26. 7. / sobota

10.00 h, diskusia, parkStan Ranné fórum

12.00 – 20.00 h, interaktívna inštalácia, kontajner Zuzana Husárová, Ľubomír Panák: i:*tter

Interaktívna inštalácia pracuje s princípom remakeu dvojakým spôsobom: v textovej vrstve - v interakcii s významnými dielami Net.Artu hlavne zo strednej a východnej Európy, vo zvukovej vrstve -v odkaze k podstate hudobného nástroja theremin. Vďaka senzoru Kinect môžeme pomocou pohybu ruky jednoducho prechádzať, mazať a mixovať dialóg pripomínajúci (online) komunikáciu osôb/strojov. Text je remixovaný z vybraných textových fragmentov týchto NetArtových diel: My Boyfriend Came Back From the War Olie Lialiny, This Morning a IBM Alexeia Shulgina, zkp3.21 Vuka Cosica, 100cc a g33con JODI, Irational Heatha Buntinga, City Markéty Baňkovej, four. Values Perfokarty, Falling Times Michala Bielického, Koniec swiata wg Emeryka Radoslawa Nowakowského a AE Roberta Szczerbowskeho.

Web: www.delezu.net

13.00 h, piknik, performance, park Marold Langer-Philippsen: KEUNERLANDbeta myslíme / čo sme mali // čo robíme / čo môžeme // hráme / sme // snívame / pýtame sa / cítime / to čo je povolené // Staňte sa súčasťou jednej z prvých verzií dlhodoobého projektu Keunerland (voľne preložené ako Zem nikoho), ktorý nasleduje a prepracováva masívny text Bertolda Brechta Fatzer a jeho Príbehy pána Keunera.

Príbeh Fatzer je situovaný na koniec prvej sv. vojny, kedy skupina vojakov a odpadlíkov hľadá miesto, kde môžu zostať, alebo sa aspoň najesť. Ďalšiou refernciou k projektu je kniha Giorgia Agambena Stato do Eccezione, ktorá opisuje situáciu kedy v skoro v každej krajine boli po Veľkej Vojne (1. sv.) ustanovené núdzové zákony. Dnes sú tieto zákony opäť v platnosti napr. práve na Ukraine.

Dvaja performeri z tímu Keunerland sa zastavia na Kiosku - pozývajú vás za stôl aby vás pohostili jedlom. Sú členmi záškodníckej čaty a budú sa snažiť vytvoriť verejnú komunitnú kuchyňu.

Prípravný tím: Ľubo Bukový, Rupert Huber, Christof Kaldonek, Michal Kindernay, Marold Langer-Philippsen, Svätopluk Mikyta, Martin Ondriska, Marek Piaček

Web: http://keunerland.eu Soundcloud: https://soundcloud.com/mlp/radioerevan_2014-01-04

14.00 – 17.00 h, workshop nielen pre deti, park, parkStan Cirkus na entú

15.00 h, výtvarné divadlo, S1 Divadlo Non.Garde: Zbesvedomia Originálny príbeh o ľudskom vnútre „namodelovaný“ do umeleckého tvaru na pomedzí divadla a výtvarného umenia. Spája neklasický prístup k inscenačnej tvorbe s tradičnými sochárskymi postupmi. Tvorcovia Divadla Non.Garde v ňom skúmajú vedomie, podvedomie a nevedomie, hľadajú zdroj ich sily, vzájomné priesečníky, vzťahy a to, čo ovplyvňujú. Zároveň dávajú odpoveď na otázku, aké je to byť objektom a subjektom vlastnej podoby, kde je hranica medzi „vnímaním“ a „byť vnímaným“ a akú úlohu v týchto vzťahoch zohráva čas.

