Fras

Medař

45 min.
no language barrier
predstavenie je vhodné od 11 rokov

Joshi nikdy nemusel ďaleko z vlastnej dediny. Jeho život bol tak šťastný, ako len môže život starého nepálskeho mládenca byť. Potom ale Joshiho sestra ochorela. Teraz ho čaká neľahká úloha. Dôjsť až na vŕšky hôr a doniesť odtiaľ pre sestru liek. Je to však nebezpečná cesta, z ktorej sa nemusí vrátiť živý.

Less is More je v preklade československej skupiny Fras (predtým Československé klacky), Small is Big. Cez menšie bábky sa dá povedať väčšia pravda alebo zažiť väčší zážitok. Ich mikroskopické predstavenia sú založené na blízkosti, ktorá je až závratne blízka – akoby sa obývačka mala stať tým hlavným miestom ich tvorby. V poslednom predstavení Takk Takk sa takým aj stala. To však neplatí pre veľkosti príbehov, ktoré putujú od základov ľudskej psyché, primárnych inštinktov, cez pôvodné archetypy do technologických archetypov doby dnešnej. V ľahkosti a stručnosti prerozprávaná kostra príbehu sa v ich podaní stáva jazdou nielen na časopriestorovej ose – to podstatné sa deje na ose kolmej na ňu alebo negujúcej jej smer vpred.

Medař je veľmi nápaditá, dosť strašidelná a trocha iná bábkarina, kde sa materiál rovná dramaturgii. Perspektíva nie je len o horizonte, ale skutočnom videní. Oheň meria čas a zapáliť sa pre niečo nie vždy znamená výhru. Ak sa bavíme o archetypoch, patrí sem aj využívanie archetypálnych energií. Predstavenie síce nebolo vybrané pre jeho technologické aspekty (dve poznámky pod čiarou, ale skúste udržať myšlienku v hlave: 1. predstavenie malo byť súčasťou Kiosku ešte minulý rok, aj preto, že výborne pracuje s témou mimo ľudského sveta. Žiaľ, minulý rok nemohli a dnes si plníme rest. 2. Využívajú sa jednoduché, už vyrobené alebo recyklované materiály ako vosk, drevo, plech, papier, látka. Ich voľba použitia zohráva naozaj dôležitú úlohu pri stavbe príbehu, celku, dojmu. Materiál je tu dramaturgia. 

Réžia: Johana Bártová
Scénografia, bábky: Jakub Šulík
Hudba: FRAS
Hrajú: Matěj Šumbera, Jakub Šulík
Premiéra: 11. 9. 2021

Joshi has never had to venture far from his own village. His life has been as happy as a Nepali bachelor's life can be. But then Joshi's sister fell ill. Now he has a daunting task ahead of him - to reach the mountain tops and fetch medicine from there for his sister. But it is a dangerous journey from which he may not return alive.

the performance is suitable for ages 11 and up