Diskofórum

Diskofórum

diskusia

Piatok 27. 7., 11.00 Stanica, Stan Nedeľa 29. 7., 11.00 Stanica, Stan

  Diskofóra sú dopoludňajšie dialógy o festivalových zážitkoch a témach. Nemajú vopred určenú agendu a ich zmyslom je otvorene "myslieť spoločne". Majú byť miestom vzájomnej pozornosti k vlastným skúsenostiam, kde budú hodnotiace súdy a názorové strety ustupovať v prospech prepájania jednotlivých myšlienok do spoločného prúdu bez cieľa. Vítaní sú všetci. Diskofórami sprevádza Martin Bernátek. ______ Discoforum are morning's dialogues about festival experiences and themes. They do not have a predetermined agenda and their mission is to “think openly and together".