Réžia: Kolektív autorov a Ján Štrbák Autori a performeri: Lucia Čarnecká, Juraj Hubinák, Jana Šturdíková Výtvarné riešenie: Lucia Čarnecká, Katarína Žgančíková, Diana Strauszová, Jozef Kurinec Hudba: Ivo Petrov (Skylined), Tristan Knobel (resitve) Web: http://non.garde.com

17.00 h, fyzická performance, Nová synagóga RootlessRoot Company: W memorabilia (Phaedra's Laboratory)

Predstavenie je inšpirované najznámejšími ženskými postavami z gréckej literatúry, Faidra, Medea a Pisaphea, ktoré sa stávajú živnou pôdou na preskúmanie konfliktných a kontrastných aspektov ženskej identity. Obklopená intenzívnymi divadelnými a výtvarnými zložkami, Linda Kapetanea na seba prevezme psychologickú analýzu založenú výhradne na pohybe, vedenú silou hudby a jej vlastnou fyzickou energiou.

Vytvorením Laboratória Phaedry zoskupenie RootlessRoot opúšťa potrebu predvádzania predstavenia v jeho estetickej čistote a kultivovanej konečnej forme. Vytratila sa potreba krásy, alebo nutnosti páčiť sa. Predstavenie je uvedenie ideí, ukážka ako pracujú s materiálom a ako naopak materiál pracuje s nimi. Ako formujú svoje predstavy a ako vyvýjajú jazyk, ktorým v RootlessRoot komunikujú.

Koncept, choreografia: RootlessRoot / Linda Kapetanea (Gr), Jozef Fruček (Sk) Dramaturgia: Martin Kubran Účinkujú: Linda Kapetanea Spolupráca: Martha Frintzila, Nikoleta Frintzila Hudba: Vassilis Mantzoukis Svetelný dizajn: Manolis Vitsaxakis a Sofia Alexiadou Scéna: Jozef Fruček, Vassilis Mantzoukis Kostýmy: Isabelle Lhoas Web: www.rootlessroot.com Teaser 1: http://vimeo.com/97627090 Teaser 2: http://vimeo.com/97627251

19.00 h, performance, S2 Palissimo (Usa): The Painted Bird: Amidst (Part II)

Amidst, druhá časť trilógie The Painted Bird, je pôsobivou zmyslovou inštaláciou spájajúcou živé vystúpenie tanečníkov, hudobníkov a videoprojekcie do jedného tvaru, ktorého súčasťou sa stáva aj divák. Ten si slobodne volí miesto niekde na rozhraní medzi živým tancom a projekciami, kde stojí za to uviaznuť a nechať sa unášať nostalgiou na ceste "domov".

Traja účinkujúci a neustále sa zjavujúce projekcie Roberta Flynta vytvárajú vzájomné prepojenie minulosti a prítomnosti, skutočnosti a virtuality ako konštantnú, stále sa meniacu ilúziu. Performeri sú vtiahnutí do početných ciest splývajúcich v jednu, ich telá a obrazy sú neschopné spracovať a vysporiadať sa s rozmazanými hranicami prítomnosti a absencie, pamäti a strácania sa. Čo je uchované a čo zabudnuté - v ľudskej histórii, v živote, v predstavení?

Koncept, réžia, choreografia: Pavel Zuštiak Hudba: Christian Frederickson, Ryan Rumery, Jason Noble Účinkujú: Tanec: Lindsey Dietz-Marchant, Nicholas Bruder, Pavel Zuštiak Hudba: Christian Frederickson, Ryan Rumery, Andrew Carlson Fotografie: Robert Flynt Vide dizajn: Keith Skretch Svetelný dizajn: Joe Levasseur Kostýmy: Nick Vaughan Dramaturgia: A. P. Andrews Produkcia: Elizabeth Moreau Web: www.palissimo.com

19.00 h, výtvarné divadlo, S1 Divadlo Non.Garde: Zbesvedomia Originálny príbeh o ľudskom vnútre „namodelovaný“ do umeleckého tvaru na pomedzí divadla a výtvarného umenia. Spája neklasický prístup k inscenačnej tvorbe s tradičnými sochárskymi postupmi.

