Eva Urbanová / body2022

ANOMALIE

35 min.
tanečná performance
english friendly

Tesne nad povrchom zeme sa formuje kruh tiel - svedkov sólovej performancie, ktorá vrhá svetlo na skryté časti reality, pochované v hlbinách tela mileniála. ANOMALIE je výpravou za deštrukciou, limitmi a extrémami, rovnako ako príležitosťou nechať preniknúť nové a staré tvary a formy do kože, svalov, kostí a duše. Tanečná inscenácia, ktorá narúša komfortnú zónu účastníčok a účastníkov. Rozpráva o úsilí a túžbe stáť pevne v okamihu, kedy je človek ničený, o nádeji zostať vyrovnaným uprostred krízy. 

ANOMALIE je prvou inscenáciou zoskupenia body2022, ktoré tvorí pod vedením choreografky a tanečnice Evy Urbanovej. Skupina sa venuje výskumu tela v súčasnom svete, jeho premenlivosti a vzájomnej interakcii s prostrediami, ktoré obýva. Tvorba body2022 načrtáva nevšedné perspektívy ľudského tela a ponúka nové interpretácie, ktoré presahujú možnosti fyzickej existencie - všetko sa deje prostredníctvom pohybu, ktorý je radikálny, zmyselný, surrealistický a vibruje naprieč novým divokým životom.

Concept, choreography: Eva Urbanová 
Performer: Joana Simões 
Music: Stroon 
Text: Sammy Metcalfe, Eva Urbanová, Tasya Nafigina 
Voice: N I V V A 
Costume: Miriama Kardošová 
Scenography production: Jozef Malík 
Production: Eva Urbanová, Nhung Company
Photo: Jan Durina

BIOs

Eva Urbanová je choreografkou a tanečnicou novej generácie, na svojom konte má spoluprácu s tanečnými zoskupeniami rôznych národností, veľkostí, úrovní profesionality i kultúrnych kontextov. Tvorbu vníma ako nástroj skúmania a kritiky mechanizmov súčasného spoločenského usporiadania, dôraz pritom kladie najmä na ženský empowerment a koncept dualizmu. Zaoberá sa formulovaním vlastného tanečného štýlu a pohybového rukopisu, hlavnými zdrojmi inšpirácie sú pre ňu izraelská scéna súčasného tanca a fyzické divadlo. So solom The Essence (2021) získala 1. miesto na Solo Dance Contest v rámci festivalu Gdanski Festiwal Tanca 22 a cenu publika a 2. miesto v choreografickej súťaži na Solo Tanz Theater Stuttgart International Competition 2021.

Joana Simões pochádza z portugalského Porta, v roku 2019 absolvovala v odbore súčasný tanec na lisabonskej Escola Superior de Dança. V rámci štúdií strávila rok na pražskej AMU, kde teraz pôsobí ako performerka. V roku 2022 sa ako interpretka podieľala na tanečných a site-specific projektoch Nhung Dang Evy Urbanovej a Ran Jiao.

Zvláštne poďakovanie: Svetlana Kozlova, Michal Klodner, Aleš Němec, Ondra Mikula 
Podpora: Ministerstvo kultury České republiky a Státního fondu kultury Český republiky 
Partneri projektu: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Estúdios Victor Córdon, KC Vozovna, Nhung Company, Platforma pre súčasný tanec - PlaST, REZI.DANCE Komařice, Telocvičňa - Rezidenční centrum pro Tanec a performativní umění Premiéra: 23. 10. 2022, Divadlo X10 X10 Theatre, Prague

Just above the surface of the earth, a circle of bodies gathers to witness a solo performance which aims to bring light to the hidden parts of reality, one buried in the depths of a millennial body. Throughout this quest, one finds destruction, limits and extremities, opportunities for new and old forms appearing within the skin, muscles, skeleton and the spirit. Anomalie is a dance which challenges the comfort zone of its participants. It is a show about effort, about yearning to stand up while being destroyed and hope for alignment in the midst of crisis. The dance performance. 
Anomalie is the first work by the body2022 group, led by choreographer and dancer Eva Urbanová. Body2022 deals with the human body today, its changeability and its relationships with the environment it inhabits. Body2022 offers new perspectives on our bodies and initiates new interpretive possibilities beyond those which our physical existence can offer, through movement that is radical, sensual, surreal, and vibrating with a savage new life.

Eva Urbanová is a choreographer and dancer who has worked internationally with dance groups of various sizes, cultural backgrounds and professional experiences. Eva's works examine and criticize mechanisms of the social system, focus on empowering women, and demonstrate the concept of dualism. She focuses on developing her own specific dance style and following her own movement signature. Two main sources of inspiration for her are the Israeli contemporary dance scene and physical theatre. Her solo The Essence which was created in 2021 won first prize at the Solo Dance Contest at the Gdansk Dance Festival 2022 and the second Choreographic Award and Public Award at the Solo Tanz Theater Stuttgart International Competition 2021. 
Joana Simões is originally from Porto, Portugal. She graduated from the contemporary dance program of Escola Superior de Dança in Lisbon in 2019. During her studies, Joana completed an exchange year at the Academy of Performing Arts in Prague, where she is now based and works as a performer. In 2022 she performed in dance performances and site-specific projects directed by Nhung Dang, Eva Urbanová and Ran Jiao.