EZO

EZO 

diskusia

26. 7. , 13.00 Stanica, Pod Rondlom

diskutujúci: Lucia Kašiarová, Kristína Sihelská, Lucia Šimo, Zden Brungot Svíteková, Peter Šavel Duchovné prístupy patria k divadlu odjakživa. Nevieme, kto na kom parazituje, alebo či sa jedná o prelínanie a vzájomnú koexistenciu. Viacero divadelných reforiem bolo spätých s duchovným pohybom, návratom, ale niektoré naopak duchovno radikálne odmietali. Isté však je, že popri “oficiálnej” divadelnej kultúre existuje široké a neprebádateľné more rôznych tvarov, patvarov, foriem, liečiteľských krúžkov, centier, vedeckých metód a rituálov, ktoré sa miešajú s tradičnými divadelnými postupmi (čiže vymedzený čas a miesto, osobu režiséra, strojcu akcie, rozdelenie rolí, inscenovanie a prehrávanie…). Čo je divadelné, to ešte vieme opísať, ale čo je typické pre ezoterické prístupy, to je už ťažšie zadefinovateľné - je to záujem o vnútorné prežívanie? Psychické zdravie? Vyrovnanie sa so svetom a sebou samým? Je tu vlastne čo vysvetľovať a definovať?  Táto “alternatívna” scéna pomáha, ničí, parazituje, prináša nové poznatky, mätie, radikalizuje, napája sa na podivné skupiny, tvorí komploty a konšpirácie, experimentuje s hereckými metódami. Jej hlavným poslaním je, že lieči a používa na to divadlo. Pre nás je najotáznejší fakt, prečo sa umenie a divadlo tak často používajú na duševné liečenie, keď sú umelci jednou z najviac náchylných skupín na duševné poruchy? Je umenie naozaj tým, čo lieči a je duchovná cesta tou, ktorá nám môže pomôcť? Diskusia má charakter moderovanej prezentácie - nebudeme rozprávať o výhodách a nevýhodách, ale pozvali sme niekoľkých ľudí, ktorí pracujú s ezoterickými postupmi a princípmi, plus niekoľkých, ktorí sú proti a všetci budú postupne vyspovedaní a pokúsia sa vás presvedčiť o svojej ceste životom a umením. Nad tým všetkým však bude moderátorka, ktorá ich bude viesť na správnu cestu.