Denis Baštuga, Anna Pašková: Bactihub

for english scroll down

BACTIHUB - Rebirth IV. pracuje s plesňou ako vizuálne podmanivým motívom, prirodzenou a základnou súčasťou našeho sveta, vesmíru a kolobehuživota. Laboratórne podmienky slúžia ako platforma pre zachytenie vlastností a možností inokedy prehliadnutých prírodných entit. Aký je vo výsledku rozdiel medzi reprodukčnými stratégiami a vyšších a nižším foriem života? BACTIHUB je živý objekt, pozostáva z objektu vyrobeného z baktérii zafixovaných epoxidom. Hlavnou myšlienkou bolo spojiť dva “živé” materiály. Ženu (performerku) a objekt v tvare prstenca. Stavia do kontrastu ľudskú bytosť zobrazenú v biblickej fáze plodného pokušenia a vedecký prapôvod života, znázornený rozrastajúcimi sa kolóniami húb na agarovej pôde. BACTIHUB je zároveň site-specific projekt. Tento charakter mu pomáha budovať celkovú atmosféru. Kurátor: Michal Jalůvka Projekt vznikol za podpory Mikrobiologického centra v Prahe English BACTIHUB - Rebirth IV. Bactihub works with mold as a visually captivating motif, a natural and essential part of our world, the universe and the life cycle. Laboratory conditions serve as a platform for capturing the features and capabilities of other overlooked natural entities. What is the difference between reproductive strategies and higher and lower life forms? Curated by Michal Jalůvka PROJECT SUPPORTED BY MICROBIOLOGICAL CENTER IN PRAGUE.