Bochum inštalácia

MFK Bochum: Thinking within Moving

30. - 31. 7. / 12.00 - 20.00 / Mestská pasáž, EHMK 2026, Horný val videoesej

  Ako môžeme byť spolu a vytvárať spojenectvá inak?  Trasenie môže byť každodenným cvičením, špekulatívnym tréningom vzájomnej spätosti s ľudskými, inými-ako-ľudskými telami, anorganickým a organickým. Trasením sa rozvibrujú naše tkanivá, baktérie aj tekutiny, častice v atmosfére, ktoré nás obklopujú, kmitaním emitujeme elektróny... Trénujeme vedomú komunikáciu v našich a medzi našimi telami, utužujeme súdržnosť a predstavujeme si budúcu neohraničenú spolupatričnosť. Nejde o osamelú prax. Pridaj sa a tras sa.