Bouzková, Folvarčný, Stanica: Čože? Vidličky a nože!

for english scroll down

Bouzková, Folvarčný, Stanica: Čože? Vidličky a nože

rodinný happening

Sobota, 28.7., 10.20, 12.20, 14.20 Hlavná stanica Žilina, hlavná hala

Veľkolepá premiéra úplne nového divadelného kusu, vzniknuvšieho v rámci bábkovej dielne na pokračovanie s lektormi Dorou Bouzkovou (Loutky bez hranic) a Jakubom Folvarčným (Ústav úžasu). Čudná rodina sa vybrala na piknik vlakom. So sebou si berie všetko, čo potrebuje – prestretý stôl, pohostenie aj živú muziku, ale všetky predmety sa správajú inak, než je bežné. Akčná divadelná prezentácia bábkovej dielne, počas ktorej sa účastníci z radov laickej verejnosti učili porozumieť poetike bábkového divadla, vnímať a používať objekty všedného dňa inými očami i rukami, nachádzať a rozsvecovať príbehy ukryté vo svojej fantázii. Predstavenie začína na hlavnej stanici, pokračuje vo vlaku a končí v priestoroch Stanice Žilina - Záriečie. Počas bábkovej dielne, konanej na Stanici, sa skúmali rôzne možnosti a podoby bábkového divadla. Spolu s hŕstkou odvážnych spoluhrdinov vo veku detskom aj dospelom sa tvoril príbeh hodný rozprávania. Počas troch prípravných fáz, oddelených tréningovou pauzou, celý tím došiel až k veľkolepej premiére nového rodinného divadelného kusu. Stanica dlhodobo pracuje s deťmi. Či už v tvorbe prezentačnej, edukačnej, alebo tvorivej. Časť z jej programu patrí práve detskému divákovi. Slovenské divadlo však chápe detského diváka ako špongiu bez vlastného názoru, kde stereotypy predbiehajú stereotypy. My chápeme dieťa ako dospelého diváka, preto sme sa rozhodli urobiť detské predstavenie pre deti, ktoré je tvorené deťmi. Ale aj my sme skončili v stereotype a namiesto detí sme k nim pozvali dvoch dospelých, ktorí sú však profesionálne deti. Lektori a sprievodcovia akčnou bábkovou jazdou: Dora Bouzková, Jakub Folvarčný Obaja sme absolventi herectva na Katedře loutkového a alternativního divadla na pražskej DAMU, obaja sme uhranutí svetom bábkového divadla, obaja sme založili kočovné divadelné spolky (Loutky bez hranic a Ústav úžasu), obaja vieme meniť hlasy a obaja sme se narodili v septembri roku 1978.   réžia: Dora Bouzková, Jakub Folvarčný účinkujúci: Dora Bouzková, Jakub Folvarčný, Marína Majtánová, Mária Eliášová, Šimon Eliáš, Fedor Eliáš produkcia: Stanica  - Mária Eliášová ______ A strange family goes on a picnic by train. They take everything they need - a table set, food, even a live music, but all the things behave differently than usual. An action theater show was created during a puppetry workshop where participants learned to understand the poetics of the puppetry theater, to perceive and use objects of everyday life differently, to find and illuminate the stories hidden in their fantasy. The show starts at the main train station, continues in the train and ends at the Žilina - Záriečie Station.