: Cyril Šikula – flute, Karol Nitran – horn, Marián Hrubý – violin Director, dramaturgy, concept, scenography: Ivana Rumanová, Barbora Uríková, Hanka Hudcovičová Lukšů, Martu Hlavajová Sound: Dušan Dobiaš, Petr Vrba, Hankil Ryu, Jan Burian Graphic design: Martin Krkošek Technical design: Daniel Kozlík

Web: www.stanica.sk, www.marekpiacek.sk

8.00pm, author’s cabaret, S1 Dominika Doniga, Katarína Máliková: By mistake

8.30pm, author’s projection, parkTent, no language barrier Dance and a Film

Projection of dance, physical, visual and experimental films from Slovak and Slovak-abroad artists connected only with an effort of creating emotions through the movement and the frame, not with typical narrative film production. Most of the projections will be participated by the artists and complemented by a discussion.

Labyrint - Stanislav Dobák (Be / Sk / 2014 / 6 min) Medzi vrstvami - Vanda Mesiariková (Sk, Fr / 2013 / 16min) Pavel - Peter Snadík (Usa / Sk / 2012 / 12min) + Tanec a film – serie of short dance films VŠMU Adelaars - direction/cinematography: Andrea Sudorova, choreography: Jan Sevcik Rainaway - direction/cinematography/edit: Miro Ajven, dance and choreography: Adriana Pichaničová Time Flies When You... - direction/cinematography: Maroš Žilinčan, choreography: Radovan Vagač Awakening - direction/cinematography/edit/effects: Štefan Rybár, choreography/dancer: Peter Dedinský

10.00pm, dance, S2, no language barrier Martin Talaga: Thirsts

Graduation bachelor performance of choregraphy student from Prague’s HAMU, Martin Talaga, is based on a desire to quench thirst. We can find a creation of Czech poet and graphic artist Bohuslav Reynek in his first inspiration. The music and the movement is affected by folkloric features, which continue inspiring him.

Don’t rely on thirst. One of the common mistakes is to drink only when somebody is thirsty. The feeling of thirst comes up at huge lack of water in organism. Experts are in agreement that is better to drink liquids regularly in small amounts during day, than drink large amount at once. In that case a big part of unused liquid is uselessly eliminated from the body. A human without liquid supply dies in approx. 5 days. Painful cramps, mental disorders and hallucinations can appear during permanent dehydratation.

Concept: Martin Talaga Interpretation: Andrea Vykysalá, Marek Zelinka, Martin Talaga Sing: Klára Bulantová Music: folk, Iva Bittová Musical edit: Matúš Košút, Michal Sýkora

Inhabiting the Space, Vol. 4


10.30pm, party, bar Seven Minutes dj