+ Inhabiting the Space, Vol. 4

21.00 a 22.00 h, tieňové divadlo, parkStan Červený nos, Cirkus Paciento: Tri rozprávky na dobrú noc Projekt Tri rozprávky na dobrú noc vznikol ako vedľajší  produkt projektu Cirkus Paciento, ktorý zastrešuje o.z. Červený Nos Clowndoctors. Tento projekt ja založený na spolupráci zdravotných klaunov s deťmi v detských liečebňach, kde sa venujú trénovaniu základných cirkusových schopností a zručností typu: žonglovanie, akrobacia, kúzelnícke triky atď. Tento nácvik sa odohráva v stane, ktorý dodáva celému dianiu cirkusovú autenticitu. Okrem práce s deťmi ponúka priestor stanu vo večerných hodinách možnosť vytvoriť divadelnú produkciu založenú na premietaní a tieňovom divadle. Tak vznikol projekt Tri rozprávky na dobrú noc, ktorého scénický koncept a jedinečná atmosféra sú pre detského diváka atraktívne a poetické zároveň.

Špecialitou produkcie je presne určený počet divákov, ktorých môže byť max. 10. Koncept, výroba, výber hudby, réžia: Eva Trubanová, Tomáš Hudcovič Výtvarník: Martin Krkošek Hrajú: Eva Trubanová, Tomáš Hudcovič, Lívia Keseličková, Radovan Kianica Web: www.cervenynos.sk

21.30 h, performance, S2 Palissimo (Usa): The Painted Bird: Amidst (Part II) Amidst, druhá časť trilógie The Painted Bird, je pôsobivou zmyslovou inštaláciou spájajúcou živé vystúpenie tanečníkov, hudobníkov a videoprojekcie do jedného tvaru, ktorého súčasťou sa stáva aj divák

23.00 h, ocenenie, park Cena za svetelný dizajn Počin [Poučn]

Subjektívne ocenenie divadelných profesionálov za svetelný dizajn udelený pri festivale KioSK.

Oceňovanie umeleckých foriem je vždy diskutovanou témou. Poučn nie je o delení na dobré a zlé. Poučn je o súhre ideí a samostatnej realizácii režiséra, dramaturga, choreografa, tanečníka a svetelného dizajnéra. Poučn je o komunikácii, možnostiach realizovať svoje sny a predstavy na javisku s pomocou svetelných technológii v menšej či väčšej miere.

Do úlohy porotcov boli pre tento rok nominovaní Jan Ptačin – svetelný dizajnér, architekt, grafický dizajnér, scénograf a predovšetkým všestranný človek a Jaro Viňarský – tanečník a choreograf, známy svojou citlivou prácou so svetlom na javisku, intenzívnou komunikáciou so svetelným dizajnérom v priebehu procesu tvorby a kladením dôrazu na vizualitu svojich diel.

23.30 h, párty, bar Tomino & Myslivec

10.00am, discussion, parkTent Morning forum

12.00am – 8.00pm, interactive installation, container, english friendly Zuzana Husárová, Ľubomír Panák: i:*ttter

I : * ttter is a multimedia artistic project based on the Kinect 3D sensor. This interactive installation utilises the „remake principle“ in two ways: a textual level – interacting with leading works of Net.Art from Central and Eastern Europe and a sonic level – in relation to the Fundamentals of the theremin. Thanks to the sensors, we can (thanks to hands‘ movements) easily browse, erase or mix dialogues that resemble (online) communication of persons/machines. The text on the projection screen is remixed from selected textual fragments of European Net.Art: My Boyfriend Came Back From the War by Olia Lialina, This Morning and IBM by Alexei Shulgin, zkp3.21 by Vuk Cosic, 100cc and g33con by JODI, Irational by Heath Bunting, Město.html by Markéta Baňková, four. Values by Perfokarta, Falling Times by Michal Bielický, Koniec swiata wg Emeryka by Radoslaw Nowakowski and AE by Robert Szczerbowski. Through a virtual aerial, we will also control the oscillator pitch and thanks to the possibility to activate a drawing mode, we can “enter” the individual pieces with her own drawings.

