KioSK 2014: Bez tvaru / Bez tváre
intenzívny divadelný workshop
piatok – streda, 18. – 23. 7. 2014

Workshop je zameraný na tvorivý proces tak, ako ho vo svojej umeleckej spolupráci vnímajú a realizujú česká režisérka Petra Tejnorová a slovenský tanečník a choreograf Jaro Viňarský. Ich spoločná tvorba by sa dala zaradiť do oblasti divising theatre, pre ktoré neexistuje zatiaľ výstižnejší slovenský termín ako autorské divadlo. Účastníci workshopu budú spoločne s lektormi pracovať na téme identity, ktorá je hlavnou témou veľkého medzinárodného projektu, teoretického a umeleckého výskumu v oblasti súčasného tanca, IDENTITY.MOVE! Petra a Jaro sú jednou z dvanástich vybraných dvojíc a ponúkaný workshop Bez tvaru / Bez tváre je začiatkom ich šesťtýždňovej rezidencie, ktorá bude pokračovať v Poznani.

Východiská, podtémy, otázky a myšlienky pre počiatočný, odrazový bod práce:

1. Identita vs. priama skúsenosť Existuje naozaj niečo také ako IDENTITA? Potrebujeme nejakú alebo hneď niekoľko vlastniť? A ak áno, tak prečo? Je možná priama skúsenosť bez potreby identifikovania alebo definovania toho, čo je zakúšané?

2. Identita vs. sloboda Ako si definujeme osobnú slobodu? Otázka sa tiež týka nielen slobody od niečoho, ale aj pre čo. Skutočná sloboda môže byť v konečnom dôsledku nebezpečnou pre spoločnosť, pretože to čo z nej vyviera, môže nadobudnúť negatívne nežiadúce situácie a rozmery.

Workshop je určený performerom, hercom, tanečníkom, režísérom, choreografom a všetkým, ktorých zaujímajú performatívne umenia.

Harmonongram: piatok 18. júla: 19.00 - 21.00, úvod workshopu (príchod účastníkov do 19.00) sobota - streda, 19. - 23. júla: celodenná práca medzi 9.00 - 21.00 s prestávkami

Účastnícky poplatok: 60,00 / 40,00 € (dospelí / študenti) Prihlasovanie: jarovinarsky@physicalarts-sk.com Prednosť majú záujemcovia o celý workshop a festival KioSK. Iba čiastočná účasť na workshope nie je možná. V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2014.

Predstavenia, ktoré vznikli v spolupráci Petry Tejnorovej a Jara Viňarského:

My Funny Games: https://www.youtube.com/watch?v=v27oCQZQVeE Pohybová spolupráca so študentami DAMU: https://www.youtube.com/watch?v=XD6y-eL9Tpg LIFE SHOW: https://www.youtube.com/watch?v=M6xWfx47eP8

IDENTITY.MOVE! organizuje Goethe-Institut vo Varšave v spolupráci s The Centre for Culture v Lubline, Eastern European Performing Arts Platform, Motus o.s. / Alfred ve dvoře v Prahe a School of Dance v Aténach s podporou programu Kultúra Európskej únie.