FILMY

Farma v jeskyni: Commander 

35 min.

Co kdyby děti mezi sebou mluvily, jako když spolu chatují? A co kdyby jejich dialogy nebyly vymyšlené, ale doslovně převzaté z neonacistických chatů? Film Commander veřejně odhaluje to, co dosud zůstávalo skryté za digitální oponou. Osvětluje kontury světa, ve kterém některé současné děti žijí své druhé životy.

Filmová koláž rozehrává dialogy sestavené výhradně z fragmentů skutečných chatů neonacistické skupiny FKD, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec. Zasazuje je do fiktivních situací v reálném světě a vkládá je do úst hercům – dětem. Mrazivá atmosféra rozhovorů, v nichž děti veřejně mluví o sexu, smrti a nenávisti, balancuje na hranici absurdity, humoru, strachu a zděšení. Malí dospělí tu – alespoň slovně – přebírají zodpovědnost za svět a naše životy. Když se pak slovní nátlak a manipulace, jimž jsou děti vystavovány virtuálně, přenesou do veřejného prostoru a fyzické podoby, vzniká obraz, který vyvolává víc než jednu znepokojivou otázku...

What if children spoke to each other as if they're chatting? What if their dialogues weren't fictional but taken literally from neo-Nazi chats? The film Commander publicly reveals what has so far remained hidden behind the digital curtain. It illuminates the contours of the present world in which some children live their second lives.
The film collage displays dialogues composed exclusively of fragments of real chats of the neo-Nazi group FKD, which was led by a thirteen-year-old boy operating under the nickname Commander. The film sets them in fictional situations in the real world and puts them in the mouths of actors – children. The chilling atmosphere of conversations, in which children talk publicly about sex, death and hatred, balances between absurdity, humour, fear, and horror. These little adults are – at least verbally – taking responsibility for the world and our lives. When verbal pressure and manipulation, to which children are exposed virtually, are transferred to public space and given a physical form, the resulting image raises more than one disquieting question...

Trailer: https://youtu.be/VuPQ848n544 

Réžia: Viliam Dočolomanský, Scenár: Viliam Dočolomanský, Marie Jun, Markéta Hrehorová, Kamera: Václav Fronk, Strih: Karel Šindelář, Zvuk: Jiří Graf, NAPA Records, Hrajú: Julian Hajduk Brown, Heřman Tajovský, František Souček, Tomáš Richard Brenton, Michal Vrubel, Kryštof Brož, Kryštof Koníček, Oliver Vyskočil, Mikuláš Rychetský a další, Produkcia: Farma v jeskyni, Koprodukcia: Centrum pro současné umění DOX

 

D’Epog: Nic Moc 

18 min.

Audiovizuální dílo mapuje umělecký projekt kolektivu D'epog uvedený v roce 2022 na festivalu KIOSK, jehož program byl věnován otázce, jak bude vypadat divadlo po člověku. Obrazová montáž volně vychází ze záznamu intervence souboru do Městského divadla v Žilině, kde se 29. července sešlo 220 diváků, aby shlédlo premiéru nové celosouborové inscenace. Stali se však svědky toho, jak se v 19:00 otevřela opona a neudálo se nic. Událo se NIC-MOC. 

Réžia: Johana Novotná, Lucia Repašská Dramaturgia: Matyáš Dlab, Lucia Repašská Kamera a efekty: Johana Novotná Účinkujú: Radim Chyba, Matyáš Dlab, Aloisie Holoubková, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Lucia Repašská, Zuzana Smutková a Magdalena Straková 

Info:  https://depog.com/#projekt-nicmoc Foto: https://bit.ly/3mOpHbq https://bit.ly/3Lm31ZD https://bit.ly/3mQtrZJ https://bit.ly/3AbxyTf ECCE HOMO https://bit.ly/40jdzNi https://bit.ly/41lqUFU https://bit.ly/40kLzc3

The audiovisual work maps the art project of the D'epog collective presented in 2022 at the KIOSK festival, whose program was devoted to the question of how theater will look like after human. The image montage is loosely based on the recording of the ensemble's intervention at the Municipal Theater in Žilina, where 220 spectators gathered on July 29 to watch the premiere of a new full-ensemble production. However, they witnessed the curtain open at 7:00 PM and nothing happened. NOT-MUCH has happened.