Web: www.delezu.net

1.00pm, adventure performance, park, english friendly Marold Langer-Philippsen (De, Sk): KEUNERLANDbeta we’re thinking / what we should // we’re doing / what we can // we’re acting / what we are // we’re dreaming / what we are asked to / we’re feeling / what we are allowed to// be part of the first version of the long term project KEUNERLAND which is following the massive text material of b. brecht’s FATZER and his GESCHICHTEN VON HERRN KEUNER.

FATZER is original situated at the end of world war one where a bunch of left overs, of former soldiers and defectors are trying to find a place to stay or at least to get some food. another reference is the book by giorgio agamben STATO DI ECCEZIONE: he described the situation where almost in every country of europe it was established the EMERGENCY STATE LAWS sooner or later after the GREAT WAR (world war one). today these laws are under proof in ukrainia and other countries.

2 performers of the cast of KEUNERLAND will stop by at the KIOSK FESTIVAL 2014 and will invite you to a table and host you for a meal. they are members of a marauding emergency platoon and will try to establish a public communal kitchen.

PROJECT TEAM: Lubo Bukový, Rupert Huber, Christof Kaldonek, Michal Kindernay, Marold Langer-Philippsen, Svätopluk Mikyta, Martin Ondriska, Marek Piaček

KEUNERLAND will have several kind of stages - KEUNERLANDbeta is the very first one and will be later presented in other versions in Banská Štiavnica, Bratislava, Munich, Berlin and other locations.

Web: http://keunerland.eu Soundcloud: https://soundcloud.com/mlp/radioerevan_2014-01-04

2.00pm - 5.00pm, workshop not only for children Cirkus na entú

3.00pm, fine-art theatre, S1, no language barrier Divadlo Non.Garde: Zbesvedomia Original story about human’s inside „modelled“ to an artistic shape among theatre and fine-art. It connects nonclassical attitude to inscenation creation with traditional sculptor’s methods. Artists of Theatre Non.Garde explore a consciousness, a subconsciousness and an unconsciousness. They search for the source of their power, mutual intersection, relations and what do they affect. At the same time, they give a response to the question, how is it like to be and object a subject of own appearance, where a frontier between „perception" and „to be percieved“ is and what role does the time concern in these relations.

Direction: Collective of authors and Ján Štrbák Authors and performers: Lucia Čarnecká, Juraj Hubinák, Jana Šturdíková Fine-art solution: Lucia Čarnecká, Katarína Žgančíková, Diana Strauszová, Jozef Kurinec Music: Ivo Petrov (Skylined), Tristan Knobel (resitve) Web: http://non.garde.com

5.00pm, physical performance, Nová synagóga, no language barrier RootlessRoot Company: W memorabilia (Phaedra's Laboratory)

In W Memorabilia, tragic ancient Greek heroines (Phaedra, Medea and Pasiphaë) become fertile ground for an exploration of conflicting and contrasting aspects of the female identity: submissive wife and merciless avenger of infidelity, loving mother and desperate filicide. Surrounded by intensely theatrical elements, Linda Kapetanea undertakes a psychological analysis based entirely on a movement vocabulary, guided by the force of the music and her ferocious physical energy.

