Vero Rišňovská, Aňa Dobiašová

Cecile

Stanica, Pod Rondlom (štvrtok - nedeľa)
english friendly

inštalácia

Cecile je postapokalyptický svet, prerastajúci cez zvyšky budov a záchodov, v ktorom huby prichádzajú "po človeku" a rozprávajú príbehy minulosti, prítomnosti ich sveta a jeho fungovania, mýty živočíchov ktorí kedysi existovali a mysleli si, že ovládajú svet. Cecile je zvukovo - vizuálna inštálácia, ktorá sa dá zažiť pri cikaní, umývaní rúk, behom 30 sekúnd, 20 minút, 3 dní, individuálne alebo vo dvojici, hubám je to jedno.

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

Cecile

installation

Cecile is a post-apocalyptic world, growing through the remains of buildings and toilets, in which mushrooms come "after man" and tell stories of the past, the presence of their world and its functioning, myths of animals that once existed and thought they ruled the world. Cecile is an audio-visual installation that can be experienced while peeing, washing hands, during 30 seconds, 20 minutes, 3 days, individually or in pairs, mushrooms don't care.