D’EPOG

Handsfree

120 min.
monodráma
czech language

V prvý jarný deň vyrazia dve hasičské jednotky na zásah na adresu v Brne. Magdaléna Straková zle uhasila cigaretu, od ktorej začal horieť balkón a následne aj byt. Za spôsobenie požiaru z nedbanlivosti zaplatí Magdaléna Straková 200 Kč. Uhynie niekoľko kvetov, ktoré tak už nie je potrebné hnojiť, presádzať ani polievať. Dva týždne pred požiarom Magdaléna Straková vytopila susedov. Bývalých susedov. Magdaléna Straková sa presťahuje do nového bytu, do ktorého si dá veľa nových kvetov. Pokiaľ ide o kvety, má Magdaléna Straková voľné ruky. Po nás požiar a potopa.

Komorná, čiastočne autobiografická inscenácia tvorcov z kolektívu D'epog vznikla v produkcii slovenskej kultúrnej platformy Batyskaf. Dielo na pomedzí divadla, performance a živej audiovizuálnej inštalácie hovorí krehkým a radikálnym spôsobom o potrebe vlastniť a o umení opustiť a niesť bremeno.

Účinkuje: Magdalena Straková
Koncept, video a réžia: Lucia Repašská
Dramaturgie a zvukový design: Matyáš Dlab
Kostýmy a scénografická spolupráca: Dominik Styk

On the first day of spring, two firefighting units will go to an address in Brno. Magdaléna Straková badly extinguished a cigarette, from which the balcony and subsequently the apartment started to burn. Magdaléna Straková will pay CZK 200 for negligently causing the fire. Several flowers die, so there is no need to fertilise, replant or water them anymore. Two weeks before the fire, Magdaléna Straková flooded her neighbours. Former neighbours. Magdaléna Straková will move into a new apartment, where she will put a lot of new flowers. When it comes to flowers, Magdaléna Straková has her hands free. After us, fire and flood.
The work, on the border between theatre, performance and live audiovisual installation, speaks in a fragile and radical way about the need to own and the art of leaving and carrying the burden.