D’epog

NIC - MOC

cca 90 min.
english friendly

divadelná inscenácia

Premiéra novej celo-súborovej inscenácie na javisku Mestského divadla v Žiline v koprodukcii s festivalom Kiosk. Normálne ľudsky sa porozprávame o ľudskom prístupe, ľudskom zaobchádzaní, ľudskom konaní, ľudskej prirodzenosti, ľudskej vzájomnosti, ľudskej ohľaduplnosti, ľudskom zlyhaní, ľudských beštiách, ľudskej žumpe, ľudskom odpade, ľudskom nešťastí, ľudskej závisti, ľudskom inštinkte, ľudskom dotyku, ľudskom teple, ľudskej náture.

Koncept a dramaturgia: Matyáš Dlab
Réžia: Lucia Repšská
Účinkujú: Radim Chyba, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková, Magdalena Straková

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

NOTHING MUCH

theatrical production

The premiere of a new all-ensemble production on the stage of the City Theater in Žilina in co-production with the Kiosk festival. In a normal human way, we talk about human attitude, human treatment, human action, human nature, human reciprocity, human consideration, human failure, human beasts, human cesspool, human waste, human misfortune, human envy, human instinct, human touch, human warmth, human nature.