Camouflage

for english scroll down buy tickets

Camouflage

mixed reality game

Piatok 27. 7. - Sobota 28. 7., Nová synagóga

    Camouflage je zároveň virtuálna realita a tanečná inštalácia. Účastníkom prináša hravú a novú skúsenosť z hry na skrývačku a divákom možnosť sledovať zápas medzi lovcom a korisťou. VR sa tu používa na vytvorenie novej spoločenskej hry, ktorá si zakladá pravidlá na našich inštinktoch a otvára priestor pre zábavu a novú interpretáciu. Camouflage je imerzívny umelecký projekt, experimentálna zmiešaná realita pre viacerých hráčov a tanečníkov, ktorá skúma rozdiely vnímania v reálnom a digitálnom priestore. V Camouflage má jeden divák nasadený na oči VR headset, cez ktorý môže vidieť len abstraktné zobrazenie ich okolia a simulované telá v pohybe. Cieľom hráčov vo virtuálnej realite je určiť, ktoré z abstraktných objektov patria skutočnej osobe. Mimo skúsenosti VR sú ďalší ľudia, ktorí majú senzory pripevnené k svojmu telu, pohybujú sa v danom priestore a snažia sa čo najdlhšie zostať mimo dosahu: kamuflujú. Aby to dosiahli, musia imitovať kvalitu pohybu animácie a zmiešať sa s prostredím. autori: Mária Júdová, Andrej Boleslavský choreografia: Patricia Okenwa hudba: Han Han produkcia: Renaud Wiser camouflage.org.uk ______ Camouflage is a virtual reality and dance installation. It gives its participants a playful immersive experience of the game of hide and seek and its viewer the opportunity to watch a match played out live as well as virtually between hunter and prey.  In this exciting new work, VR is used to create a new social game that plays on our instincts and opens up room for fun and sinister interpretation. It is particularly interesting to observe the players and the emergence of tactics and strategies. The success of the player is influenced by his or her knowledge of the opponent, ability to empathize, predict actions and estimate skills in order to provoke reactions. Ultimately, Camouflage is a playful interactive installation for the wider public, a multi-user experience looking at how the VR experience can impact our senses and make us connect with our instincts. How do we assume the roles of the predator or the prey?