Conceived and choreographed by: RootlessRoot / Linda Kapetanea (Gr), Jozef Fruček (Sk) Project Elaborated by: RootlessRoot, Martha Frintzila, Nikoleta Frintzila Music: Vassilis Mantzoukis Lighting Design: RootlessRoot, Manolis Vitsaxakis Set Design: Jozef Fruček, Vassilis Mantzoukis Costume Design: Isabelle Lhoas Dramaturg: Martin Kubran Performed by: Linda Kapetanea Web: www.rootlessroot.com Teaser 1: http://vimeo.com/97627090 Teaser 2: http://vimeo.com/97627251

7.00pm, performance, S2, no language barrier Palissimo (Usa): The Painted Bird: Amidst (Part II)

Amidst (Part II) is presented within a fluid theatrical structure, among audiences that freely move within this sensory, immersive installation of live performance and animated video/visual projections at the intersection of visual art and dance. Amidst is the middle part of the trilogy and fittingly focuses on nostalgia as a place of entrapment on a journey "home", a place between past and presence, neither there nor here, neither now nor then—a brightly colored illusion of the past or utopia against reality. Haunting, ghostlike archival images by Robert Flynt interface with the bodies of the cast of three, creating a juxtaposition of past and present, real and virtual, as a constant, shifting illusion. Performers are pulled in multiple directions at once, their bodies and images incapable of settling. Re-imaged bodies blur the lines of presence and absence, memory and disappearance. What is remembered and what is forgotten—in human history, in life, in performance?

The Painted Bird trilogy cycle has a 2013 New York Dance & Performance - Bessie - Award nomination in Outstanding Production category and Jaro Vinarsky won Bessie Award in Outstanding Performance in the first part of trilogy, Bastard.

Concept, Direction, Choreography: Pavel Zuštiak Original Music: Christian Frederickson, Ryan Rumery, Jason Noble Performed by: Lindsey Dietz-Marchant, Nicholas Bruder, Pavel Zuštiak Live Music Performed by: Christian Frederickson, Ryan Rumery, Andrew Carlson Photography: Robert Flynt Video Design: Keith Skretch Lighting Design: Joe Levasseur Costume Design: Nick Vaughan Dramaturgy: A .P. Andrews Production Manager: Elizabeth Moreau Web: www.palissimo.com

7.00pm, fine-art theatre, S1, no language barrier Divadlo Non.Garde: Zbesvedomia

+ Inhabiting the Space, Vol. 4

9.00pm and 10.00pm, shadows theatre, parkTent

Červený nos, Cirkus Paciento: Three storytales for Good Night The project „Tri rozprávky na dobrú noc“ was created as a side product of the project „Cirkus Paciento“, which is covered by o.z. Červený Nos Clowndoctors. This project is based on the collaboration of medical clowns with children in children’s sanatories, where they dedicate to a training of basic circus skills and abilities as for example: a jugglery, acrobatics, magic trics etc. This practice happens in a tent, which provides circus authenticity. The tent, except of work with children, also offer an opportunity to create theatre production based on the projection and shadows theatre. In this way, the project „Tri rozprávky na dobrú noc“ was created. Children audience finds its scenic concept and unique atmosphere attractive and poetic as well. A production speciality is exactly determined number of spectators. They can be 10 as maximum. Concept, production, musical selection, direction: Eva Trubanová, Tomáš Hudcovič Artist: Martin Krkošek Performed by: Eva Trubanová, Tomáš Hudcovič, Lívia Keseličková, Radovan Kianica Web: www.cervenynos.sk

9.30pm, performance, S2, no language barrier Palissimo (Usa): The Painted Bird: Amidst (Part II)

11.00pm, park Price for lightning design Počin [Poučn]

This year already for the fourth time we will try to give a purely subjective prize for the lightning design of the year 2014 on the festival KioSK. About the quality of focus, the meaning of the light changes and clarity of design under the pressure of the festival, with the lack of time and lack of sleep, the jury composed of scenographer and architect Ján Ptačin and perfomer Jaro Viňarský, who will participate in the early discussion forums, will decide. These forums are providing an unique opportunity to compare your opinion about light design with theirs or to convince them otherwise.

11.30pm, party, bar Tomino & Myslivec