Ferienčíková, Júdová, Timpau: Everywhen

for english scroll down buy tickets

Ferienčíková, Júdová, Timpau: Everywhen

súčasný tanec

Sobota 28. 7., 22.00 Stanica, S2

Autorská hudba, pohyb a originálna 3D animácia v intermediálnej performance o neustálej rotácii dejín. Everywhen krúži okolo dvojakej roviny života – osobnej a politickej. Stavia do ostrého kontrastu obraz láskyplného, jemného a dobrotivého osobného života a realitu spoločenského zapojenia jedinca, ktorá môže byť často zlovestná, nenávistná a pomstychtivá. Ako prezentujeme svoje politické postoje svojím najbližším? Žena ako milujúca matka, ktorá propaguje vraždenie a otroctvo; milujúci pár zapojený do propagandy zvrátenej ideológie; deti, ktoré akoby v zápale hry hajlujú. Zábery, na ktorých nie je niečo v poriadku. Obrazy bežných rodín, matiek a otcov so svojimi deťmi, malých skupín navzájom si blízkych ľudí tvárou v tvár hroziacemu opakovaniu histórie. Naše spomienky sa často vynárajú, upravujú, prikrášľujú alebo dokonca samovoľne mažú. Vynechávaním niektorých udalostí a prepisovaním histórie sa však buduje bariéra v komunikácii medzi nastupujúcou generáciou a staršími ľuďmi, čo je najlepší základ pre opakovanie určitej časti histórie. Je vôbec možné zabrániť takému opakovaniu, ak je nám určitá ideológia vpísaná do tela takmer ako DNA? A ako ťažké je byť kritický k vlastnému svetonázoru, hlavne ak je vytvorený vašimi najbližšími? Intímna situácia v desivo povedomom kontexte. tanec, koncept: Soňa Ferienčíková vizuál, koncept: Mária Júdová hudba, koncept: Alexandra Timpau svetelný dizajn, technická spolupráca: Ints Plavnieks pohybová spolupráca: Martina Hajdyla Lacová produkcia: BOD.Y – Zuzana Hájková technická podpora: Andrej Boleslavský, Constantine Nisidis, Sara Pinheiro, Matěj Šenkyřík kostýmová spolupráca: Daniela Danielis ko-produkcia: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře partneri: Občianske združenie GAFFA, Institut intermédií, Lunchmeat studio rezidencia: Stanica Žilina – Záriečie, Štúdio 12 Bratislava podporili: Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia @bodyngo ______ Everywhen orbits around two sides of life - the personal and the political. An often caring, gentle and well-meaning personal life is contrasted here with the reality of the social individual, who can often be sinister, vengeful and hateful. But how can we be critical to our own world views when they are created by those closest to us? Our memories often surface suddenly, changed, idealized, and sometimes they even erase themselves spontaneously. By leaving out key events and rewriting history, a barrier is built between the new generation and older people, and this makes it too easy for history to repeat itself. Is it even possible to stop history from repeating itself when ideology is written into the body like DNA? An intimate situation in a frightfully familiar context. This international collective whirls together new music, movement and imagery in an intermedial performance on history's endless rotation. The audience may feel dizzy with the fusion of all these genres.