Petra Bučková, Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka

Eight cups and the Devil

24 min.
english friendly

tanečný film

„Tam, kde se dostáváme na hrany zvyklostí, nacházíme víc."
Jsme dvě těla.

Film odkrýva vzťah muža a ženy, vedomia a nevedomia, rubu a líca tarotových kariet. Na začiatku boli vytiahnuté dve karty Eight Cups and the Devil. Tie dali do pohybu dve telá, dve osoby na pozadí všednosti, ktoré spolu žijú a nevedia o tom. Filmová interpretácia, na motívy rovnomenného tanečného diela, v réžii Petry Bučkovej.

Eight cups and the Devil je pôvodne tanečné divadlo vždy nanovo utvárané performermi Robertou Legros Štěpánkovou a Tomášom Janypkom so zvukovým doprovodom Ivana Palackého a živým svetelným dizajnom Matthieu Legrosa. Žiaľ, prekrývanie termínov nám nedovolilo dostať ho tento rok na Kiosk. V rámci témy "Po človeku" sme ale siahli po jeho vizuálno-zvukovej stope, ktorú vytvorila režisérka Petra Bučková. Vzťah dvoch ľudí, ktorí "spolu žijú a nevedia o tom" si tak pozriete v prítmí improvizovanej kinosály. Aj bez živého dotyku vás performeri vytiahnu za hranice bežnej reality, do atmosféry sna, surreálna až absurdna. Nezabudnite si priniesť tarotové karty!

Koncept, choreografia, tanec: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka 
Réžia, strih, kamera, postprodukcia, grafika: Petra Bučková
Hudba: Ivan Palacký
Svetelný dizajn: Matthieu Legros
Dramaturgická spolupráca: Šimon Peták
Produkcia: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka, Wanda Kaprálová
Podpora: Mesto Brno, Ministerstvo kultury ČR
Projekt vznikol ako koprodukcia BuranTeatr, ZDRUHESTRANY, ORBITA.

 

TRANSLATION BY DeepL:

dance film

"Where we reach the edges of convention, we find more."
We are two bodies.

Eight Cups and the Devil is originally a dance theatre always reimagined by performers Roberta Legros Štěpánková and Tomas Janypek with soundtrack by Ivan Palacky and live lighting design by Matthieu Legros. Unfortunately, overlapping dates didn't allow us to make it to Kiosk this year. However, as part of the "After Man" theme, we reached for its visual-soundtrack, created by director Petra Bučková. The relationship of two people who "live together and don't know it" can be viewed in the darkness of an improvised cinema hall. Even without live touch, the performers will pull you beyond the boundaries of ordinary reality, into the atmosphere of a dream, surreal to the point of absurdity. Don't forget to bring your tarot cards!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)