Adam Dragun, Olga Ciężkowska

Čo robiť?

50 min.
performatívna prednáška
slovak and polish language

V rámci prednášky predstavíme niekoľko dramaturgických stratégií, s ktorými sme pracovali pri príprave inscenácie Poslednýkrát, kedy boli moji rodičia v Komune Varšava a filmu Prcat. Hovoriť budeme najmä o možnosti divadelnej práce s non-fiction materiálom, o skúmaní vzťahu tzv. veľkých a malých dejín i využívaní rozhovoru ako dramaturgického nástroja. Samotná prednáška bude tiež pomyselnou prvou skúškou inscenácie, ktorú pripravujeme v spolupráci s pražským divadlom Alfréd ve Dvoře a bratislavským kultúrnym centrom PAKT. V tejto inscenácií by sme sa chceli zaoberať rôznymi figúrami veľkých divadelných majstrov a učiteľov a tiež obojstrannými vzťahmi inšpirácie a konfliktu, ktoré nastávajú medzi nimi a mladými tvorcami.