Viktória Revická v spolupráci so Samuelom Chovancom

FOAM

english friendly

performance pre kvasinky

Kvasinky sa nachádzajú všade okolo nás. Na našom tele, na ovocí, lietajú vo vzduchu. Už tisícročia má ich činnosť, kvasenie, nesmierne dôležitú kultúrnu, náboženskú a spoločenskú funkciu. Človek môže tento proces zažívať len tak, že čaká na penu, na bublinky. V performance Foam sa pomocou VR stávame kvasinkou, človek vypadáva z rovnice a svet patrí kvasinkám.