Pre umelcov

Zaujíma vás, akým spôsobom je možné stať sa súčasťou programu festivalu Kiosk? Festival je prehliadkou autorského, nezávislého slovenský divadla, tanca, performance, opery, často s presahmi do výtvarného umenia, hudby, dizajnu... Nepreferuje žiadnu formu, ani prevedenie, základom je prezentovaná akcia za účasti živého diváka. Kiosk uvádza odvážne projekty, ktoré sa neboja provokácie, experimentu a hľadajú odpovede na aktuálne spoločenské otázky. Hľadanie, nevšednosť a odvaha platia ako pri obsahu, tak forme. Podporujeme nezávislé divadlo, čiže súbory, ktoré nie sú zriaďované a sú nezávislé od štátnych a verejných inštitúcií. Nehodnotíme vek, len odvahu. Posledným formálnym pravidlom je, aby aspoň jeden z autorov/riek (choreograf/ka, režisér/ka, dramaturg/ička) bol Slovákom. Festival reflektuje aktuálnu situáciu slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Téma festivalu vždy vychádza z tém, ktoré podľa dramaturgov rezonujú v danej divadelnej sezóne. Nie je teda možné vytvoriť inscenácii priamo “na mieru” festivalu. To však neznamená, že vybrané projekty nesú v sebe tému, alebo téma určuje výber. Téma je najmä prínos do diskusií festivalu. Pri výbere je hlavné hodnotové kritérium, kvalita.

Výber inscenácií je subjektívny a dramaturgickú radu tvoria organizátori festivalu. Výber nemá žiadne pravidlá, len základné, ktoré sa pri každom probléme hodnotia osobitne. Prezentujeme aktuálne projekty, ktoré sledujeme v priebehu celého roka. Konečný výber inscenácií sa uzatvára približne v polovici apríla. Všetky projekty potrebujeme vidieť - preferujeme osobné stretnutie, ale ak to nie je možné, svoje projekty môžete zasielať na e-maily uvedené v kontaktoch. Na všetky pozvánky sa snažíme reagovať - je ich však veľa, preto ak vám nikto neodpovedal, nie je to schválne - kľudne sa prihláste znova.

Preferujeme projekty s výsledkom a výstupom, v posledných rokoch však rovnako podporujeme vznik nových projektov. Tieto však iniciujeme podľa aktuálnych požiadaviek samy. Nebránime sa však aj prezentácii procesu, neuzavretých projektov alebo myšlienok, ktoré nás presvedčili o svojej kvalite, hodnote či význame.