DJ Roger Dendron

Roger Dendron, jedna polovica inovatívneho experimentálneho techno dua Bear and the Lily,  je skutočným zvukovým prieskumníkom. Má dokonalý sluch a cit pre pre vytváranie hypnotických zvukových plôch. Inšpiráciu čerpá z hlbín techna, ambientu a planetárnej world music a plynule ich prepája do hypnotického zážitku.

Nech telá ovládnu noc a nech navždy zostanú v tieni dňa.
 
Roger Dendron, one half of the innovative experimental techno duo Bear and the Lily is behind the decks, a true sonic explorer. With an impeccable ear for crafting mesmerizing soundscapes, he draws inspiration from the depths of techno, ambient, and planetary world music, seamlessly blending them into a hypnotic experience. 
Let the bodies take over the night and let them forever stay in the shadow of the day.