Lucia Nimcová, David Petráš: DOLE

30. 7. / 15.00 a 19.00 / Stanica, S1
dokumentárna videoesej

 

„Ňaňka jem neposlouchav a mater jem oklamav, ja dumav, že z čorta zroblju čolovika.”

DOLE je audiovizuálna performance podľa terénnych záznamov fotografky Lucie Nimcovej a zvukového umelca Davida Petráša z prostredia Polonín a Karpát, na hraničnom území Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. Zvukovú krajinu tvorí predovšetkým jazyk – zozbierané piesne, nehodiace sa do folklórnych pásiem a príbehy ľudí, ktorých miestna komunita nepovažuje za reprezentatívnych nositeľov svojej kultúry. 

„Tuľko jem sja naspivala a natancjovala, kuľko do nja stalo.”

Jednotlivé príbehy sú formované prostredím, v ktorom postavy žijú a ich fatálne životné rozhodnutia sa často zmestia do viet, ktoré opakujú toľkokrát, až znejú akoby boli spievané.  Koláž nahrávok, fotografií a textov vychádza z osobných skúseností postáv, predstavujúcich súčasnú, živú a nezakonzervovanú kultúru, rusnácky underground. Čo je súčasný folklór a aké môže mať podoby? Ako je možné zachovať jeho živý charakter? Autori po týchto odpovediach pátrajú v okrajových častiach pohraničných dedín, na lesných cestách a zberných dvoroch. Hľadajú ich v medzipriestoroch nájdeného, počutého, preloženého, videného a ochutnaného.

 

Lucia Nimcová & David Petráš –  DOLE: Olena
video installation, 23min, <projector, stereo sound>

Olena Ribchuk. Vstupujeme do vlastnej inštalácie protagonistky. Sme obklopení obľúbenými vzormi Oleny a pozorujeme, ako sa rozpamätáva. Jej priama reč opisuje rýchlokurz života, ktorý ju ako človeka formoval.  Počas druhej svetovej vojny bola ako 12 ročné dievča obvinená zo spolupráce s partizánmi a následne uväznená. Je to fascinujúci príbeh, ktorému nechýba zvuk ani obraz. Môžete doňho kedykoľvek vstúpiť, je bezčasový.

 

Teasers:
https://www.dropbox.com/sh/ya2ngwx5h5nhj8o/AAAUhPIYdXqj0l900eHkCXoba?dl=0